Nebatilerin Tarım Faaliyetleri Nüfus Patlamasına İşaret Ediyor

Bölgenin ticaret merkezi olan Petra Antik kenti, muhtemelen zamanla sayısı artan kent sakinlerine gıda sağlamak için yerli tarımdan faydalanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nden bir doçent, bölgede Nebatiler, Roma ve Bizans egemenliği sırasında gerçekleşmiş olan nüfus patlamasının, şaşırtıcı bir […]

48 Paylaşımlar

Ortadoğu’da 3.700 Yıl Önce Patlayan Meteor Yaşamı Yok Etti

Gökyüzündeki  bir patlama, yaklaşık 3.700 yıl önce Ölü Deniz’in kuzeyindeki şehirleri ve çiftçilik yerleşimlerini yok etti. Arkeologlar, günümüzde Ürdün’ün bulunduğu bölgede kozmik bir felakete dair kanıtlar buldu. Ortaya çıkarılan yüksek sıcaklıklarda anında kristalleşen mineraller ve […]

122 Paylaşımlar

Ürdün’deki Antik Roma Mezarında ‘Çizgi Roman’ Bulundu

Ürdün’deki arkeologlar, ilkel “çizgi roman” içeren muhteşem fresklerle süslenmiş bir Roma dönemi mezarı ortaya çıkardı. Fresklerdeki yazılar, Antik Yunan alfabesiyle Aramice yazılmış. Çizimler, Roma imparatorluğunun Hellenistik sınır kentlerindeki farklı ve kozmopolit çevresine olağanüstü bir kanıt […]

63 Paylaşımlar

Özel Yapılar İlk Neolitik Toplulukları Bir Araya Getiriyordu

Yeni çalışma, en erken tarım köylerinde yer alan bazı özel yapıların, topluluğun uyumunu korumak için anahtar niteliğinde olduğunu gösterdi. Gıda üretiminin ortaya çıkışı, 10.000 yıldan fazla bir süre önce Yakın Doğu’da gerçekleşti ve bu durum […]

28 Paylaşımlar