Nerede Doğduğunuz Nasıl Bir Kişiliğe Sahip Olacağınızı Etkiliyor

Beşinci yüzyılın başlarında, Yunan tarihçi Thucydides, Spartalıların kendilerini kontrol etme becerilerini ve stoacılığını (itidalini kaybetmeme); daha hoşgörülü ve özgür düşünen Atinalılarla karşılaştırmıştı. Günümüzde de belirli kültürlerle özdeşleşmiş dahası bu kültürlerle anılan bazı davranış örgülerine ve karakteristiklere rastlamak […]

46 Paylaşımlar

Dissosiyatif Bozukluklar: Farklı Biriymiş Gibi Hissetme, Çevresine ve Kendine Yabancılaşma

Dissosiyatif bozukluklar, adını pek duymadığımız ancak toplumda sıklıkla görülen bir psikolojik bozukluk grubudur. Journal of Trauma & Dissociation‘da yayımlanan bir meta-analiz çalışmasına göre, toplumun%10-11‘i hayatlarının bir noktasında bu bozukluklarla mücadele ediyor. Bu da söz konusu rahatsızlıkların, aslında depresyon […]

32 Paylaşımlar

Bir Beyin Hasarı Kişiliğinizi Değiştirebilir mi?

“Kimiz?” “Bizi ‘biz’ yapan şey ne?” Tarih boyunca tartışılagelmiş bu sorulara felsefi düzeyde bazı yanıtlar aranmaya çalışılmıştır. Birey özelinde, kişinin eşsiz özünün içerikleri büyük oranda kişilik kavramlarından oluşur; nezaket, sıcaklık, kin ve bencillik gibi. Daha derinlemesine ise, […]

46 Paylaşımlar