Ağrı Kesici Kullanımı ile Kalp Yetmezliği Riskinin Artışı Bağlantılı

Ağrı Kesici Kullanımı ile Kalp Yetmezliği Riskinin Artışı Bağlantılı Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, yaygın bir şekilde kullanılan reçeteli ya da reçetesiz ağrı kesiciler ile kalp yetmezliği riskini artışı arasında bağlantı var. Bilinen cox-2 inhibitörlerinin […]

11 Paylaşımlar