Alternatif Bir Bilinç Teorisi Plasebo Etkisini Anlamamız İçin İpucu İçerebilir

Alternatif Bir Bilinç Teorisi Plasebo Etkisini Anlamamız İçin İpucu İçerebilir

Alternatif Bir Bilinç Teorisi Plasebo Etkisini Anlamamız İçin İpucu İçerebilir

Her iki COVID aşınızı da yaptırdıysanız, bazı yan etkilere maruz kalmış olabilirsiniz: belki baş ağrısı, yorgunluk, ateş veya kol ağrısı. Bu etkiler temel olarak bağışıklık sisteminizin aşıya verdiği tepkiden kaynaklanır. Ancak çoğu bilim insanı, başka bir neden olduğu konusunda hemfikirdir: insan zihni.

Zihnin hastalık semptomlarını üretme yeteneği “nosebo” etkisi olarak bilinir. Nosebo etkisi, plasebo etkisinin sevilmeyen ikiz kardeşidir. Plasebo etkisi ağrıyı ve hastalık semptomlarını hafifletirken, nosebo etkisi tam tersini yapar: ağrı ve semptomlar üretir.

2018’de yapılan bir araştırma, plasebo denemelerine katılanların neredeyse yarısının, inert(aktif olmayan) maddeler almalarına rağmen yan etkiler yaşadığını buldu. 2020’de Pfizer COVID aşısının ilk büyük denemesinde de benzer bir bulgu vardı. Aşı yapılmayan plasebo grubunda, insanların dörtte biri ila üçte biri yorgunluk bildirdi, benzer bir sayı baş ağrısı bildirdi ve yaklaşık %10 kişi kas ağrısı bildirdi.

Beyniniz plasebo üzerinde

Popüler olmayan kardeşinin aksine, plasebo etkisi o kadar iyi biliniyor ki çok az tanıtım gerektiriyor. Ancak birçok yönden, plasebo etkisi o kadar tanıdık hale geldi ki, gerçekte ne kadar garip olduğunu unutmak kolay. O tuhaf ağrı kesici ve iyileşme gerçek tedavi olmadan gerçekleşebilir. Ve bu güçlü pozitif fizyolojik etkiler, herhangi bir gerçek fizyolojik müdahale olmaksızın ortaya çıkabilir.

Araştırmalar, çok çeşitli farklı koşulların plasebolardan fayda sağladığını göstermiştir. Buna akne , Crohn hastalığıepilepsiülsermultipl sklerozromatizmaParkinson hastalığı ve kolit dahildir.

MRI beyin tarama görüntüsü.

Plaseboların antidepresanlarla karşılaştırılması, plasebo etkisinin depresyon tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 2008’de yapılan bir araştırma, önde gelen antidepresanlar ve plasebolar arasında anlamlı bir fark bulamadı. Antidepresanlar biraz daha iyi sonuç verdi, ancak etkilerinin plasebolara kıyasla hala “çoğunlukla mütevazı” olduğu bulundu.

Bütün bunlar sadece bir telkin veya yanılsama meselesi değildir: gerçek ve ölçülebilir fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Çalışmalar, ağrı kesici olarak alındığında, plaseboların ağrıyla ilgili nörolojik aktiviteyi azalttığını ve opioidlerle aynı nörotransmitterlerin ve sinir yollarının çoğunu kullandığını bulmuştur. Benzer şekilde, araştırmacılar, Parkinson hastalığı  olan kişiler tarafından alındığında, plaseboların, durumun semptomlarını azaltan dopamin salınımını uyarabildiğini bulmuşlardır.

Zihin kontrolü ve bilinç

Plaseboları araştıran araştırmacılar, tedavi beklentisi, farklı kişilik tipleri ve hasta-hekim ilişkisi gibi bazı faktörlerin etkiler üzerinde bir miktar etkisi olabileceğini bulmuşlardır.

Plaseboların beyindeki ödül yollarını aktive edebileceğini ve opioid ve dopamin aktivitesinin seviyelerini artırabileceğini de biliyoruz. Bununla birlikte, plasebo etkisinin altında yatan nedenler hala gizemli.

Belki de, nocebo ve plasebo etkileri sadece onlara yanlış bir perspektiften baktığımız için gizemli görünüyor. Ve bununla demek istediğim, belki alternatif bir bilinç görüşü düşünürsek, plasebo ve nocebo etkisi daha anlamlı olmaya başlayabilir.

Beyin ve zihin

Modern batı kültüründe, zihin genellikle beynin bir yan ürünü olarak görülür: nörolojik süreçlerin yarattığı bir tür gölge. Düşünceler, anılar ve duygular gibi zihinsel fenomenlerin beyin aktivitesi tarafından üretildiği düşünülmektedir.

Psikolojik sorunlarımız varsa, bunların ilaçla düzeltilebilecek nörolojik dengesizliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak bu varsayım doğruysa, zihinsel süreçlerin beyni olduğu kadar bedeni de bu kadar güçlü bir şekilde etkilemesi nasıl mümkün olabilir?

Gerçekten de, bilinci salt beyin süreçleri açısından açıklamanın zorlukları o kadar keskinleşti ki, bazı filozoflar ve bilim insanları alternatif bir görüş benimsediler: bilincin beynin doğrudan bir ürünü değil, kütle veya yer çekimi gibi temel bir evrensel nitelik olduğudur.

Chalmers, bilincin “fiziksel yasalardan türetilebilir gibi görünmediğini” öne sürüyor ve “daha temel bir şeye indirgenemez temel bir özellik olarak görülebileceğine” inanıyor. Nagel ayrıca, “zihin yalnızca sonradan düşünülmüş bir düşünce, bir kaza ya da eklenti değil, doğanın temel bir yönüdür” demektedir.

Christof Koch ve Phillip Goff gibi diğer bilim insanları ve filozoflar, zihnin veya bilincin maddi parçacıkların temel bir niteliği olduğunu öne süren benzer teorileri benimsediler.

Bu yaklaşımlar henüz geniş çapta kabul görmemiştir ve bunları desteklemek için daha fazla kanıt toplaması gerekir. Ve ele alınması gereken bazı zor konular var: örneğin, eğer bilinç temel bir nitelikse, bizim gibi bireysel bilinçli varlıklarda nasıl olur? Ya da, maddenin parçacıklarında bilinç varsa, bu parçacıkların bilinci, insanlar gibi daha büyük bilinçli varlıklar üretmek için nasıl birleşir?

Bilim insanları hala, nosebo ve plasebo etkileri gibi fenomenlere biraz ışık tutmaya yardımcı olacak nörolojik bir bilinç açıklamasının bulunacağını umuyor. Ancak felsefi bilinç fikrini temel olarak almak, zihnin bir şekilde beyinden ve bedenden daha güçlü olduğunu ve dolayısıyla ikincisini derin bir şekilde etkileyebileceğini önerebilir ve bir gün plasebo haplarının neden birçok insanda gerçek fizyolojik ve nörolojik değişiklikler meydana getirebileceğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Derleyen: Feyza ÇETİNKOL

Bilim İnsanları Kedigillerin Karmaşık Desenlerini Nasıl Aldığını Tespit Etti

Bilim İnsanları Kedigillerin Karmaşık Desenlerini Nasıl Aldığını Tespit Etti

/Alternatif Bir Bilinç Teorisi Plasebo Etkisini Anlamamız İçin İpucu İçerebilir/Alternatif Bir Bilinç Teorisi Plasebo Etkisini Anlamamız İçin İpucu İçerebilir

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
19 + 14 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar