Boracidenib: Beyin Tümörü Hastalarına Yeni Bir Yaşam Şansı

Boracidenib: Beyin Tümörü Hastalarına Yeni Bir Yaşam Şansı

Boracidenib: Beyin Tümörü Hastalarına Yeni Bir Yaşam Şansı

Üst düzey bir UVA Sağlık Kanser uzmanı, yeni bir ilacın genellikle genç yetişkinleri vuran beyin tümörlerinin tedavisini dönüştürme potansiyelini vurguladı.
UVA Kanser Merkezi Nöro-Onkoloji Merkezi eş direktörü David Schiff, New England Journal of Medicine’de bu yeni ilacın potansiyeli hakkında bir makale yazdı. Makalede bu yeni ilacın önemi tartışılmaktadır. Yeni ilaç INDIGO klinik çalışmasında test edilmiş ve tümör büyümesini önemli ölçüde yavaşlatarak tümörlerin büyümeye başlamasından önceki ortalama süreyi 11,1 aydan 27 ayın üzerine çıkardığı tespit edilmiştir.Federal Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması halinde ilaç, düşük dereceli gliomlar için ilk hedefe yönelik tedavi olacaktır. Bununla birlikte Schiff, gliomların anlaşılmasında son zamanlarda başka gelişmeler de yaşandığına dikkat çekiyor.

Önceleri tüm gliomların bir spektrumda olduğu düşünülüyordu. Artık IDH mutasyonlarına sahip gliomların biyolojileri, sonuçları ve bu çalışmanın gösterdiği gibi yeni tedavilerin mevcudiyetine karşı savunmasızlıkları açısından belirgin farklılıklar gösterdiği kabul edilmektedir.”

IDH mutasyonlu gliomlar hakkında
Her yıl yaklaşık 2.500 Amerikalıya (medyan yaş sadece 40) 2. derece IDH mutant gliom teşhisi konulmaktadır. Bu tümör genellikle hastaların düşünme ve çalışma becerilerini etkilemekte ve günlük yaşamın diğer yönlerine müdahale etmektedir. Son olarak, tümör tedavi seçeneklerine dirençlidir ve genellikle ölümcüldür.

Mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle, doktorlar gliom tedavisinde genellikle ‘bekle ve gör’ yaklaşımını benimsemekte ve tümör ilerleyene kadar tedaviyi ertelemektedir. Ancak Schiff, Boracidenib’in bunu değiştirme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. İlaç, glioma için ilk erken tedavi olabilir ve hastalara yaşam süresini uzatmak için önemli bir yeni seçenek sunabilir.

INDIGO çalışmasında 300’den fazla hasta voracidenib ya da zararsız bir plasebo almak üzere randomize edildi. Ne hastalar ne de doktorlar hangisini alacaklarını bilmiyordu, ancak Schiff sonuçları bir başyazıda ‘şaşırtıcı’ olarak nitelendirdi. Borasidenib alan hastalar daha uzun yaşamakla kalmamış, plasebo alanlar kadar hızlı bir şekilde radyasyon ve kemoterapi gibi daha toksik tedavilere ihtiyaç duymamışlardır.

Schiff bu yeni ilacın başarısından heyecan duymuş ve Boracidenib’in ‘bekle ve gör’ yaklaşımını ‘çivileyebileceğini’ yazmıştır.

Bu yeni ilaç FDA tarafından onaylansa bile, optimum kullanımına ilişkin hala çözülmemiş birçok sorun var. Bununla birlikte, bu tümörler için mevcut standart tedavilerin (radyoterapi ve kemoterapi) kısa ve uzun vadeli yan etkileri olduğu ve hastalar için çok zorlayıcı olduğu göz önüne alındığında, yararlı ve çok iyi tolere edilen bir tedavi seçeneğine sahip olmak harika olacaktır.”

Derleyen: Deniz KAFKAS

Kaynak: Boracidenib: Beyin Tümörü Hastalarına Yeni Bir Yaşam Şansı

Demans Riskinin Yüksek Olduğu Beş Meslek Belirlendi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar