Araştırmacılar Pirinç Tarlalarında Yeni Arsenik Bileşikleri Keşfetti

Araştırmacılar Pirinç Tarlalarında Yeni Arsenik Bileşikleri Keşfetti

Bayreuth Üniversitesi araştırmacıları, İtalya ve Çin’den bilim adamları ile birlikte, pirinç yetiştiren topraklarda hangi koşullar altında, ne ölçüde kükürt içeren arsenik bileşiklerinin oluştuğunu ilk kez sistematik olarak araştırdılar. Bugüne kadar, bu tiyoarsenatlar pirinç tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmede dikkate alınmamıştır. Nature Geoscience dergisinde bilim insanları, sonuçlarını sunar ve tüketicileri sağlık risklerinden korumak için acil araştırma ihtiyacını belirler.

Tiyoarsenatlar için yeni bir ölçüm yöntemi

 Bayreuth çevre jeokimyacısı Prof. Dr. Britta Planer-Friedrich başkanlığındaki araştırma ekibi, pirinç topraklarındaki tioarsenatların güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi için bir ölçüm yöntemi geliştirdi. Şimdiye kadar pirinç tarlalarında arseniği izlemek için rutin olarak kullanılan yöntemler bu amaç için yeterli olmamıştır. Bunun nedeni, kükürt içeren arsenik bileşiklerini tanımlayamadıkları veya oksijen içeren arsenik bileşiklerinden ayıramadıklarıdır. Bu eksiklik olası sağlık riskleri açısından oldukça problemlidir. Pirinç tarlalarında bulunan en az bir organik kükürt içeren arsenik bileşiğinin kanserojen olduğu bilinmektedir. Bu, organik kükürt içeren arsenik bileşiklerini spesifik olarak tespit etmeyi ve toksisiteleri açısından incelemeyi daha da önemli hale getirir. Muhtemelen, bu bileşikler, yetersiz ölçüm prosedürleri nedeniyle şimdiye kadar toksik olmayan organik oksijenli arsenik bileşikleri ile karıştırılmıştır.

Tüm toksik arsenik bileşikleri için limit izleme

“Pirinç bitkilerindeki çeşitli tiyoarsenatların alınması ve bunlardan kaynaklanan insan sağlığı için potansiyel riskler , acilen daha fazla araştırmayı gerektirir. Pirinç, dünyanın en önemli gıda maddesi ve dünya nüfusunun yarısından fazlasında yaşamın temelini oluşturuyor. ”diye açıklıyor, Planer-Friedrich; Bayreuth bilim insanı. . “Tüm bu bileşikleri doğru bir şekilde tespit eden limit izleme için analitik prosedürler rutin hale gelmelidir.” diyor. Şu anda, inorganik oksijenli arsenik bileşikleri için sadece yasal bir sınır vardır, organik oksijenli arsenik bileşikleri hala toksik olmayan olarak sınıflandırılmaktadır.

Tahmin yöntemleri için yeni yaklaşımlar

Araştırmacılar yeni ölçüm yöntemleriyle İtalya ve Çin’deki pirinç tarlalarında kükürt içeren arsenik bileşiklerinin oluşumunu, uzun süre gözlemlediler. Oluşan tiyoarsenat miktarlarının, toprakların pH değerlerine ve diğer kolayca ölçülebilen parametrelere önemli ölçüde bağlı olduğu ortaya çıkar. “Bu bulgular, tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi için değerli başlangıç noktaları içeriyor. Gelecekte, büyük bir  teknik çaba olmadan, pirinç tarlalarının özellikle büyük veya sadece küçük miktarlarda sülfür içeren arsenik bileşiklerinin bekleneceğini tahmin edebilseydik, bunun sağlık risklerinin değerlendirilmesine önemli bir katkı olacağını söyleyebiliriz. ”diyor Bayreuth Doktora öğrenci ve çalışmanın ilk yazarı, Jiajia Wang MSc.

Fırsatlar ve riskler hakkında acil araştırma ihtiyacı

 Yeni çalışmanın yazarları, tiyoarsenatların ortaya çıkardığı sağlık risklerini bilimsel olarak değerlendirebilmek için daha fazla araştırmanın vazgeçilmez olduğunu düşünmektedir. Örneğin, bu arsenik bileşiklerinin pirinç tarlalarından pirinç tanelerine aktarıldığı kesin taşıma yolları ve ne ölçüde olduğunun, açıklığa kavuşturulması gerekir. Bayreuth laboratuvarlarındaki çalışmalar, kükürt içeren arsenik bileşiklerinin pirinç fabrikasına girebileceğini ve hatta pirinç tanesine bile ulaşabileceğini doğrulamıştır. Bununla birlikte, mevcut bilgi durumumuza dayanarak, toprakta oksijen içeren arsenik bileşikleri yerine kükürt içerenler oluşursa, pirinç hasatlarının toplam arsenik kontaminasyonunun bile azalabileceği göz ardı edilemez. Bu, kükürt içeren arsenik bileşiklerinin toprakta büyük ölçüde tutulması veya pirinç bitkilerinin bu bileşikleri daha az alabilmesi durumunda olurdu.

Bayreuth Üniversitesi’nde bu ilişkiler Prof. Dr. Britta Planer-Friedrich ve bitki fizyologu Prof. Dr. Stephan Clemens’in araştırma gruplarında araştırılmaktadır. Alman Araştırma Vakfı (DFG) ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) bu disiplinlerarası araştırma projelerini desteklemektedir. “Diğer çalışmalarımız, bir bütün olarak tiyoarsenatların, sağlık için tehlikeli olan mümkün olan en düşük miktarda arsenik içeren pirinç üretimi için bir riski veya fırsatı temsil edip etmediğini gösterecektir. Ancak o zaman pirinç tarlalarında su veya toprak yönetimi ve yeni pirinç çeşitlerinin hedeflenen ıslahı için daha fazla direktif geliştirilebilir.”diyor Planer-Friedrich.

Çeviri:Simge Kara

Çeviri Kaynak:bizsiziz

95 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
10 + 28 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.