Eridu, Sümerlilerin Aden(Cennet) Bahçesi ve Dünyanın En Eski Şehri mi?

Eridu, Sümerlilerin Aden(Cennet) Bahçesi ve Dünyanın En Eski Şehri mi?

Eridu, Sümerlilerin Aden(Cennet) Bahçesi ve Dünyanın En Eski Şehri mi?

Bugün, Eridu genellikle Mezopotamya’daki ve hatta belki de dünyadaki en eski kalıcı yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Eski Sümerler de Eridu’nun dünyadaki ilk şehir olduğuna inanıyorlardı ve bu inancı Sümer Kral Listesi ve Eridu Yaratılışı’nda belgelemişlerdi. Alanda en az 18 yerleşim katmanı bulundu, eski Sümer inancına göre bu mümkün olabilir mi?

Arkeolojik kanıtlar, en eski yapıların MÖ 6. bin yıla tarihlendiğini göstermektedir. Şehir MÖ 4. binyılda zirvesine ulaştı ve MÖ 7. yüzyıla kadar yerleşime devam etti. Ancak o zamana kadar şehir önemini kaybetmişti. 

Irak'ın Nasiriyah kentinin güneybatısındaki Eridu'da Sümer zigguratının yapımında kullanılan pişmiş tuğlaların bir kısmı Kral Ur-Nammu'nun adıyla (MÖ 2123-2106) damgalanmıştır.
Irak’ın Nasiriyah kentinin güneybatısındaki Eridu’da Sümer zigguratının yapımında kullanılan pişmiş tuğlaların bir kısmı Kral Ur-Nammu’nun adıyla (MÖ 2123-2106) damgalanmıştır.

18 Katmanın Hikayesi

Eridu (bugün Tell Abu Shahrain olarak bilinir), ünlü Ur şehrinin yaklaşık 20 km güneybatısında yer alır. Modern adından da anlaşılacağı gibi, arkeolojik sit alanı, eski yerleşimlerin kalıntıları üzerine yeni yerleşimlerin inşa edilmesi sonucunda binlerce yıl boyunca oluşan devasa bir höyük alanıdır. Arkeolojik kazılara göre, 7 metre yüksekliğe kadar yükselir, 18 yerleşim seviyesinden oluşuyor. Bunun büyük bir kısmı, MÖ 6. ila 4. bin yıl arasında süren Ubeyd ve Uruk dönemlerine tarihlenmiştir.

Eski Sümerler, Eridu’nun antikliğinden bahsetmişlerdi. Örneğin Sümer Kral Listesi’nde “Krallık gökten indikten sonra, krallık Eridug’daydı” diye yazılmıştır. Ayrıca Eridu Genesis olarak bilinen yaratılış mitinde, Tufan’dan önce var olan beş şehirden biri olduğu, diğerlerinin Bad-Tibira, Larak, Sippar ve Suruppak olduğu söylenir. 

Eridu Tapınağının Tanrısı

Eridu’nun koruyucu tanrısı, su tanrısı Enki’ydi (Akad dilinde Ea olarak da bilinir). Sümer mitolojisine göre yerleşim Enki tarafından kurulmuş ve uygarlığın ülkenin diğer bölgelerine yayılması bu şehirden olmuştur. Enki başlangıçta yerel bir tanrı olmasına rağmen, şehrin etkisi arttıkça önemi arttı ve diğer şehirlerin panteonuna dahil olmasına neden oldu. Panteon, tüm tanrıların tapınağı anlamına gelir. Eridu’da Enki’nin tapınağı E-Abzu olarak bilinir (Abzu, ‘Derin Okyanus’ olarak tercüme edilebilir ve tüm yaşamın başladığına inanılan yeraltı kaynağına atıfta bulunur.)

E-Abzu’daki arkeolojik kazılar, tapınağın, bilim insanları tarafından “kült nişi” ve “sunma masası” olarak adlandırılan şeyi içeren küçük bir oda olarak başladığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, bin yıl boyunca, sakinler eskilerin kalıntıları üzerine her biri bir öncekinden daha büyük yeni tapınaklar inşa ettiler. E-Abzu sonunda büyük bir ziggurat haline geldi, Enki’nin büyük bir tanrı olarak statüsünün uygun bir yansıması oldu. E-Abzu’nun antik Mezopotamya zigguratlarının en büyüğü olabileceği öne sürülmüştür.

Ekonomik aktiviteler

E-Abzu, bölge arkeolojisinin odak noktası olmasına rağmen, her iki ilgi unsuru da vardır. Örneğin daha yakın tarihli kazılar, Ubeyd döneminde şehrin bir çömlek üretim merkezi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu, büyük çapta çanak çömlek parçaları ve fırın atıkları bulunan çanak çömlek işlerinde açıkça görülmektedir. Ek olarak, bölgede balık ağlarının kalıntıları, ağırlıklar ve hatta kamış tekne modelleri bulunmuştur, bu da balıkçılığın bölge sakinleri tarafından yürütülen önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu düşündürmektedir.

Bu pişmiş toprak tuğlanın üzerinde dokuz satır çivi yazısı;  Ur kralı Amar-Sin'in (Amar-Suen, daha önce Bur-Sin olarak yanlış okunmuştur) mührü.  2100-2000 M.Ö.  Eridu'dan (günümüz Tell Abu Shahrain), güney Mezopotamya, Irak.  Şu anda Londra'daki British Museum'da bulunmaktadır.  (Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/CC BY SA 4.0)
Bu pişmiş toprak tuğlanın üzerinde dokuz satır çivi yazısı; Ur kralı Amar-Sin’in mührü. MÖ 2100-2000 Eridu’da bulundu, (Güney Mezopotamya, Irak) Şu anda Londra’daki British Museum’da bulunmaktadır.

Eridu, Ubaid döneminde güney Mezopotamya’da baskın bir şehirdi, ancak sonunda Uruk yerini aldı. Yine de ilk şehir olarak saygı görmeye devam etti ve E-Abzu sayesinde dini önemini korudu.

MÖ 3. bin yılının sonlarında ekolojik değişikliklerin, yani körfez kıyılarındaki durgunluğun ve giderek güvenilmez hale gelen su seviyesinin, Eridu’nun düşüşünden sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Şehir, MÖ 7. yüzyıla kadar yerleşime devam etti, ancak o zamana kadar eski ihtişamının sadece bir gölgesi haline geldi.

2016 yılında Eridu, ‘Güney Irak’ın Ahwar’ı: Biyoçeşitliliğin Sığınağı ve Mezopotamya Şehirlerinin Kalıntı Manzarası’ kapsamında UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kaydedilmiştir.

Derleyen: Feyza ÇETİNKOL

Sümer tabletlerini çeviren Zecheria Sitchin bu tabletlerde yer alan uzaylı ırk Anunnakilerle ilgili bizleri dehşete düşürecek çok ilginç komplo teorileri öne sürüyor! (Video)

Sümer tabletlerini çeviren Zecheria Sitchin bu tabletlerde yer alan uzaylı ırk Anunnakilerle ilgili bizleri dehşete düşürecek çok ilginç komplo teorileri öne sürüyor! (Video)

/Eridu, Sümerlilerin Aden(Cennet) Bahçesi ve Dünyanın En Eski Şehri mi? /

0 Paylaşımlar

2 thoughts on “Eridu, Sümerlilerin Aden(Cennet) Bahçesi ve Dünyanın En Eski Şehri mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
24 + 15 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar