Bir Hap İle Mümkün Olsa Sonsuza Kadar Yaşamak İster miydiniz?

Bir Hap İle Mümkün Olsa Sonsuza Kadar Yaşamak İster miydiniz?

Bir Hap İle Mümkün Olsa Sonsuza Kadar Yaşamak İster miydiniz?

İnsanlar binlerce yıldır ölümün üstesinden gelmekten büyülenmiş durumda, ancak yeni bir çalışma, günümüz Amerikalılarının çoğunun yaşamlarını uzatmakla ilgilenmediğini gösteriyor.

Bilim insanları ABD’de 900’den fazla kişiyle anket yaptı ve yalnızca yüzde 33’ü ölümsüzlük hapı alabileceklerini söyledi. Buna karşılık, katılımcıların yüzde 42’si teklifi reddetti ve yüzde 25’i emin olmadığını söyledi.

Ankete katılanlar yaşlarına göre üç gruba ayrıldı: 18-29 yaş arası genç yetişkinler; yaş ortalaması 72 olan yaşlılar; ve yaş ortalaması 88 olan daha yaşlı bir grup.

Üç grup da benzer şekilde yanıt verdi, çoğunluk sonsuza kadar yaşamaya ‘hayır’ dedi, ancak en genç ve en yaşlı gruplara hangi yaşta dondurulmak istedikleri sorulduğunda farklılıklar ortaya çıktı. En genç yaş 23 ve en yaşlı yaş ortalaması 42’ydi. 

 Genç yetişkinlerin yüzde 34’ü evet, yüzde 40’ı hayır ve yüzde 26’sı emin değildi. Daha genç yaşlı gruplarında, yüzde 32’si evet, yüzde 43’ü hayır ve yüzde 25’i emin değildi. Ve yaşlılar grubunda yüzde 24’ü evet, yüzde 59’u hayır ve yüzde 17’si emin olmadığını belirtti.

Ölümden Sonra Yaşam: Bilim İnsanı, Öldüğünüzde Gerçekten Ne Olduğunu Açıklıyor

Araştırmacılar, Yaşlanma Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan çalışmada, “Genç yetişkinler sonsuza kadar genç yetişkinler olarak yaşamak istediklerini belirtirken, yaşlı yetişkinler sonsuza kadar orta yaşlı yetişkinler olarak yaşamak istediklerini belirttiler” diye yazdılar.

Bu, insanların şu anki yaşlarına yakın bir yaş seçebildikleri takdirde ölümsüzlüğe daha açık olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, araştırmacılar için daha da şaşırtıcı olan şey, erkeklerin yaşam uzatma tedavisini kullanmaya kadınlardan daha fazla istekli olmalarıydı.

Bununla birlikte, araştırmacılar için daha da şaşırtıcı olan şey, erkeklerin yaşam uzatma tedavisini kullanmaya kadınlardan daha yüksek düzeyde istekli olmalarıydı.

 

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşama eğiliminde olmaları nedeniyle bu fikir ilginç gelebilir: ABD’li kadınların ortalama yaş yaşam beklentisi 81,1 yıl ve 76,1 yıldır. Araştırmacılar, belirli bir yaşta kendinizi dondurmak gibi daha ayrıntılı sorular sorduğunda da farklılıklar bulundu.

Araştırmaya göre, ‘Genç-yaşlı ve yaşlı-yaşlı yetişkinler, genç yetişkinlere göre daha yaşlı bir yaşta kalıcı olarak yaşamayı tercih edeceklerini belirttiler’. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin 2021 raporuna göre, ABD’de ortalama yaşam süresi 78,7 yıl, bu 100 yıl öncesine göre sadece 53 iken büyük bir artış gösterdi.

Artış, geçmiş nesiller boyunca Amerikalıların yaşamlarını iyileştiren sanitasyon, barınma, eğitim ve teknolojik gelişmelerdeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Bu gelişmeler, bilim insanlarını ve şirketleri yaşamlarımızı uzatabilecek yenilikler tasarlamaya da yönlendirdi; ancak UT’den yapılan çalışma, bu grupların zamanlarını boşa harcadıklarını gösteriyor.

Ankette 593 genç yetişkin, 272 genç-yaşlı yetişkin ve 46 yaşlı-yaşlı yetişkine, bir doktor tarafından geliştirilen bir hap şeklinde varsayımsal bir yaşam uzatma tedavisi alıp almayacakları soruldu.

Yazarlar, “Tedavinin olası olumsuz yanlarını tartmak yerine, yanıt verenlerin hapı almanın sonucuna odaklanmasını istedik” diye yazdı. 

“Yaşlanmayı etkili bir şekilde durduran bir yaşam uzatma tedavisi mevcut olsaydı, genç yetişkinler, daha yaşlı kohortların sonsuza kadar yaşamayı tercih edeceklerini söyledikleri yaşlara ulaşmaktan kaçınmak için böyle bir tedaviyi kullanabilirler.

Derleyen: Feyza ÇETİNKOL

Ölümden Sonra Yaşam: Bilim İnsanı, Öldüğünüzde Gerçekten Ne Olduğunu Açıklıyor

/Bir Hap İle Mümkün Olsa Sonsuza Kadar Yaşamak İster miydiniz? /

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
20 + 12 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.