Antidepresan İlacı Prozac, Balıkların Kişiliğini Değiştirip Onları Zombiye Dönüştürüyor

Antidepresan İlacı Prozac, Balıkların Kişiliğini Değiştirip Onları Zombiye Dönüştürüyor

Antidepresan İlacı Prozac, Balıkların Kişiliğini Değiştirip Onları Zombiye Dönüştürüyor

Dünya çapındaki balık türleri, su sistemlerine giden ve sürekli artan farmasötik kirlilik seviyeleri nedeniyle risk altındadır.

Farmasötik ilaçlar, atık su arıtma tesislerinde arıtılan idrar ve dışkı yoluyla su sistemlerine girebilirler. Bu tesisler nadiren ilaç taraması yapar ve saptanabilir düzeyde farmasötik kontaminasyon, daha sonra su çıkışları tarafından akarsulara ve nehirlere salınan suda kalabilir.

Böyle bir kirletici, genel olarak fluoksetin olarak bilinen yaygın antidepresan Prozac‘tır.

Çoğu insan, yalnızca depresyon için değil, aynı zamanda obsesif-kompulsif bozukluk ve bulimia gibi diğer durumlar için de kullanılan, yaygın olarak reçete edilen seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilacını duymuştur.

Yeni yayınlanan bir çalışma, fluoksetin balıkların davranışlarını önemli ölçüde değiştirerek balık popülasyonlarının direncini değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Bu değişiklikler, balıkları çevrelerindeki tehditlere karşı daha savunmasız hale getirebilir ve hayatta kalmaları için gerçek bir risk oluşturabilir.

Dr. Giovanni Polverino,“Balık popülasyonları çevresel değişim karşısında gelişmek için, bir grup ihtiyacının üyeleri birbirinden farklı davranmaya başlar. Bir balık yanlış karar verir ve ölürse, bazıları farklı eylemlerde bulunarak hayatta kalacaktır.”

“Ne yazık ki, bu tür davranışsal çeşitliliğin fluoksetine maruz kalan balık popülasyonlarında aşındığını ve değişen ve gittikçe kirlenen bir dünyada büyük balık gruplarını daha fazla yok olma riskine sokabileceğini gördük.”

Fluoksetinin etkilerini araştırmak için araştırmacılar, Avustralya’nın kuzeydoğusundaki yerel bir dereden 3.600 lepistes balığı yakaladılar  ve onları ve yavrularını 2 yıl boyunca tatlı su tanklarında büyüttüler.

Balıkların bir kısmını üç alt gruba ayırdılar. Bir grup lepistes balığı 2 yıl boyunca sade tatlı suda, başka bir grup ise vahşi doğada yaygın olarak görülen fluoksetin seviyelerini içeren suda, son grup ise normalde olduğu gibi kanalizasyon tesislerinin yakınında olan daha yüksek seviyelerde fluoksetin içeren suda barındırılıyordu.  Araştırmacılar, balığın zaman içindeki aktivitesini ve risk alma davranışını defalarca analiz ettiler.

Yeni çalışmanın bulguları, fluoksetin ilacı olmadan suda barındırılan balıkların davranışlarında zaman içinde en büyük varyasyona sahip olduğunu ortaya koydu. Örneğin, bazı balıkların “tembel”, bazılarının ise çok daha aktif ve sık sık hareket ettiği gözlemlendi.

Öte yandan fluoksetine uzun süre maruz kalan tatlı suda barındırılan balıkların davranışlarında çok sınırlı çeşitlilik vardı. Hepsi fluoksetine nispeten düşük düzeyde maruz kaldıklarında bile aynı şekilde davrandılar.

Science Magazine’in dediği gibi temelde “zombi” oluyorlar. Lepisteslerin, özellikle çevrelerindeki stres ve tehditlerle nasıl başa çıktıklarıyla ilgili olduğu için  karmaşık kişilikleri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada gösterilen davranışlarındaki bu değişiklikler, bu balıkları vahşi doğada tehditlere daha duyarlı hale getirebileceğinden endişe vericidir.

Bununla birlikte, antidepresanlar her yıl birçok insanın hayatını kurtarır, ancak çevre üzerindeki etkilerinin bir bedeli olabilir. Araştırmacılar, farmasötik kontaminasyonun balıklar üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ve laboratuvar ortamında bu çalışmanın vahşi doğada olanları nasıl ifade ettiğini belirtiyorlar.

Dr Polverino, “Gelecekteki araştırmalar, su kirleticilerinin metabolizma, büyüme, üretilen yavru sayısı ve nihayetinde hayatta kalma gibi ekolojik olarak önemli olan diğer özelliklerdeki bireysel çeşitliliği nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak” diye bitirdi.

Derleyen: Feyza ÇETİNKOL

Kaynak: iflscience

/Antidepresan İlacı Prozac, Balıkların Kişiliğini Değiştirip Onları Zombiye Dönüştürüyor/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
8 + 26 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.