Heyecanlandırıcı Yeni Keşifler, Kayıp İndus Medeniyetine Işık Tutuyor

Heyecanlandırıcı Yeni Keşifler, Kayıp İndus Medeniyetine Işık Tutuyor

Güney Asya’daki bu kent toplumu, 4000 yıl önce büyük bir hava felaketinden sağ kurtuldu.

Indus medeniyeti, antik dünyanın en büyük gizemlerinden biridir. Bu kent toplumu, bugün Kuzey Hindistan ve Pakistan boyunca uzanan yüzlerce şehirden ve kasabadan oluşuyordu. Belde halkı, arkalarında özenle hazırlanmış su altyapıları ve muhteşem(büyük) sanat eserleri bırakmasına rağmen, milattan önce 3.000 ve 1300 yılları arasında yaşamış İndus halkı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz.

https://www.facebook.com/UsmanGhaniPhotography

Aslında, halen yazı dillerini çözebilmiş değiliz ancak şimdi, Kuzeybatı İndus bölgesinde yapılan uzun vadeli yeni bir çalışmanın sonuçları, bizlere bu medeniyetin nasıl işlediğine dair yeni bir anlayış getirmiştir. Aynı zamanda nedeniyetin sürekli değişen hava koşullarından ötürü, belirgin iklim değişikleriyle nasıl başa çıktıklarına dair ipuçları aldık. Uluslar arası bir ekip,Kuzeybatı Hindistan’daki Land, Water, ve Settlement projesiyle, 2007-2014 yılları arasında bölgedeki Indus yerleşim yerlerini incelediler, sulama sistemleri ve bitki kalıntılarından sanat ve seramik eserlerine kadar her şeye baktılar.Buldukları şeyler, İndus halkının kim olduğu ve nasıl yaşadıkları hakkındaki yaygın inanışı bozdu.

Kayıp- İndus- Medeniyeti-1bizsiziz

Current Anthropology Dergi’sinde, İndus medeniyetindeki yerel merkezlerle ilgili yeni bulgulardan sahipsiz bir hazineyi yayınladılar. Muson Krizi Cambridge Üniversitesi arkeologu Cameron Petrie ve ekibi, 5000 yıl önce ortak olarak bir çok şey paylaşılmasına rağmen, Indus Vadisi’ndeki yerleşimlerin birleşik bir kültüre ait olmadığını keşfetti. Yüzlerce yerleşim yerinde bazı semboller ve seramik modelleri bulundu ancak pek çoğunda da bulunamadı.Tarım ve su yönetimi uygulamalarına gelindiğinde ise, her İndus yerleşiminin kendilerine has iş yapma biçimlerine sahip olduğu görülüyordu. Pirinç ve darı temel olsa da mahsuller yerlere göre büyük ölçüde farklılık gösteriyordu.

Kayıp- İndus- Medeniyeti-2bizsiziz

Büyüme mevsimlerinde bile değişiklikler vardı; bazı yerleşim yerleri kış mahsullerini tercih ederken, diğerleri yaz mahsullerini tercih ediyordu. Her ikisinin karışımını tercih edenler de vardı.Bu büyük farklılığın nedeni, suya erişim olanağıyla da ilgiliydi. İndus bölgesi, muson yağışının bölgeden bölgeye önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği çevresel bir kavşaktadır. Aslında komşu olan İndus şehirleri ve kasabaları bile, yağmurlu ve kuru mevsimlerin çok farklı modellerine adapte olmuştu. Bazıları su mahsulleri için muson yağmurlarını kullandı,bazıları yağmur sularıyla yükselen yerel nehirlerin taşkın alanlarını bekledi, bazıları ise yıl boyu su temin edebilmek için su depoları inşa etti.En büyük İndus şehirleri olan Mohenjo-daro ve Harappa, sofistike su sistemleriyle, Mezopotamya’nın büyük kentlerindeki ticaret ortaklarından çok daha gelişmiştir.Aynı döneme ait diğer medeniyetlerden geriye devasa zigguratlar ve piramitler kaldığı halde, İndus’dan geriye su depoları ve çeşmeleri kalmıştır.

 

Kayıp- İndus- Medeniyeti-3bizsizizArdından, İndus kentselleşmesi zirvede, bölgenin şehirleri hiç olmadığı kadar büyük bir gelişme yaşarken, iklim felaketiyle karşı karşıya kalmışlardır.Hayat veren musonlar, yaklaşık olarak milattan önce 2200’den başlayarak giderek güçsüzleşmişti. Bazı bölgeler kuraklık etkisi altına girmiş, diğerleri ise nispeten bu durumdan etkilenmemiştir.Ve yine de İndus yerleşim yerleri yüzyıllar sonrada ayakta kalmıştır. Current Anthropology’deki makalede, araştırmacılar İndus bölgesinin hikayesinin,‘antik bir toplumun hem değişken hem de çeşitlilik gösteren ekolojilerle nasıl başa çıktıklarını,bununla birlikte belli başlı ve temelini oluşturan çevresel parametrelerin değişimlerini anlamak için benzersiz bir fırsat sağladığını’ söylüyorlar. İndus medeniyetini incelemek, vahim bir iklim değişikliği döneminden geçen şehirler için neler yapabileceğimiz hakkında ipuçları verebilir.

Hareketlilik ve Çeşitlilik Land, Water, and Settlement projesiyle ortaya çıkan ilginç keşiflerden biri, Indus kültürlerinin iklim kriziyle başa çıkmak için benzersiz niteliklere sahip olduğu gösteriyor. Azalan muson yağmurlarından da önce,her İndus yerleşimi yeni hava koşullarına hızlıca adapte olmuştu. Hiç olmazsa,sel baskını ve kuraklık dönemleriyle başa çıktılar. Bununda ötesinde,yağış da daha uzun devrelerde çok farklılık gösterebilirdi. Ön bulgular, bir çok yerleşimin tarla dostu yağmurlu havadan faydalanabilmek için yerlerinden hareket ettiklerini gösteriyor.Araştırmacılar, İndus halklarının geride bıraktıkları yüzlerce yerleşim yerine baktığımızda, herhangi bir zaman diliminde yalnızca yüzde 5-10’unun işgal edilmiş olma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini söylüyor.Belki de bu sayısız şehir, her neslin yeni bölgelerde kamp kuran birkaç grubunun kalıntılarıdır.İndus nüfus merkezlerinin, yaklaşık olarak 1.500 yıllık bir süre zarfında batıdan doğuya doğru hareket ettiğine dair elimizde güçlü kanıtlar var, nihayetinde insanlar şehirlerini tamamen terk edip kırsal bir yaşam tarzına geri dönmüşlerdir. İndus halkı her zaman sadece yerlerini değiştirmiyordu. Onlar yediği şeyleri de değiştiriyorlardı.Çevrenin neyi destekleyeceğine bağlı olarak, yeni bitki çeşitleri ektikleri görünüyor.Rabi-buğday,arpa,nohut,bezelye ve mercimek gibi kışlık mahsuller, kharif(yazlık)-darı, pirinç ve tropikal baklagiller gibi yazlık mahsullerle değiştirilebiliyordu.Petrie ve ekibi sık sık yaz ve kış mahsullerinin karışımını buldu, sanki insanlar mahsullerin en iyi şekilde ne zaman büyüdüğünü bulmak için deney yapmışlardı. Araştırmacılar şunları yazdı: Böyle bir ortam,sürekli değişen hidrolojik özelliklerle hayatta kalabilmek için yerleşik nüfusu harekete geçirmek zorunda bırakmış olabilir ve bu yerleşim yerleri arasında yüksek bir nüfus hareketliliği gerçekleşmiş olabilir.Bireysel olarak aileler veya akraba grupları, potansiyel olarak bir çok yerleşim arasında yayılmış ve bu bireyler yada gruplar, kıtlık veya sıkıntı zamanlarında suya erişmek için yerleşimler arasında hareket etmiş olabilir.

Kayıp- İndus- Medeniyeti-4bizsiziz

Panarşi Etkileyici olan şey ise, İndus vadisindeki ekolojik çeşitliliğin, İndus Medeniyet’i insanları arasında güçlü bir kültürel çeşitliliğe yansıdığını görmek.Antropologlar bazen çevre ve toplumsal yapı arasındaki etkileşimi tanımlamak için bu fenomeni “panarşi” olarak adlandırıyorlar. İndus şehirleri ve köyleri, benzersiz sanat stillerinin yanı sıra kendilerine has tarım uygulamaları da geliştirdi.Araştırmacılardan bazıları, köylerde başka herhangi bir yerde bulunan seramiklerin aksine, İndus bölgesi boyunca bulunan halhal ve mavi boncuk gibi ‘karakteristik İndus malzemesi’ ile birbirine karışmış “bölgeye özgü seramik modelleri” buldular.Bu, daha kapsamlı bir İndus kültürü ile tamamlanmış güçlü yerel kimliklerin olduğuna işaret ediyor.Köyler ve şehirler arasındaki göçün ortak(yaygın) olduğunu biliyoruz, bu nedenle İndus vadisindeki insanların kendilerini önemli bir medeniyetin parçası olarak düşünmesi muhtemeldir.Fakat bulgular kesinlikle çok kültürlü bir toplum olduklarını gösteriyor bu da yerel düzeyde çok ama çok fazla kültürel farklılık olduğu anlamına geliyor. İndus hayatının bu çok kültürlü yönü muhtemelen insanların iklim değişiklikleriyle başa çıkmalarına yardımcı oldu.Uygarlık,bir tür su yönetim sistemine veya birkaç temel ürüne bağlı kalmak yerine, ihtiyaç dışı ve çeşit çeşit uygulamalar yapmıştı(geliştirmişti). Araştırmacıların belirttiği gibi, ‘Bazı bölgelerdeki İndus popülasyonları, çeşitli ve değişken olan ekolojik ve çevresel koşullarda yaşamak için iyi bir şekilde adapte olmuştu ve bu nedenle çevresel değişim karşısında sürdürülebilir ve dayanıklı(esnek) kararlar alabilmeleri için uygun bir şekilde yerleşmişlerdi.’Kültür ne kadar merkezi ve homojen olursa, çevresel değişimlerle uğraşırken de o kadar kırılgan olur.Birçok strateji ve birçok kültüre sahip olmak, Indus uygarlığının, gözleri önünde kelimenin tam anlamıyla değişen çevrelere hızlıca adapte olmasını sağlamıştır.

Kaynak:https://arstechnica.com/science/2017/02/dramatic-new-discoveries-illuminate-the-lost-indus-civilization/

Çevirmen:Zeynep Kübra Akpınar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
4 + 16 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar