Mısır Piramitlerinin Gizemi Açıklığa Kavuşuyor mu?

Amsterdam Üniversitesi’nden fizikçilerden oluşan bir ekip 2004 yılında Mısır’da şantiye alanında bulunan blokları anlatan bir çalışmada bulundu: “Mısırlılar büyük tahta kızakları itti ve çekti. Bu durumda kum kızağın önü muhtemelen suyla ıslatılmış olduğu için sürtünmeyi azaltarak taşların hareket etmesini kolaylaştırmıştı. ”Bu kızakların önündeki suyu dökme eylemi, eski Mısır’da sanat eserlerinde pek çok kez tasvir edilmiştir.

Yeryüzünün çiftçileri “aniden” bir medeniyeti, büyük piramitleri nasıl inşa edebilir?

Pratik Yaparak Mükemmele Ulaşmak

Piramit binasında, arkeologların yüzyıllar boyunca geliştirilen Giza piramitlerini inşa etmek için kullandıkları tekniklerden, herhangi modern bir tasarımcı, mühendis ya da inşaatçının karşılaşacağı tüm zorluklar ve aksaklıklarla öğrenilmiştir.

Bir bilim makalesinde, arkeolog Sir Flinders Petrie’ piramitlerin, 5.000 yıl önce Mısır’da inşa edilen “basit dikdörtgen” mastaba ”mezarlarından çıktığını anlattı.” “Firavun Djoser hükümdarlığı döneminde, bina becerilerinde büyük bir ilerleme kaydetti. (saltanat M.Ö. 2630 civarında başladı). ”Petrie’ye göre, Djoser’ın piramidi“ altı tünel ve tünellerle basamaklı bir piramit ”haline getirildi.

A prototype pyramid, the Mastabat al-Fir’aun at Saqqara.
Bir prototip piramidi, Saqqara’daki Mastabat al-Fir’aun. Kamu Lisansı

“Basamak piramitleri”nin evrimi, pürüzsüz yüzeyli, gerçek piramitler için tasarımlar geliştiren Firavun Snefru (MÖ 2575) saltanatı döneminde oldu. Snefru’nun mimarları bugün pratik yaparak, hatalardan öğrenerek, “bükülmüş piramit” olarak bilinen piramidi inşa ettiler. Daha sonra, bu tasarım kusurunun Dahshur’daki ikinci bir piramitte düzeltildiğini görüyoruz. İkinc eseri ise tabandan uca sabit bir açıya sahip olan, onu ilk “gerçek piramit” kılan “kırmızı piramit”’dir. Sonuç olarak, Snefru’nun oğlu Khufu, babasının mimarı hatalarından ders alarak dünyanın en büyük taş piramidi olan Giza’daki “Büyük Piramit” olarak bildiğimiz piramiti inşa ettirdi.

AERA bülteninde geçen bir raporda, Giza’daki piramitleri araştıran bir mühendis olan Glen Dash, Khufu’nun piramidinin “bir derecenin onda biri kadar hassas bir doğrulukta kuzeye  hizalandığını belirtti. Kuşkusuz, eski Mısırlıların bunu tam olarak nasıl yaptıkları tam olarak henüz açık değildir. Dash bu yapıcıların bu doğruluğu sağlamak için “Polaris ve halat çizgileri gibi bir sirkum yıldız” kullandığını yazdı.

Büyük Piramidi Kaç Kişi Yaptı?

Arkeologlar ve mühendisler Mısır’daki piramitlerin inşasına tam olarak “kaç” kişinin katıldığını tartışmaktadır. Bunlar, üç firavunun her biri için inşa edildi: Khufu, Khafre ve Menkaure. Son yirmi yılda bu sayının, mezarlar ve mezarlığın büyüklüğüne göre 20.000 veya 30.000 kişi arasında olduğunu düşünüldü ancak ünlü Mısır bilimci, Zahi Hawass, piramitlerin inşasında yaklaşık 36.000 eski Mısırlının çalıştığına inanıyor.

Bu sayının ne olduğunu ilk tahmin etme girişimi,  üç vardiyada 100 bin erkeğin çalıştığını söyleyen Yunan tarihçi Herodotus tarafından yapıldı. Bu hesaptaki sorun, her vardiyanın 100.000 adamdan mı oluştuğu yoksa 33.000 erkeğin üç vardiya mı çalıştığının belli olmamasıdır.

Map of the Giza Plateux by MesserWoland, work created in Inkscape.

Lehner’ın ekibi, her gün “340 taş” teslim etmek için kaç erkeğe ihtiyaç olduğunu hesapladı ve taş ocağında 1.200 kişinin ve taşların taşınmasında 2.000 kişinin bulunduğunu belirlerken, diğerlerinin de taş kesmek zorunda kaldıklarını ve yerlerine yerleştirdiklerini belirlediler. Piramidi 20-40 yıllık bir süre içinde inşa ettirmek için bu sürecin, binayı ve taşocakçılığı yapmak ve yerel taşocağıyla mücadele etmenin de hesaba katılmasıyla için 5.000 erkeğe ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardı.

Daha yakın zamanda, Eski Mısır Araştırma Görevlilerinin (AERA) baş araştırma görevlisi arkeolog Richard Redding, Giza’daki işgücünü “her üç piramit için” yaklaşık 10.000 kişi olarak tahmin ediyordu. Redding, 2013 yılında yayınlanan bir Live Science çalışmasında, “ “Piramiti yapanları beslemek ve ortalama 4,000 poundluk et üretmek için her gün yeteri kadar sığır, koyun ve keçiler katledildi” dedi.

Piramitler nasıl inşa edildi?

Binlerce yüksek nitelikli arkeolog, mühendis ve antropoloğun, piramit yapılarının nasıl bir araya getirildiğini tam olarak bildiği bir gerçektir.

Bir yazar ya da öğretim görevlisi size bu gizemli taş bloklarının piramitlerde kullanılmak üzere nasıl şekillendiğini ve taşındığını gizlediğini söylerse yalan söylemiş olacaktır.

Bu tür bir yazarın okuyuculardan geri kaldığı bir gerçektir, piramidin bloklarının yaklaşık% 90’ı “nehrin karşısındaki” taşlı yumuşak kireçtaşlarıdır. Piramidin yapısında sık sık “metal” kullanılmadığını söylense de, bunun aksine, James A. Harrell ve Per Storemyr’e göre, Toledo Üniversitesi, Ohio arkeologları birçok bakır kama bulmuşlardır.

Kızıl Deniz’in kıyısında bulunan bir papirüs büyük blokların su kullanılarak hareket etmeyi nasıl kolaylaştırdığını tam olarak açıkladı. Wadi al-Jarf’da bulunan papirya, “kasada kullanılan kireçtaşının, günümüz Kahire’sinin yakınındaki Turah’da bulunan bir taşocağından geldiğini” bildirmiştir ve Niza Nehri boyunca 4 gün boyunca tekne ile Giza’ya gönderilmiştir. Khufu’nun piramidini inşa etmek için kullanılan taşların birçoğu, 1985’te Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Enstitüleri’nde yer alan buluntularını yayınlayan Mark Lehner, “Piramidin hemen güneyinde bulunan at nalı şeklindeki bir ocaktan çıkmıştı.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Crumbling Rock temples were cut directly in the rocks at the Silsileh quarrying site, near Aswan, for use by quarry workers.

Kaynak: http://www.ancient-origins.net/history/demystifying-egyptian-pyramids-hard-facts-009730/page/0/1

Çeviren: Figen Berber

One thought on “Mısır Piramitlerinin Gizemi Açıklığa Kavuşuyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
2 + 30 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar