Harvard bilim insanları, ‘Oumuamua’nın uzaylı bir aygıt olduğunu öne sürüyor

Harvard bilim insanları, ‘Oumuamua’nın uzaylı bir aygıt olduğunu öne sürüyor

Asteroit mi, kuyrukluyıldız mı, yoksa uzay aracı mı?

  • Oumuamua garip şekilli, şaşırtıcı bir göksel nesnedir, çünkü doğal olarak meydana gelen herhangi bir şey gibi davranmamaktadır.
  • Sorun? Güneş’in yakınında beklenmedik bir hızlanma. Bu bizim uzaylıların ilk işareti olabilir mi?
  • o MOO-u MOO-u diye telaffuz edilir.

Güneş sistemimizin ötesindeki garip şekilli bir ziyaretçi olan ‘Oumuamua (Hawaiice‘izci’), geldiği andan itibaren büyüleyici oldu: Bu bir uzay gemisi, bir kaya, bir kuyruklu yıldız veya değil. Ama bu bir uzay gemisi mi? İşte bu hareketleri, Harvard bazlı bazı bilim insanlarına bir teori geliştirmeye yöneltti; Bir ışın yelkeni ile desteklenen bir tür cihaz veya böyle bir cihazın parçası olabileceğini öne sürüyorlar.

“Oumuamua, yayınlanacak bir bilimsel makalede dendiği gibi: ” Oumuamua, Keplerian yörüngeden yüksek istatistiksel sapmalar gösterdi. Yani yalın bir ifade ile: Güneşe yaklaştıkça hızlandı. Kuyrukluyıldızlar bunu yapabilir, ancak ‘Oumuamua kuyruksuz olduğu için aktif bir kuyrukluyıldız sınıfından çıkarılmıştır. Makalenin yazarları ShmuelBialy ve Abraham Loeb, hızdaki artışın “güneş radyasyonu baskısı” nedeniyle olabileceğini öne sürüyorlar. Başka bir deyişle, “Oumuamua rastgele bir yörüngeyi takip etmiyorsa, ancak hedefe yönelik bir sondadır (probdur)” cümlesi bu çelişkiyi kolayca çözmektedir. Makale, bununla ilgili matematiği ortaya koyar ve “genel sonuçların yıldızlararası yolculuk için tasarlanan herhangi bir ışık probuna uygulandığını” bulur.

 Ne gördüysek onu elde ederiz

 Merkezdeki bu nokta, ‘Oumuamua’nın gerçek bir görüntüsüdür.

 Oumuamua bu noktada bizim görüşümüzden çıktı, bu yüzden onun hareketlerinin herhangi bir analizi onun gözlemlenebilirlik dönemi boyunca toplanan verilerle sınırlıdır. İlk olarak 19 Ekim 2017’de Maui’deki PAN-STARRS teleskopundan (Hawaice adı bundan dolayıdır) tespit edildi ve Ocak 2018’de de gitmişti. Vardığımız herhangi bir sonucun şu anda test edilmesinin bir yolu yok.

O zamanlar, ‘Oumuamua radyo dalgaları ile tarandı – evrenin ortak dili olduğunu / umduğumuz temel bir iletişim aracıydı, ve hiçbir radyo dalgası bulunmadı. Bu da gözlemcileri, bunun kökeninin bir uzaylı uygarlığı eseri olabileceği hakkındaki şüphelerden uzaklaştırdı.

İlk başta, Oumuamua’nın bir asteroit olduğu varsayıldı, ancak Güneş’in yakınında çizdiği hafif bir hız artışı, onun bir kuyrukluyıldız olduğunu akla getirdi ve hâlâ bilmediğimiz bir tür olsa da yine de öyle olabilir. Kuyrukluyıldızlar Güneş’in yanında hızlanırlar, çünkü NASA’nın ortaya koyduğu gibi, “Güneş’ten gelen ışık ve diğer radyasyon, kuyrukdaki gaz ve tozları uzağa iter ve milyonlarca kilometre uzunluğunda bir kuyruk oluşturmak üzere bu malzemeyi uzağa üfürür.” ‘Oumuamua ile ilgili problem, gözlemlenebilir bir kuyruğu olmamasıdır. Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi aslında, bunu hiç göremedik.

Oumuamua aslında neye benziyordu?

Hepimiz, bu yazının en başındaki resimde görülen, Oumuamua’ya atfedilen şekle aşinayız.Ama ‘Oumuamua’nın aslında uzaktaki bir nokta olarak görüldüğü gerçek resimlerinden dolayı, varsayımsal şekli, matematiksel olarak türetilmiş bir tahminden ibarettir. Parlaklığının dalgalanması, matematiksel olarak kendi etrafında yuvarlanan genişliğinden 10 kat daha uzun bir nesne olduğunaişaret ediyor. (Şu anki hesaplamalara göre ‘Oumuamua yaklaşık 800 metre uzunluğundadır.] Görünüşünün geri kalanı da aynı şekilde onun davranışından çıkarsanmıştı. Gerçek görünüşü olarak algılanan sadece bir sanatçı çizimidir. Yani, biz Oumuamua’nın neye benzediğini bildiğimiz gibi bir his duyarız, ama aslında bilmiyoruz. Eğer kendinizi “kesinlikle uzaylı bir cihaza benzemiyor” diye düşünürken bulursanız, belki de haklısınız.

‘Oumuamua, daha büyük bir gemiden artakalan bir ışık yelkeni mi?

Makale, her ikisi de ‘Oumuamua’nın acayip ivmesini açıklayan iki teori sunuyor. Birincisi, “Oumuamua, gelişmiş bir teknolojik teçhizattan bir enkaz olarak yıldızlararası uzayda yüzen bir ışık yelkenidir. IKAROS projesi ve StarshotInitiative de dahil olmak üzere, benzer boyutlara sahip Işık yelkenleri, kendi uygarlığımız tarafından da tasarlandı ve inşa edildi.” Kamu tarafından finanse edilen PlanetarySociety, yakında yukarıdaki resimdeki gibi bir tane fırlatmayı planlıyor.

Bir ışık yelkeni, aracını güneş enerjisi basıncıyla itmek için uzay enerjisini kullanan bir aygıttır. Büyük, ince, yansıtıcı bir yelkene çarpan güneş fotonlarının momentumunu kullanır. Güneş yelkeni itimli araç konusunda ilginç olan şey, ağır yakıtları depolamaktan ziyade, seyahat ederken ihtiyaç duydukları enerjiyi toplayabilmeleridir.

Gerçekte Oumuamua, kasıtlı olarak buraya gönderilen bir sonda (prob) olabilir mi?

“Daha egzotik bir senaryo,“Oumuamua, uzaylı bir medeniyet tarafından Dünya’nın çevresine kasıtlı olarak gönderilen tam operasyonel bir prob olabilir” diye öne sürüyor. Görünüşe göre, eğer Oumuamua gibi bir çok doğal cisimler olsaydı, çoğunu görmüş olurduk. Fakat görmüyoruz. Makale şu sonuca varıyor: “Oumuamua rastgele bir yörüngeyi takip etmiyorsa, ancak hedefe yönelik bir prob ise bu uyumsuzluk kolayca çözüme kavuşur.”

SETI’den iki uzman tartışır. Ve mutabık kalamazlar.

SETI’den (Dünya Dışı Zeka Arayışı) SETI direktörü Andrew Siemion ve kıdemli astronom SethShostak adlı iki bilim insanı Bialy ve Loeb tarafından çıkarılan sonuçlar üzerine kamuoyuna yorum yaptılar.

Siemion, “Globe”a  şöyle dedi: “Oumuamua’da gördüğümüz gözlemsel anormallikler, dikkatli bir akıl yürütme ile birleştiğinde, tam olarak astrofizikte yeni keşifler yaptığımız yöntemdir – belki de Dünya ötesinde zeki yaşam gibi inanılmaz olanları da içeren..” Ancak, NBC’ye gönderilen bir e-postada, Shostak, “Oumuamua için – uzaktaki bir kuyrukluyıldız veya asteroit gibi sıradan bir açıklama varken, bu akıllı yaşam hipotezinin körü körüne kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Çeviri : M.Mustafa Çiftçioğlu

Kaynak :https://bigthink.com/surprising-science/oumuamua-spacecraft-alien-device

11 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
30 + 29 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.