Şizofreni Tedavisinde Bir Adım Daha

Şizofreni tedavisinde önemli bir adım daha atıldı.

Şizofreni, bilim insanlarının yıllardır kafa yorduğu ağır bir zihinsel bozukluktur. En esrarengiz hastalıklardan birisidir ve üzerine ne kadar çok araştırma yapılsa da gizemleri her geçen gün daha da artmaktadır.

Bugün ise en can alıcı cevaplanamayan sorunlardan birisi viral enfeksiyonlarla ilgilidir.

Şizofreninin en azından bazı genetik unsurlara bağlı olduğu bilinse de yapılan son araştırmalar bu zihinsel bozukluğun, EBV (Epstein Barr Virüsü) gibi bulaşıcı mononükleozislere yol açan uçuk (herpes) virüslerine maruz kalınmasıyla ilintili olduğunu ortaya koymuştur.

Yapılan eski çalışmalar güncelliğini yitirirken bu konuyla alakalı yeni bir çalışma bizi cevaba daha da çok yaklaştırdı.

Johns Hopkins Medicine’deki araştırmacılar şizofren kişilerin EBV’ye karşı daha yüksek seviyede antikorları olduğunu ve bunun da bu ciddi rahatsızlık için önemli bir ipucu olduğunu gözler önüne serdi.

Johns Hopkins psikiyatrik bozukluklar bölümünden uzman yazar Robert Yolken şöyle diyor: “Şizofrenik kişilerin Epstein-Barr virüsüne karşı farklı tepkiler verdiğini tespit ettik. Bu da bize Epstein-Barr virüsünün önlenmesinin ve tedavisinin, şizofreni gibi zihinsel bozukların önlenmesinde ve tedavisinde de yardımcı olabileceğini işaret etmektedir.”

Bu çalışma 432’si şizofreni teşhisi konmuş, 311’i ise herhangi bir psikiyatrik bozukluk geçmişi olmayan toplam 743 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcıların çoğunda düşük seviyede de olsa EBV ile ilişkili antikorlar tespit edildi. Bu da onların bu yaygın virüse maruz kaldıklarını gösteriyor.

Fakat bu antikorların seviyelerindeki farklılıkları kıyaslarken araştırmacılar iki grup arasında garip bir farklılık tespit etti. Şizofrenik kişilerin 1.7’ye 2.3 oranıyla bazı özel tipte EBV virüslerine daha fazla oranda sahip olabilme ihtimalleri olduğu görüldü.

Bu araştırma özbağışıklık rahatsızlıkları olanların şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıklara yakalanma risklerinin %40 daha fazla olduğunu gösteren yeni bir çalışmayla da desteklendi.

Bu anormal bağışıklık tepkisi henüz tam olarak aydınlatılamasa da araştırmacılara göre iki olasılık var: Ya şizofreni EBV virüsüne karşı bu hastaları daha hassas hale getirerek bağışıklık sistemlerini değiştirmektedir ya da EBV enfeksiyonu şizofreni riskini bir şekilde arttırmaktadır.

Hangisinin birbirini tetiklediğini tam olarak tespit etmeden evvel ortaya çıkarılması gereken daha birçok detay bulunmaktadır. Örneğin sonuçlar, diğer uçuk (herpes) virüslerini kapsamamaktadır.

Suçiçeği ve uçuğa sebep olan benzer enfeksiyonlarla ilgili çalışma tekrarlandığında şizofreni hastalarının bağışıklık sisteminin bu virüslerle iyi bir şekilde başa çıkabildiğini göstermiştir. Bu da sadece EBV’nin şizofreniye yakalanma ile ilgili olabileceğini ortaya koymuştur.

“Kişilerde bulunan EBV tüm katmanlı virüsüne karşı oluşan yüksek seviyedeki antikorlar, insanlardaki uçuk virüsüne karşı güçlü bir bağışıklığa sahip olduğunu yansıtmamakta; bulaşıcı unsurlar içinde sadece EBV’ye özgü olduğunu göstermektedir.

Aralarındaki ilişki tam olarak çözülemese de güçlü bağlantıları olduğu açıktır. Araştırmacılar detaylı genetik araştırmalarına başladıklarında genetik olarak şizofreni olma riski yüksek kişilerle EBV’ye karşı yüksek antikor seviyesine sahip kişilerin şizofreniye yakalanma ihtimallerinin sekiz kat fazla olduğunu buldu.

Diğer çalışmalar aynı sonuca varmasalar da bu oran gözardı edilmemelidir. Uzmanlar daha fazla araştırma sayesinde bir gün bu gizemli bağlantının şizofreninin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılacak yeni bir yöntem oluşturmak için kullanılacağını ummaktadır.

 

Kaynak: https://www.bizsiziz.com/people-with-schizophrenia-have-a-strange-telling-response-to-the-epstein-barr-virus/

https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/advance-article-abstract/doi/10.1093/schbul/sby164/5193713?redirectedFrom=fulltext

Çeviri: Seda YILMAZ

47 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
21 + 20 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.