Bilim İnsanları, 87 Yaşındaki Yetişkin Beyinlerinde Bile Gelişen Yeni Nöronların İşaretlerini Buldu

İnsanlar geç yetişkin yaşamları boyunca yeni beyin hücreleri yetiştiriyorlar, yeni bir çalışma gösteriyor ki, insanlar 90’larına yaklaşırken bile bu süreç devam ediyorlar.
Nörogenezin insanlarda gerçekte ne kadar uzadığını ortaya koyan bulgular, sürecin Alzheimer hastalığı olan hastalarda da bu durumu tedavi etmede yeni yollar keşfetmemize yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu gösteriyor.
Çoğu nörojenez, embriyonik gelişim sırasında gerçekleşir ve insanlar doğduğunda, nöronlarının çoğu zaten oluşmuştur.
Ama bu hikayenin sonu değil. 1960’lı yıllarda ilk olarak yetişkinlerde nörojenezin memelilerde de ortaya çıktığı keşfedildi: Yeni sinir sistemi hücrelerinin beyinde, hayvanlar büyüdükçe bile büyümeye devam ediyor.
Tam olarak bu mekanizmanın insanlarda nasıl çalıştığını – ve ne kadar sürdüğünü – insan beyni incelemekle ilgili bir dizi sorun nedeniyle belirlemek kolay olmamıştı.
Ancak, İspanya’daki Universidad Autónoma de Madrid’li moleküler biyolog Maria Llorens-Martin’in önderlik ettiği yeni bir çalışmada araştırmacılar, yetişkin hipokampal nörogenezi (AHN) daha yakından incelemek için ölen insanlardan beyin dokusunu inceledi.
Ekip araştırma laboratuvarı, “Araştırma grubumuz hem fizyolojik hem de patolojik koşullar altında yetişkin hipokampal nörogenezini kontrol eden mekanizmaları araştırmaya odaklanıyor” diye açıklıyor.
“Özellikle, Alzheimer hastalığı (AD) ve diğer tauopatiler gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için erişkin hipokampal nörogenezin artırılmasının terapötik potansiyelini belirlemekle ilgileniyoruz.”
Yaşlılarda yeni nöronların gelişmeye devam edip etmediğini bulmak için araştırmacılar, ölen 13 kişiden alınan doku örneklerinde dentat girus (DG) denilen hipokampus bölgesini incelediler.
43-87 yaşları arasındaki bu insanlar, kanser, inme, sepsis ve diğer ölümcül nedenler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı ölmüşlerdi  fakat hepsi ölmeden önce nörolojik olarak sağlıklı kabul edildiler ve bedenlerini bilime bıraktılar.
Bu son hareket, yetişkin nörojeneziyle ilgili önemli bir şeyi ortaya koyuyor: araştırmacılar der ki, yaşamın dokuzuncu yılına dek uzanıyor ve DG’de nörojenezle tekabül eden doublecortin ifade eden (DCX +) nöron denilen binlerce hücre tarafından gösteriliyor.
Toplamda, bu veriler DCX + hücrelerinin alt popülasyonlarının insan DG’sinde değişken bir olgunlaşma derecesine sahip olduğu fikrini kuvvetle desteklemektedir ”diyor yazarlar.
“Tespit edilen DCX + olgunlaşmamış nöronların göreceli bolluğu, hem olgunlaşmanın hem erken hem de geç aşamalarını gösteren hücre belirteçlerinin ekspresyonu ile birlikte, bu hücrelerin insanlarda AHN sırasında da uzun bir olgunlaşma süresine sahip olduğunu göstermektedir.”
Ekip, ölen 45 yaşından büyük Alzheimer hastalarının beynini 52 ila 97 yaşları arasında analiz ettiğinde, “hastalık ilerledikçe bu sayıdaki belirgin ve ilerleyici bir düşüş” kaydetti.
Buna karşılık, nörolojik olarak sağlıklı insanlarda, yaş, 43 ila 87 arasında değişen DCX + hücrelerinde hafif bir düşüş gösteren 13 sağlıklı hastanın DG dokusu ile yetişkin nörojenezinde yaşın daha ılımlı bir şekilde azaldığı görülüyor.
Araştırmacılar “Bununla birlikte, herhangi bir yaştaki nörolojik olarak sağlıklı bireylerde tespit edilen DCX + hücrelerinin sayısı, bu hastaların yaşına bakılmaksızın AD’li hastalarda bulunanlardan sürekli olarak yüksek” dedi.
“Bu veriler, AD’nin fizyolojik yaşlanmadan farklı bir durum olduğu fikrini kuvvetle desteklemektedir ve DCX + hücre popülasyonundaki fizyolojik yaşa bağlı bir düşüşe rağmen, bağımsız nöropatolojik mekanizmaların AD’deki olgunlaşmamış nöron popülasyonunun tahrip edilmesine katkıda bulunduğunu öne sürmektedir.”
Araştırmacılar ayrıca AD hastalarındaki yetişkin nörojenezinin, hastalığın erken evrelerinde bile, nörofibrilerde karışmayan ve senil plaklar belirginleşmeden olumsuz etkilendiğini söylediler.
Bunun neden olduğunu anlamadan önce çok daha fazla araştırma yapılması gerekmekle birlikte, ekip AHN bozulmalarının erken tespit edilmesini invazif olmayan yöntemlerle izlemek için bir sistemin, doktorların ilerlemeden önce AD’nin biyobelirteçlerini seçmelerine yardımcı olabileceğini önermektedir.
Bu hipotezi iyi yapmak gelecek için işe yarıyor, ama şu anda hala büyük bir şeyle uzaklaşıyoruz.
Araştırmacılar, “Verilerimiz, insan DG’sinde, fizyolojik ve patolojik yaşlanma boyunca yaşamın on yılı öncesine kadar dinamik olgunlaşmamış nöron popülasyonunun varlığını ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.bizsiziz.com/scientists-discover-signs-of-new-neurons-developing-even-in-adult-brains-as-old-as-87/

Çeviri: Abdullah Talha Akpur

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
13 + 4 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar