Luviler Unutuldu mu Yoksa Unutturulmaya mı Çalışıldı?

Bulunduğumuz coğrafyada yaşayan Işık İnsanları anlamına gelen Luvileri okulda öğretilen hangi tarih kitabında okuduk ya da kaçımız daha önce bu kadim uygarlığın ismini duyduk? Eminim çoğunuz ilk defa bu isimle bu yazıda tanıştınız veya tanışacaksınız. Elde edilen kazılara dayalı olarak bu uygarlıkla ile ilgili birçok teori bulunuyor.

Anadoluda Kurulan İlk Uygarlık Luviler mi?

Bilge Umar’a göre onlar Anadolu’nun ilk yerli halkı. Peki bu bulguya nasıl ulaşılmış? Hitit kazıları incelenirken, onların bazı dinsel metinlerinde, bazı mühürlerinde ve anıt kitabelerinin tümünde “nasili” adını verdikleri kendilerine has hiyeroglif yazılarından başka bir dile rastlanmış. İlk başlarda bu yazının Hititlere ait olduğu düşünülse de aslında bu yazının yine kendilerinin onlara bu ismi verdiği Luvilere ait olduğu keşfedilmiş. Bu metnin Anadolu’da Hitit egemenliğinden 2000 yıl önce kullanılmaya başlandığı söyleniliyor. Arkeolog Firuzan Kınal Mersin, Hacılar ve Alişar kazılarından elde edilen bulgulara göre Anadolu’da M.Ö 6000 yıllarında ortaya çıkan Tunç Çağını yine Luvilerin yarattığını söylüyor ve bu görüşü Bilge Umar tarafından destekleniyor.


Truvalılar Luviler mi?

İkinci teori coğrafyamızdan uzak bir yerde yaşayan Luvi Araştırma Vakfı başkanı İsveçli tarihçi ve jeolog Dr. Eberhard Zangger tarafından ileri sürülüyor. Dr. Eberhard Zangger bizleri Afyon’a bağlı Beyköy deki bir tarlada 29 metre uzunluğundaki kireç taşındaki yazıtlara yönlendiriyor. 1878 yılında Beyköy’de köylüler tarlada üzerinde anlamlandıramadıkları şekiller olan bir kireç taşı bulurlar ve caminin temelinde kullanılmasına karar verirler. O dönemlerde bölgede kazı yapan Fransız arkeolog George Parrot yazıtı çözmek için almaya çalışsa da köylüleri ikna edemez fakat taşın üzerindeki şekilleri bir kağıda çizer ve ülkesine döner. Bu metin tam 134 yıl sonra 2012 yılında İngiliz Antik Çağ tarihçisi James Mellaart ın ölümünden sonra arşivlerinin arasından çıkmıştır. Tarihçinin oğlu metnin kopyasını Dr Eberhard Zangger’e verir. Dr Zangger İsveçli ve Hollandalı bilim adamlarından oluşan 30 kişilik bir grupla yazıları çözmeye başlar. Yazıt 3200 yıllıktı ve Tunç Çağına aitti.

Antik metinde Küçük Asya’da (Anadolu’da) yaşayan krallıkların Hititlere karşı bir donanma kurarak Doğu Akdeniz’deki sahil kentlerini nasıl fethettikleri anlatılıyor. Dr. Zangger’e göre Luviler tek bir krallıktan değil geniş bir coğrafyaya yayılan bir düzine krallıktan oluşuyor ve bu durumu pek çok kaynak doğruluyor.

M.Ö 1190 yılında Genç Tunç Çağı krallıklarından Mira’nın kralı Kupanta-Kurunta’nın yazdırıldığı belirtiliyor. Ayrıca metin o dönemde krallıkların Mısır’ı da fethettiklerini anlatıyor. Diğer arkeologlar da bu dönemde denizden gelen insanların etkisiyle o zamanın uygarlıklarının ani ve kontrolsüz çöküşünden bahsediyor.Bununla beraber günümüz akademisyenleri saldırıyı gerçekleştirenleri “Truvalı Deniz İnsanları” olarak adlandırıyor. İsveçli tarihçi ve jeolog Luvice yazılmış bu metinden yola çıkarak aslında Truvalıların Luviler olduğunu iddia ediyor.Ve aslında Truva antik kentinin bilinenden 100 kat daha fazla büyük bir alana yayıldığını söylüyor.

O dönemde güçlenen bu gizemli deniz insanlarına karşı Antik Yunan ve Helenler’in savaş açtığını yine pek çok arkeolog doğruluyor. Zangger’e göre işte bu savaş tam da o dönemlere denk gelen Truva Savaşı ve gizemli deniz insanları da Luvilerdir. Eğer Truvadaki Kara Menderes nehrinin taşkın ovasında 5-6 metre ve Anadolu’nun bazı yerlerinde 10 metre derinlikte kazı yapılmasınıa izin verilirse tezini kanıtlayabileceğini sözlerine ekliyor.

Peki bu iddia kanıtlanırsa ne olur?

Batı Medeniyetlerini sanılanın aksine Yunanlıların değil de Anadolu uygarlıklarının oluşturduğu ortaya çıkar. Yani medeniyetin batıdan bize değil bizden batıya doğru yayıldığı ortaya çıkmış olur ve yalan temellere oturtulmuş bir bilgi aydınlığa kavuşabilir.

Yunanlıların Luviler’den etkilendiği gerçeğini güpegündüz ortaya koyan kanıtlar mevcuttur. Güney Anadolu’daki Helen asıllı yer adlarının kökeninin Luvice olup, Yunan telaffuzuyla türetildiği ortaya çıkmıştır. Kibele ,Afrodit, Apollon ve Artemis gibi tanrı ve tanrıça adlarının birçoğu da yine Luviceye ait.

Ayrıca eski Yunanca sayılan dram, drama, tiyatro, komedya, tragedya… vb birçok sözcüğün de Luvi kökenli olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Gene o dönemde Truvada Luvice konuşulduğu konusunda iddialarda mevcut. Dr. Zangger bu iddiasını kanıtlamak istiyor fakat bu tezini ortaya attığı günden itibaren engellendiğini belirterek belki de Batının Luvilerle ilgili gizemli kalmış bilgilerin ortaya çıkmasını istemediğini hem direk hem de dolaylı yollarla bize gösteriyor.

Kayıp Mu Kıtasından Kaçmayı Başaran Uygarlıklardan Birisi Luviler mi?

Diğer bir iddia aslında bu uygarlığın kendilerine “Ma”nın uygarlığı adını vermeleri ve güneşe tapınmalarından kaynaklanıyor. Ma kelimesi anne anlamına gelir ve ma ya da mu kelimesinin derin bir ezoterizmi kapsadığı öne sürülmektedir. Dillerinin Hint-Avrupa ailesine mensup olduğu belirtilen Luvilerin kayıp Mu kıtasından kurtulup Asya’ya göçen ve oradan da Batı Anadolu’ya yerleşen topluluk olduğuna inanılıyor.

Yukarıda bahsedilen nedenler dışında bu görüşü destekleyen başka tezler de mevcut.

Luvilerin kullandıkları alfabe İle “Mu insanlarının” kullandıkları alfabenin birbirine çok yakın olması ve Eflatun’un (Platon) Mısırlı bir rahiple görüşmesi. Bu rahip ona M.Ö 9000 yılında Atlantis isminde bir adadan bahsetmiş ve karşı okyanustaki adalara yolculuk yapıldığını anlatmış. Bu da Mu Kıtası batmadan önce oradaki insanların Maya imparatorluğunu kurduklarını buradan da Atlantisi geçtiklerini gösteriyor. Bu aynı zamanda Atlantis üzerinden bazılarının Akdeniz ve Ege kıyılarına çıkıp kıyıları istila ettiğini ve buralarda medeniyetler kurduğu gerçeğini işaret ediyor olabilir. Önceki iddialarda belirtilen kayıp deniz insanlarının bu medeniyetler yani Luviler olduğu düşünülüyor. Bu iddia ile Aztekler’in Mayalar’ın, İnkalar’ın ve Luvilerin aynı kültüre sahip olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanında yapılan kazılarda benzer yazıtlara ve şekil ya da resimlere rastlanması bunların bir tesadüften ibaret olamayacağını düşündürtüyor.

Aleviler Luvilerin Torunları mı?

Son iddia Luvilere ,başka komşu devletlerin Aluvi ismiyle hitap ettiği ve ayrıca “a” harfinin kelimenin başından düşürülerek “Luviler “kelimesinin türetildiği görüşünden yola çıkılarak bize çokta tanıdık olan kendilerine “Alevi’ler denilen toplumumuzun belli bir kesimini oluşturan insanların Luvi’lerin torunları olduğu iddiasıdır.

