İlk Köpek-Tilki Melezi, Evcil Türlerin Yabani Hayvanlar İçin Artan Riskine İşaret Ediyor

İlk Köpek-Tilki Melezi

İlk Köpek-Tilki Melezi, Evcil Türlerin Yabani Hayvanlar İçin Artan Riskine İşaret Ediyor

Bir dahaki sefere köpeğinizle gezerken bir tilki gördüğünüzde, bir an durun ve aralarındaki akrabalık ilişkisini düşünün. Köpekler ve tilkiler farklı ama uzaktan akraba köpek türleridir.

Yakın zamana kadar bilim insanları bu iki türün üremesinin imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak Brezilya’da bir köpek-tilki melezinin keşfedilmesi, Tilki ve Tazı’nın bazen biraz daha Leydi ve Serseri olabileceğini gösteriyor.Yakın zamanda Brezilya’da “dogxim” (köpek ve graxaim-do-campo, pampa tilkisinin Portekizce adı) olarak bilinen köpek-tilki melezinin tanımlanması, evcil köpeklerimizin yabani hayvan popülasyonları ve hayatta kalmaları üzerindeki etkileri konusunda endişeleri de artırıyor.

Köpeğe benzeyen bu dişi yaratık ilk olarak bir araba çarpması sonucu fark edilmiş ve bir yaban hayatı rehabilitasyon merkezine götürülmüştür. Yaban hayatı merkezindeki personel, onun fiziksel ve davranışsal özelliklerinin garip bir karışımına sahip olduğunu fark etti.

Dik kulakları ve küçük memelileri yemeyi tercih etmesi tilkiye benziyordu, ancak havlaması daha çok bir köpeği andırıyordu. Yüzyıllar boyunca tilki-köpek melezlerine dair doğrulanmamış raporlar vardı, ancak hiçbiri genetik testlerle doğrulanmamıştı.

Genetik testler, dişi bir pampa tilkisi (Lycalopex gymnocercus) ile erkek bir evcil köpek (Canis lupus familiaris) arasında bir melez olduğunu ortaya koydu. Bu, belgelenmiş ilk köpek-tilki melezi vakasıdır. Genetik analizler, evcil köpeğin 78 ve pampa tilkisinin 74 kromozomuna kıyasla dişinin toplam 76 kromozoma sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Melez nedir?

Hibritleşme, iki türün çiftleşmesi ve karışık genetik atalara sahip yavrular üretmesidir. Normalde hayvanlar yalnızca kendi türlerinin üyeleriyle çiftleşir.

Kromozom (DNA’nın hücre çekirdeği içinde paketlendiği yapı) sayısındaki farklılıklar genellikle türleri genetik olarak birbirleriyle uyumsuz hale getirir. Çiftleşme davranışı ve kur ritüelleri, üreme anatomisi ve fizyolojisi gibi, kızışan geyiklerin sesleri gibi bir türe özgü olma eğilimindedir.

Katırlar (at ve eşek), ligerler (erkek aslan ve dişi kaplan) ve kaplanlar (erkek kaplan ve dişi aslan) gibi birçok iyi bilinen melez, insan müdahalesinin bir sonucudur. Doğal yaşam alanları birbirinden çok uzak olduğu için bir aslan ve kaplan vahşi doğada asla doğal olarak bir araya gelmez.

İki tür ne kadar yakın akrabaysa (ve dolayısıyla genetik olarak birbirine benziyorsa), başarılı bir melezleşme şansı o kadar yüksektir. Örneğin, köpekler (Canis lupus familiaris) ve gri kurtlar (Canis lupus) yalnızca 11.000 ila 35.000 yıl önce birbirinden ayrılmıştır. Kurt-köpek melezleri nispeten yaygındır çünkü genetik yapıları, üreme anatomileri ve davranışları hala oldukça benzerdir.

Melezlerin çoğu kısırdır, yani biyolojik olarak çıkmaz sokaktırlar. Kromozom sayıları ve davranışlarındaki farklılıklar iki türün yavru üretmesini engellemese bile, melezi kısır hale getirebilir.

Hibritler ne kadar yaygındır?

Melezler düşündüğünüzden daha yaygındır – hem doğal hem de insan müdahalesinin bir sonucu olarak bitki dünyasında etrafımızdadırlar.

Araştırmalar, bitki türlerinin yaklaşık %25’inin ve hayvan türlerinin %10’unun vahşi doğada melezleşmeden etkilendiğini göstermektedir.

Evcilleştirilmiş birçok tür de yabani akrabalarıyla çiftleşebilir. Örneğin, Polonya’da 2018 yılında yapılan bir çalışmada, serbest yaşayan yaban domuzlarının büyük bir kısmında evcil genler bulunduğu tespit edilmiştir.

Melez yavrular her zaman kısır değildir ve bazı insanlar bunun uzun vadede türlerin hayatta kalmasını ve saflığını nasıl etkileyeceği konusunda endişe duymaktadır. Melezler rekabet edebilir ve hatta sonunda ana türlerinin yerini alabilir. Küçük, kırılgan popülasyonlara sahip nesli tükenmekte olan türler için bu ciddi bir tehdittir. Dogxim’in durumunda, doğurganlığı doğrulanmamıştır. Ne yazık ki, raporlar o zamandan beri öldüğünü gösteriyor, bu yüzden muhtemelen asla bilemeyeceğiz.

Melezler neden tartışmalıdır?

Melezleşme türlerin evriminde önemlidir ve popülasyonların değişen ortamlara uyum sağlamasına olanak tanır. İlk insanların Neandertallerle çiftleşerek atalarımızın bazı zorlu ortamlarda hayatta kalmasına yardımcı olduğu bilimde yaygın olarak kabul edilmektedir. Uzun vadede melezlemeler tamamen yeni türlerin gelişmesine yol açabilir.

Ancak olumsuz sonuçları da vardır. Melez antiloplarda görüldüğü gibi, kafatası, diş ve boynuz yapılarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere melezlerde fiziksel anormallikler yaygındır.

Melezleşme aynı zamanda savunmasız popülasyonlar veya nesli tükenmekte olan türler için de bir sorun teşkil etmekte, zindeliğin azalmasına ve dolayısıyla bireylerin ve hatta tüm popülasyonların hayatta kalmasına yol açmaktadır. Örneğin İskoç yaban kedisi vahşi popülasyonu artık neredeyse tamamen yaban kedisi-evcil kedi melezlerinden oluşmaktadır.

Köpek-tilki melezi bize ne anlatıyor?

Köpek-pampa tilkisi melezi, muhtemelen vahşi yaşam alanlarına tecavüz eden insan yerleşimleri nedeniyle vahşi ve evcil türler arasındaki temasın arttığını güçlü bir şekilde göstermektedir. Bu da hastalık bulaşma risklerini önemli ölçüde artırabilir.

Dogxim, insanların ve evcilleştirilmiş hayvanların biyolojik çeşitlilik üzerindeki yıkıcı etkisine dair bir uyarı olabilir. Vahşi doğada başka kaç melezin yaşıyor olabileceğini bilmiyoruz. Pampas tilkisinin nesli tehlike altında olmasa da, evcil ve yabani türler arasındaki bu melezleşme örneği, hassas veya sayısal olarak düşük popülasyonları korumak için farklı türler arasındaki etkileşimleri izlemenin önemine işaret ediyor.

Pampas tilkisi türünün kızıl tilkiden (Vulpes vulpes) çok farklı olduğunu belirtmek önemlidir. İkisi arasındaki genetik mesafe nedeniyle, günlük köpek yürüyüşlerimizde köpek-tilki melezleri yaratma konusunda muhtemelen endişelenmemize gerek yoktur. Ancak dogxim, köpeklerimizin doğayla etkileşimlerinin beklenmedik sonuçlar doğurabileceği konusunda bizi uyarmalıdır.

Kaynak: https://www.iflscience.com

Derleyen: Figen Berber

Kunga: Eski Mezopotamyalılar Dünyanın İlk Melez Hayvanlarını Nasıl Yarattı?

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar