İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Şimdiye kadar binlerce insanın hayatına mal olan çatışmalarda sayısız ev yıkıldı ve 600.000 kişi yerinden oldu.

Filistin yerleşim bölgesinin altyapısına verilen büyük zararın yanı sıra, bombardıman tarihi, kültürel ve arkeolojik alanlardan oluşan bir hazineyi de yok etme tehdidi taşıyor.Bu alanlar arasında Filistin’deki en eski Hristiyan kilisesi, geniş bir Roma mezarlığı ve dördüncü yüzyıldan kalma bir manastırın antik kalıntıları bulunmaktadır.

Bu alanların çoğu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) geniş çaplı bir saldırıya hazırlık olarak sivillere kaçma talimatı verdiği kuzey tahliye bölgesinde yer alıyor ve bazıları çatışmalar nedeniyle zaten zarar görmüş durumda.

This map shows the location of nine archaeological and cultural sites in Gaza, the vast majority are located in or near the evacuation zone where fighting is likely to be heaviest

Bu harita Gazze’deki dokuz arkeolojik ve kültürel alanın yerini göstermektedir; bunların büyük çoğunluğu çatışmaların en yoğun olduğu tahliye bölgesinde ya da yakınında yer almaktadır.

Arkeolojik 9 alan, resimleri ve detaylarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

On yıllardır Filistin’de çalışan Fransız arkeolog Jean-Baptiste Humbert yaptığı açıklamada ‘Gazze’deki kültürel mirasın tamamen yok edilmesine hazır olduğunu’ söyledi.

Profesör Humbert kimsenin kasıtlı olarak tarihi eserleri yok etmediğini savunsa da, Filistin’deki koşulların bölgenin kültürel mirasında kaçınılmaz bir kayba yol açtığını söylüyor.

Profesör Humbert, “Gazze toplumu mirasına karşı duyarlıdır, ancak son elli yıldır işgalci güçler tarafından ezilmesi, nüfusun beslenmesi, bakımı ve eğitimi gibi hayati önceliklerin, kültürel mirasın varlıklı ülkeler için bir lüks olarak bir kenara itilmesi anlamına geldi” dedi.

Profesör Humbert’in de belirttiği gibi, zaten yoğun nüfuslu olan bölgedeki nüfus artışı, evlerin ve belediye binalarının sıklıkla arkeolojik alanların üzerine inşa edilmesi anlamına geliyor.

Bir UNESCO sözcüsü yaptığı açıklamada, kurumun Gazze’deki bazı tarihi alanların korunmasına yönelik kamu politikası eksikliği nedeniyle zaten ‘çok ciddi endişeleri’ olduğunu söyledi.

‘Tüm İsrailli ve Filistinli miras alanları şu anda zarar görme riski altındadır. UNESCO elbette bu çatışmanın hem Filistin hem de İsrail’deki kültürel miras üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerden derin endişe duymaktadır’ denildi.

Aziz Porphyrius Kilisesi

The Church of St Porphyrius is Gaza's oldest Christian church and still offers a place of shelter and worship for the people who live in the Palestinian enclave

Gazze’deki en eski Hristiyan Kilisesi olan Aziz Porphyrius Kilisesi 1150’lerden beri şehrin Zaytun mahallesinde bulunmaktadır.

Haçlılar tarafından inşa edilen Rum Ortodoks kilisesi adını, mezarı kuzeydoğu köşesinde bulunan 5. yüzyıl Gazze piskoposundan almaktadır.

As a Greek Orthodox church the building has been used for almost 1,000 years and still conducts services

Kilise çatışmalar sırasında tüm inanç mensuplarına hizmet vermiş ve onları barındırmıştır, ancak şimdi ‘çok sayıda insanın’ ölümüne neden olan bir füze saldırısında ciddi hasar görmüştür.

Bu hafta düzenlenen bir hava saldırısı kilisenin dış cephesine zarar verdi ve bitişiğindeki bir binanın çökmesine neden oldu.

Filistin içişleri bakanlığına göre kiliseye sığınan çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi kilisenin hedef alınmasının ‘savaş suçu teşkil ettiğini’ söyledi.

A missile struck the church this Friday, killing several people sheltering inside and collapsing a neighboring building

Tell Umm Amer (Aziz Hilarion Manastırı)

An important crossroads between Egypt and Mesopotamia, the monastery was a key stop-over for merchants and pilgrims who came to rest and relax in the bath complex

Gazze Şehri’nin 10 km güneyindeki kıyı kumulları arasında gizlenmiş olan Tel Umm Amer ya da Aziz Hilarion Manastırı’nın kalıntıları, Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerinden Emevi Dönemi’ne kadar dört yüzyıla yayılmaktadır.

Alandaki ilk binalar MS 400 yılında, yani 1.600 yıl önce kurulmuştur ve Orta Doğu’daki en büyük Hristiyan Manastırlarından biridir.

Gazzeli ve Filistin manastırcılığının babası Aziz Hilarion’a adanmış olan bu geniş alan, birbirini izleyen beş kilise, hamam ve kutsal alan kompleksleri, karmaşık geometrik mozaikler ve geniş bir mahzen içermektedir.

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Manastır en parlak döneminde, Mısır’dan günümüz Lübnan ve Suriye’sine kutsal topraklardan geçen hacılara ve tüccarlara hizmet veriyordu; bunlar dinlenmek ve Roma tarzı hamamların keyfini çıkarmak için duruyordu.

Ancak manastır yedinci yüzyılda bir depremde hasar görmüş ve 1999 yılında yerel arkeologların kalıntıları kazmaya başlamasına kadar terk edilmiştir.

Bölge, kültürel, dini ve tarihi önemi nedeniyle 2012 yılında UNESCO’nun geçici Dünya Mirası listesine sunulmuştu.

Bir UNESCO temsilcisi yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarından önce bile örgütün alanın korunması konusunda son derece endişeli olduğunu söyledi.

Qalaat Barquq

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Güney Gazze’deki Khan Younis’te bulunan Qalaat Barquq, Memlük Sultanı Barkuk döneminde inşa edilmiş 14. yüzyıldan kalma bir kaledir.

Kale, seçkinler arasındaki istikrarsızlık ve Moğol istilası tehdidinin Sultan’ın iktidarını alaşağı etme tehlikesi nedeniyle bölgede büyük bir kargaşanın yaşandığı bir dönemde inşa edilmiştir.

Sultan Baruk’un kendisi de aslen bir köleydi, Kırım’da bir hamama satılmış, Bulgar haydutlar tarafından yakalanıp Mısır’a satılmadan önce kaçmaya çalışmıştı.

Saray danışmanı olarak Memlük seçkinleri arasında yükselen Baruk, bir önceki sultanı öldürmeyi ve iktidarı ele geçirmeyi başardı.

Bu kale Şam ve Kahire arasında seyahat eden tüccarlar tarafından kullanılıyordu ve her zaman sıkı bir şekilde korunuyordu.

Bugün kalenin ön cephesi ve kulelerden biri ayakta kalırken, yapının büyük bir kısmı yaşam alanlarına ve dükkanlara dönüştürülmüştür.

Kasr el-Basha

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Qasr el-Basha’nın birçok ismi, uzun tarihinin ve Gazze’de onlarca yıl süren uluslararası faaliyetin bir kanıtıdır.

Paşa Sarayı, Rıdvan Kalesi ya da Napolyon’un Kalesi olarak bilinen bu 13. yüzyıl yapısı, Osmanlılardan İngilizlere kadar herkes için bir güç merkezi olarak hizmet vermiştir.

Sultan Zahir Baybars tarafından inşa edilen kale, başlangıçta Haçlılara ve bölgede savaşmaya devam eden istilacı Moğol ordularına karşı bir savunma görevi görmüştür.

Kale 1600’lü yıllarda, daha sonra Gazze’nin ‘paşası’ olan Radvan hanedanı döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirildi ve genişletildi.

It is now a cultural museum housing several important artifacts found in archaeological sites in Gaza

Kalenin savunma gücü, 1799 yılında burada üç gün geçiren Napolyon Bonapart’ı cezbetmiş ve kaleye ‘Napolyon’un Kalesi’ lakabını kazandırmıştır.

Modern dönemde bina, bir kız okuluna dönüştürülmeden önce İngiliz Filistin Mandası tarafından polis karakolu olarak kullanılmıştır.

Kale şu anda Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun yardımıyla dönüştürülmüş bir kültür müzesi olarak kullanılıyor.

Sıkı sınır kontrolleri nedeniyle Gazze’de bulunan eserler kolayca ülke dışına çıkarılamamakta, bu da Kasr el-Basha’nın Gazze Şeridi’nde yapılan arkeolojik buluntular için önemli bir depo haline geldiği anlamına gelmektedir.

Al-Omari / El Ömer Camii

Built over 700 years ago the al-Omari Mosque is Gaza's biggest and oldest, making it an important site of religious and cultural significance.

Kentin en eski ve en büyük camisi olan Gazze Ulu Camii, 700 yıl önce Cebaliye bölgesinde inşa edilmiştir. Omari camisi, yaklaşık 1.000 Gazzeli için ibadet yeri sunarak toplumda hala önemli bir işlev görmektedir.

Ancak yapı, İsrail güçlerinin 2014 yılında Gazze’ye düzenlediği kısa süreli saldırı sırasında ağır hasar gördü.

The Mosque was badly damaged by an airstrike in 2014 as Israeli troops entered Gaza to fight Hamas terrorists

Savunma Sınırı Operasyonu’nun bir parçası olarak cami, modern bir kanadı dümdüz eden ve çatının büyük kısmını tahrip eden bir hava saldırısına maruz kaldı.

Ancak yapının en eski parçası olduğuna inanılan 13. yüzyıldan kalma minare çatışmadan sağ kurtulmuş ve bugün hala ayakta durmaktadır.

Al Ghussein Evi

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Al Ghussein Evi, Osmanlı döneminin sonlarından kalma tarihi bir yapıdır ve İngiliz Mandası sırasında İngiliz konsolosunun eviydi.

Varlıklı Al-Ghussein ailesi tarafından 18. yüzyılda inşa edilen ev, Gazze’de devam eden kriz nedeniyle bakımsız kalan ve çürüyen birçok tarihi binadan biridir.

Önemine rağmen bina on yıl önce terk edilmişti, ta ki 2020 yılında ihtişamını geri kazandırmak ve kültürel bir merkeze dönüştürmek için tadilat başlayana kadar.

Ev artık yerel topluma sanat, müzik ve filmi teşvik eden bir kültür merkezi olarak hizmet veriyor.

Hammam al Sammara

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Samaritan hamamı anlamına gelen Hammam al-Sammara’nın Türk tarzı hamamlarında, yerel halk yüzyıllardır olduğu gibi hala rahatlatıcı sıcağın tadını çıkarmaya geliyor.

Yahudiliğin eski bir kolu olan Samiriyeliler tarafından inşa edilen hamamın tadilat kayıtları en az MS 1320 yılına kadar uzanıyor.

Mermer karolar ve vitraylar, işlek caddelerin üç metre altında sıcak ve soğuk banyolar bulabileceğiniz kubbeli odaları süslemektedir.

Son 700 yıl içinde onarımdan geçen hamam şu anda restore edilmiş durumda ve Gazze’deki tek aktif geleneksel hamam olma özelliğini taşıyor.

Ard-al-Moharbeen Roma Nekropolü

The 'unprecedented' discovery of Gaza's largest necropolis revealed over  130 Roman tombs less than a mile from the ancient Mediterranean port city of Anthedon Blakhiyeh

Temmuz ayında arkeologlar, en az 130 mezar içeren bir Roma nekropolünün ‘eşi benzeri görülmemiş’ keşfini yapmanın şaşkınlığını yaşadılar.

Genç Filistinlileri kültürel miraslarıyla ilgilenmeye teşvik etmek amacıyla British Council tarafından kısmen finanse edilen projede, M.Ö. 200 ile M.S. 200 yılları arasına tarihlenen mezarlar kazıldı.

İnşaat ekipleri, 43.000 metre kareden daha büyük olan bu alanı ilk olarak geçen yıl Jabalia mülteci kampı yakınlarında bir konut projesi üzerinde çalışırken keşfetti.

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Arkeologlar ayrıca biri üzüm hasadı motifleriyle karmaşık bir şekilde süslenmiş, diğeri ise suda yüzen yunuslar içeren iki kurşun tabut buldu.

Kurşun mezarların nadir bulunması, Roma seçkinlerinin buraya gömüldüğünü düşündürüyor; bu da mezarın antik bir Roma kentinin merkezine işaret ettiği anlamına gelebilir.

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

İskeletlerin bazılarının ağızlarında, öbür dünyaya güvenli bir şekilde geçmelerini sağladığına inanılan sikkeler bulundu.

Mezarlar, M.Ö. 800 ile M.S. 1100 yılları arasında bir dizi antik toplum tarafından iskân edildiğine inanılan bir Akdeniz liman kenti olan Anthedon Blakhiyeh antik metropolünden bir milden daha az bir mesafede bulundu.

Geçen yıl Adli Mimarlık tarafından Profesör Humbert’in araştırması kullanılarak yapılan bir incelemede, İsrail bombardımanının bölgeyi ciddi bir yıkım tehdidi altına soktuğu tespit edildi.

Tel Refah Arkeolojik Alanı

Gazze’nin Mısır’la olan güney sınırında yer alan büyük bir arkeolojik alan, tarihi Kenan dönemine kadar uzanan antik bir yerleşimi kapsamaktadır.

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Tel Rafa’da yapılan kazılarda M.Ö. 1400’lere kadar uzanan sikkeler, botlar ve camlar ortaya çıkarıldı. Bölgede çalışan araştırmacılar tarafından Roma dönemine ait sikkeler ve yapılar da keşfedilmiştir.

Bununla birlikte, sınırlı kaynaklar ve çok az hükümet desteği nedeniyle Rafa’daki alanlar çok az araştırılmış ve çok az kazı yapılmıştır.

Derleyen: Feyza ÇETİNKOL

Kaynak: İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

DÜNYANIN EN ESKİ DÖVMELERİ NELERDİR?

İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar/İsrail-Filistin Çatışmasında Yok Olma Riski Taşıyan Arkeolojik Alanlar

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çok Okunan Yazılar