İddialarını sadece kelime benzerliğine dayandırmıyorlar. Alevi kelimesinin de aleve ait yani ışığa ait anlamına geldiğini belirtiyorlar. Osmanlı devletinde Alevilere “Işık Taifesi” denilmesi de bu görüşün doğru olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Günümüzde de Alevilerin bazı kesimlerinde “Işıkçılık” ve “Işık Aleviliği” kavramları mevcuttur. Luvilerin dinlerini anlatırken ezoterizm anlayışını benimsediklerinden yola çıkılarak bu inanca ait tüm sırların üstün algılama düzeyi olan, belli bir eğitimden geçen kişilere anlatıldığı belirtiliyor.

Belki de inisiyasyon yoluyla bu inanç hala günümüzde de devam etmekte ama tepki görmekten korkulduğu için saklanılmaktadır. Malum inanç özgürlüğü gezegenimizde malesef özde değil sözdedir.Bu görüşü savunanlardan Erdoğan Çınar bu konuyla ilgili bir kitap yazmıştır.

Günümüz coğrafyasında halen kullanılmakta olan bazı dağ, tepe, ırmak adları onlara aittir ve dilimize onlardan geçmiş kelimeler mevcuttur. Aynı zamanda Sagallos antik kentindeki yerli halkla akrabalıkları keşfedilmiştir.

Kültürleriyle ve bıraktıkları miraslarıyla uygarlıkları etkilemiş haklarında bu kadar iddia ortaya atılan Luviler sizce gereken ilgiyi görmüş mü ya da yeterince sesleri duyulmuş mudur?


Kaynaklar: Luwian Studies Wikipedia, bilgesaman blog, Aleviliğin Kökleri/Erdoğan Çınar, Nebi Yıkaroğlu

Derleyen: Yasemin Aydın

2K Paylaşımlar

5 thoughts on “Luviler Unutuldu mu Yoksa Unutturulmaya mı Çalışıldı?

 • 20 Kasım 2017 tarihinde, saat 20:36
  Permalink

  Atlantis Kıtası, Mu Kıtası değildir. Atlantis, adı üstünde Atlantik yani Atlas Okyanusu’nda bulunan bir batık kıta. Mu ise Pasifik Okyanusu’nda Avustralya’nın kuzey doğusunda yer alan bir batık kıtadır. Yanlış bilgi vermeyin

  Yanıtla
  • 28 Aralık 2017 tarihinde, saat 12:38
   Permalink

   öncelikle evet atlantis ve mu bencede farklı ama ,bunu bilimsel bir gerçek gibi yazmışsında bunlar tezlerden ibaret.. bir “teori” bile değil.. aslında bir belgesel atlantisin santorini adası olabileceğini söylüyordu… bence baya mantıklı… kültürel etkileşim maksimumda..
   mu ise bence eski karadeniz bir gölken çevresinde kurulu olan bir uygarlık… bu nuh tufanı vs büyük tufanların sümer ve benzeri birçok bölgesel uygarlığın dini yazılarında bulmak mümkün.. hemde tarihde tutuyor . https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_deluge_hypothesis

   çin veya güney amerika kayıtlarında benzeri herhangi bir tufan benzeri birşeyden bahsedilmezken ,ortadoğu ve çevresinde bahsedilmesinin sebebi budur bence..

   Yanıtla
 • 30 Aralık 2017 tarihinde, saat 01:37
  Permalink

  Alevilik ile ozdestirilmesi mantiga aykirlik arz ediyor sunu diyebiliriz ,Zazalar kendilerini ifade ederken MA derler yani biz Luvilerin ardili Aleviler nasil olabilirki inanc etniseyi betimleyemez nasil ki Ali ve Muaviye celiskisi sonrasi cereyean eden kerbelanin gecmisi 1500 yila tekkabul ediyor.

  Yanıtla
 • 2 Mayıs 2019 tarihinde, saat 13:03
  Permalink

  Anadolu’ da Tunç Çağı MÖ 6000′ de mi başlıyor 🙂 güldürmeyin biraz yazı yazarken kronoloji de bilin. Yazının Anadolu’ya gelişini biraz daha zorlarsanız Üst Paleolitik Çağ’a kadar götüreceksin ha gayret….

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2019 tarihinde, saat 14:45
  Permalink

  Doğuda yaz günlerinde insanlar damda yatarlar. Adamın biri arkadaşıyla ya yana damda yatarken horultudan yatamamış;kızarak arkadaşını aşağı indirip yolun kenarına koymuş. Sabah erken saatte dolmuşlar telaşla korna çalarken ; bizimkisi uyku sersemi( kendini hala damda zanneder) : haha haha damada çıkaydınız der.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
29 + 6 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar