İnsanlar ve Sinekler, Beyin Gelişimi ve İşlevi İçin Çok Benzer Mekanizmalar Kullanırlar

İnsanlar ve Sinekler, Beyin Gelişimi ve İşlevi İçin Çok Benzer Mekanizmalar Kullanırlar

Bu yeni bulgularla bilim insanları, anksiyete ve otizm spektrum bozuklukları gibi zihinsel sağlık bozukluklarına yol açabilen genlerde ve beyin devrelerinde meydana gelebilecek ince değişiklikleri potansiyel olarak daha iyi anlayabilirler.

Fiziksel olarak çok farklı olmasına rağmen, araştırmalar sineklerin, farelerin ve insanların beyinlerinin nasıl oluştukları ve nasıl işlev gördükleri ile benzer olduğunu bulmuştur. Veriler, böceklerin ve memelilerin beyin gelişiminin altında yatan genetik mekanizmaların çok benzer olduğunu ancak bunun iki farklı şekilde yorumlanabileceğini göstermiştir. Bazıları ,verilerin, hem memeliler hem de böcekler için tek bir ata olduğunu kanıtladığını düşünürken ve diğerleri beynin bağımsız olarak birçok kez evrimleştiği teorisini destekleyebileceğini düşünmüştür.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayınlanan King’s College London, Arizona Üniversitesi, Leuven Üniversitesi ve Leibniz Enstitüsü DSMZ arasındaki bu ortak çalışma,  davranış kontrolünde önemli beyin bölgelerini oluşumu için oluşumu için gerekli genetik aktiviteyi düzenleyen mekanizmaların, böcekler ve memeliler için aynı olduğuna dair güçlü kanıtlar sağladı.

En çarpıcı şekilde, bu düzenleyici mekanizmalar böceklerde ve memelilerde engellendiğinde veya bozulduğunda , çok benzer davranış sorunları yaşadıklarını göstermiştir. Bu, genlerin aktivitesini kontrol eden aynı yapı taşlarının hem beyin devrelerinin oluşumu hem de gerçekleştirdikleri davranışla ilgili işlevler için gerekli olduğunu gösterir. Araştırmacılara göre bu, bu mekanizmaların ortak bir atada kurulduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.

Araştırmanın kıdemli yazarı, King’s College London, Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü’nden (IoPPN) Dr. Frank Hirth şunları söyledi: “Bildiğim kadarıyla bu, insan ve sinek beyinleri arasındaki benzerliklerin kaynağının, nasıl biçimlendikleri ve nasıl işlev gördüklerinin kanıtını sunan ilk çalışma. Araştırmamız, koordineli davranış için gerekli olan beyin devrelerinin insanlarda, sineklerde ve farelerde benzer mekanizmalar tarafından yerine getirildiğini göstermektedir. Bu, çok farklı beyinlerinin evriminin yarım milyar yıl önce ortak bir ata beynine kadar izlenebileceğini gösteriyor. ”

Çalışma, beynin sineklerde deutocerebral-tritocerebral sınır (DTB) ve insanlar da dahil omurgalılarda orta beyin-arka beyin sınırı (MHB) olarak bilinen alanlarına odaklandı. Araştırmacılar, genomik verileri kullanarak, sineklerde DTB’de ve insanlarda MHB’de temel hareketten sorumlu beyin devrelerinin oluşumunda önemli bir rol oynayan genleri belirlediler. Daha sonra genomun, bu genlerin ne zaman ve nerede ifade edildiğini kontrol eden kısımlarını, aksi takdirde cis düzenleyici elemanlar olarak bilinen kısımlarını tespit ettiler.

Araştırmacılar, bu cis-düzenleyici elementlerin sineklerde, farelerde ve insanlarda çok benzer olduğunu ve bu beyin alanlarının geliştiği temel genetik mekanizmayı paylaştıklarını belirttiler. Sineklerdeki ilgili genomik bölgeleri manipüle ederek, genleri uygun şekilde daha uzun süreli düzenlemediklerinde, araştırmacılar daha sonra davranışta bir bozulma olduğunu gösterdi. Bu, gen düzenleyici dizilerdeki veya düzenlenmiş genlerin, kendilerinin kaygı ve otizm spektrum bozuklukları da dahil olmak üzere davranışsal problemlerle ilişkili olduğu insanlarla yapılan araştırmaların bulgularına karşılık gelir.

Dr.Hirth, “Araştırmacılar uzun yıllardır davranışların ardındaki mekanik temeli bulmaya çalışıyorlar ve orta beyin devresi oluşumu ve işlevi için gerekli olan bu temel genetik düzenleyici mekanizmaları belirleyerek yapbozun önemli bir bölümünü keşfettiğimizi söyleyebilirim. Bu çok küçük, çok temel yapı taşlarını, nasıl biçimlendirildiklerini ve çalıştıklarını anlayabilirsek, bu, işler genetik düzeyde bu bozukluklara neden olmada işler  yanlış gittiğinde ne olacağına cevaplar bulmaya yardımcı olacaktır. ”

Çeviri:Simge KARA

Kaynak:https://www.bizsiziz.com/humans-and-flies-employ-very-similar-mechanisms-for-brain-development-and-function/

56 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
12 + 26 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.