Hücre Nakli ile Görme Kaybı Düzeltilebiliyor

Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, kör farelerin beyinlerinde görme merkezinde yer alan nöronların, cenine ait retina hücresi nakledildiğinde normal olarak işlev gördüğünü keşfetti. 

Anatomi ve Nörobiyoloji profesörü ve ABD Tıp Fakültesi’nde lisansüstü çalışmaların yöneticisi olan David Lyon tarafından yönetilen çalışmaya göre: “Ağır retina bozulması olan farelere retina tabakası nakledildiğinde oluşan detaylı görsel kortikal yanıtlar cenine ait hücre tabakalarının retina ile bütünleştiğini ve kör farelerin beyinlerinde neredeyse normal görsel aktivite oluşturduğunu ortaya koymaktadır.”

Lyon: “Retinal tabaka nakillerinin bozulmuş gözlere uyum sağlayabileceği ve hayvanların ışığı tespit etmesine imkan verebileceği bilinmektedir. Ancak, ilkel ışık algılamasının ötesinde beyindeki görsel sisteme uyum sağlayabilecek retina nakli ile ne kadar iyi çalışacağını bilmiyorduk. Bu çalışmada birincil görsel işleme merkezindeki nöronlarla, normal sağlıklı retinaları olan hayvanlardaki nöronların aynı şekilde çalıştığını bulduk. Bu sonuçlar, retina naklinde insanlarda retinal bozulmayı tedavi etmek için büyük potansiyel olduğunu göstermektedir.”

Yaşa bağlı olarak oluşan sarı nokta hastalığı ve tavuk karası, dünya çapında milyonlarca insanı görme kaybına uğratıyor. Yaşın veya ilerleyen göz hastalıklarının sonucu olarak retina bozulması; doğru görmemizi sağlayan, ışığı tespit eden hücrelere zarar verir. Mevcut tedaviler sadece mevcut hücrelerin daha az zarar görmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu hücreler daha da bozulunca yani hastalığın ilerleyen aşamalarında etkisiz kalıyor.

Retinal tabaka nakilleri hayvan ve insan çalışmalarında başarılı olmuştur. Ancak karmaşık olan vizyonu geri yükleme yeteneği henüz değerlendirilmemiştir.

“Dikkat çekecek derecede, cenine ait retinal tabaka nakillerinin kortekste normal farelere benzer kalitede görsel tepkiler oluşturduğunu bulduk. Nakiller ayrıca beyinde, retinal bozulmayla ilişkili olan görme kaybının iyileşmesinde bu yaklaşımın potansiyelini destekleyen bağlantıyı korudu.”

Şeklin sol tarafı retina naklinin uygulama işlemlerini göstermektedir. Şeklin sağ tarafı, üç fareden kaydedilen uyum eğrilerinin örneklerini temsil etmektedir: Bir normal fare, bir nakil yapılan fare ve bir bozulmuş retinaya sahip fare (kör). Ayarlama eğrilerinin altında görüntülenen sinüs biçimli ızgara uyaranlarına yanıttır. Yanıt şekilleri, nakil yapılan alıcıların beyinlerindeki nöronların normal görüşe sahip farelerinkilere çok benzediğini göstermektedir.

Birinci görsel kortekste nöronların yanıtını ölçen Lyon ve arkadaşları, donör hücrelerini alan ağır retinal bozulmaya sahip farelerin ameliyat sonrasında üç ay gibi erken bir zamanda boyut, yönelim ve kontrast da dahil olmak üzere görsel uyaranın çeşitli özelliklerine karşı nasıl hassas olduklarını gösterdi. Çalışma, yetişkinlerde yaş ve hastalık ile ilgili görme kaybı ile mücadelede önemli bir adımı temsil etmektedir. Etkinliği ve keskinliği belirlemek için takip eden davranışsal araştırmalar da gerekli olacaktır.

Kaynak: https://www.bizsiziz.com/researchers-uncover-evidence-of-restored-vision-in-rats-following-cell-transplant/?fbclid=IwAR3Dot9pTKag_GTAYncN7IhX4AVW73i3_qxEoe0d6tWamKACmGABy7ZT9bg

http://www.jneurosci.org/content/early/2018/11/05/JNEUROSCI.1279-18.2018

Çeviri: Tuğba Aydın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
4 + 14 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.