Uygur Kompleksinin MS 777 Yılında Yapıldığı Anlaşıldı

Yeni araştırma, Maniheizm dinine dönen Bögü Kağan döneminde inşa edilmiş Por-Bajin’in yapım tarihini MS 777 olarak revize etti. Radyokarbon tarihleme gibi teknikler kullanıldığında bile, arkeolojik nesnelerin kesin tarihlerinin belirlenmesi zordur. Groningen Üniversitesi’ndeki bilim insanları, yakın […]

43 Paylaşımlar

Yeni Karbon Tarihleme Standardı ile Geçmişin Sırları Çözülüyor

Eski objelerin yaşını belirleme tekniğinin geliştirilmesiyle, radyokarbon tarihlendirme yöntemi her zamankinden daha hatasız olmaya başladı. Sheffield, Belfast, Bristol, Glasgow, Oxford, St Andrews ve Historic England Üniversiteleri’nden araştırmacılar ve uluslararası meslektaşlarından oluşan ekip, 7 yıllık bir […]

43 Paylaşımlar

Radyokarbon Tarihlemeyle,Uygur kompleksinin yapımı 777 yılına tarihlendirildi.

Radyokarbon Tarihlemeyle,Uygur kompleksinin yapımı 777 yılına tarihlendirildi. Radyokarbon tarihleme gibi teknikler kullanıldığında bile arkeolojik nesnelerin tarihlendirilmesi kesinlikle zordur. Groningen Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Rus meslektaşları ile birlikte, karbon-14 konsantrasyonundaki ani artışların varlığına dayanan son zamanlarda geliştirilen […]

598 Paylaşımlar

Taş Devri’nden Beri Serengeti’nin Ekosistemini Şekillendiriyoruz

Bilim insanları yeni bir araştırma ile, Serengeti’deki yeşil arazilerin doğanın kendiliğinden oluşturduğu el değmemiş oluşumlar olduğu varsayımını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini gösterdi. Bu alanların ev sahipliği yaptığı biyoçeşitliliğin, Taş Devri süresince gezici sığır çobanlığı yapan […]

44 Paylaşımlar

Mayaların Gizemli Çöküşü Hakkında Yeni Kanıtlar Bulundu

Mayaların Gizemli Çöküşü Hakkında Yeni Kanıtlar Bulundu Guatemala’daki Ceibal arkeolojik alanında çalışan arkeologlar, Maya uygarlığının gizemli çöküşüne dair yeni bulgular elde etti. Şimdiye kadar tek bir Maya yerleşiminden alınan en geniş kapsamlı radyokarbon tarihleme dizisi […]

117 Paylaşımlar