Göbekli Tepe: Stonehenge’den Altıbin Yıl Daha Eski Dünyanın İlk Tapınağı

Göbekli Tepe: Stonehenge'den Altıbin Yıl Daha Eski Dünyanın İlk Tapınağı.

Göbekli Tepe: Stonehenge’den Altıbin Yıl Daha Eski Dünyanın İlk Tapınağı.

Göbekli Tepe, modern Türkiye’nin az bilinen bir bölgesinde keşfedilene kadar on binlerce yıl boyunca gözden kaçmıştı. Peki, ama kim ve neden inşa etti?

Bindokuzyüz altmışların ortalarında, Türkiye’nin güneydoğusundaki, az bilinen tarım arazisinde o kadar eski bir antik anıt bulundu ki, pek çok arkeolog bu bulguya inanmakta zorlandı. İnsanoğlunun bu beceri ve yeteneğe sahip olmadığı düşünülen bir dönemde inşa edilen bu anıt, arkeoloji camiasını derinden sarsmıştır.Adını üzerinde bulunduğu tepeden alan Göbekli Tepe, dünyanın en heyecan verici ancak en gizemli antik alanlarından biridir. Ve yalnız da değildir. Göbekli Tepe’nin etrafında yaklaşık yüz kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve “Taş Tepeler” olarak adlandırılan bölgede, benzer yaşta bir düzine başka alan daha kazılmaktadır.

Antik geçmişe ait bu armağan hakkında neler bildiğimize ve çoğunlukla neler bilmediğimize bir göz atalım.

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Göbekli Tepe Nedir?
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan, Neolitik döneme ait bir arkeolojik alandır. Urfa’ya yaklaşık dokuz buçuk kilometre uzaklıktadır ve Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Çağ’a ait olduğu düşünülmektedir.

Eğer doğruysa, bu tarihler Göbekli Tepe’yi en az onbir bin yaşında yapacaktır!

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Alan, dünyanın bilinen en eski megalitleri ile çevrili birkaç büyük dairesel yapıdan oluşmaktadır. Bu sütunların çoğu soyut ve esrarengiz antropomorfik yani insan özellikleri taşıyan hayvanlar olup giysiler ve vahşi hayvan kabartmalarıyla zengin bir şekilde süslenmiştir. Arkeologlar, bu alanın ilk olarak Neolitik dönemin başında, dünyanın en eski kalıcı insan yerleşimlerinin ortaya çıktığı dönemde kullanıldığına inanmaktadır.

Bu alanın ne amaçla kullanıldığı tartışmalıdır ve çoğu uzman, buranın törensel ya da dini bir öneme sahip olduğu görüşündedir. Bazıları da buranın insan yerleşiminin en eski örneklerinden biri olabileceğini iddia etmiştir. İkincisi muhtemelen olası değildir, çünkü alan kayalık bir dağın tepesinde, vadiden bin fit yukarıda, güvenilir bir su kaynağına sahip görünmemektedir. Aşağıdaki vadide ekilebilir arazi ve su olmasına rağmen, bu uzun vadeli insan yerleşimi için kritik bir öneme sahip olabilir.

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Bölgeyi ilk kez bin dokuz yüz altmışüç yılında bulan Alman arkeolog Klaus Schmidt, burayı ilk kazan kişi olmuş ve buranın “dünyanın ilk tapınağı” olduğunu iddia edecek kadar cesur davranmıştır. Eğer durum böyleyse, bu alan çok az sayıda ya da hiç kalıcı sakini olmayan geniş bir alandan gelen göçebe avcı-toplayıcı gruplar için bir ibadet yeri olmalıydı.

Elbette diğer pek çok arkeolog, bu yoruma katılmayarak, yakınlarda tarım yapılmadığına ya da bölgede insanların yaşamadığına dair sağlam kanıtların olmadığını belirtmiştir. Göbekli Tepe’nin Bereketli Hilal’in kuzey ucunda yer aldığını vurgulamışlardır.

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Son araştırmalar, Göbekli Tepe’de kazı yapan arkeologların, Schmidt’in orijinal sonuçlarının çoğunu değiştirmesine ya da reddetmesine neden olduğunu göstermektedir.

Schmidt, bin dokuzyüz doksan beşten ikibin ondörtteki ölümüne kadar buradaki kazılardan sorumlu idi. O tarihten bu yana, çalışmalar İstanbul Üniversitesi, Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülmekte olup, kazılardan Türk arkeolog Dr. Necmi Karl sorumludur.

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Yapı “İnsan yapımı anıtsal mimarinin ilk örneklerinden biri” olduğu ve “olağanüstü evrensel değere” sahip olduğu için ikibin on sekiz yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Göbekli Tepe’yi özel kılan nedir?

Göbekli Tepe, şimdiye kadar keşfedilen en dikkat çekici tarih öncesi alanlardan biridir. İlk keşfedildiği bin dokuz yüz altmışlı yıllardan bu yana, antik dünya hakkında bildiklerimizin pek çok yönünü değiştirmiştir.

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Bazıları tarafından dünyanın en eski olmasa da en eski tapınaklarından biri olduğuna inanılan alan, muhtemelen yaklaşık oniki bin yıl önce avcı-toplayıcı bir kültür tarafından inşa edilmiş bir tapınak kompleksinden oluşmaktadır. Bu yapının keşfinden önce, sadece tarım kültürlerinin tapınak inşa ettiğine inanılıyordu.

Keşfedilmeden önce ve bugün de bir dereceye kadar, bölge yerel halk tarafından tarım için kullanılıyordu. Bu çiftçiler sık sık büyük taşlar ortaya çıkarır ve bunları hiç düşünmeden yığar ya da atarlardı.

Farkında olmadan, yanlışlıkla paha biçilmez eserleri yok ediyorlardı! Aradan geçen binlerce yıl boyunca tamamen masum insanlar tarafından ne kadar bilginin kaybedildiğini kim bilebilir?

Alanın antik olduğu doğrulandığından beri, kazı yapmak, belgelemek ve alanı dikkatle incelemek için büyük çaba sarf edilmiştir. Burası aynı zamanda koruma altına alınmış bir anıttır ve devam eden dikkatli arkeolojik çalışmaların odak noktasıdır.

İki bin on yedi yılında yapılan jeofizik araştırmalarda ikiyüzden fazla dikilitaş ve on beş tapınak daha toprağın altına gömülü olarak bulundu; bu da önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasının bulunacağı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar kazılan en büyük tapınak yaklaşık otuz metre uzunluğunda ve her biri kırk ila altmış ton ağırlığında T şeklinde büyük sütunlar içeriyor. Bu sütunların çoğunun üzerinde vahşi hayvan resimleri ve henüz tam olarak anlaşılamayan diğer esrarengiz kabartmalar yer alıyor.

Sayısız diğer eser ve öğe henüz tam olarak incelenmemiştir. Henüz çok erken; neredeyse her gün yeni “çığır açan” buluntular elde ediliyor.

Alan o kadar iyi korunmuştur ki, bazıları tarafından en azından önümüzdeki bir buçuk yüzyıl boyunca derin geçmişe dair inanılmaz bilgiler vermeye devam edeceği tahmin edilmektedir! Diğer pek çok antik ve ilgi çekici arkeolojik alan gibi, Göbekli Tepe de bugüne kadar cevapladığımızdan daha fazla soru yaratmıştır.

Göbekli Tepe en eski uygarlık mı? Neden terk edildi?

İnsanların Göbekli Tepe gibi bir alanı terk etmesinin pek çok nedeni var. Bunların en önemlileri arasında savaş ve yerinden edilme, çevresel stres, kuraklık, kıtlık, hastalık veya basitçe alanın zaman içinde önemini yitirmesi sayılabilir.

Eğer ikincisi söz konusuysa, bu durum insanların inançlarının ya da yaşam biçimlerinin sit alanını kullanılmaz hale getirecek kadar değiştiğine işaret ediyor olabilir.

Bundan asla emin olamayabiliriz, ancak bir diğer önemli soru da alanın neden binlerce yıl önce gömülmüş gibi göründüğüdür. Çünkü tortu birikimi gibi yollarla doğal yollarla gömülme, bu konum için pek olası değildir.

Tepeler genellikle tortu biriktirmez, çünkü genellikle toprağın eklendiği değil kaybolduğu yerlerdir. Dolayısıyla, Göbekli Tepe’nin tepesindeki anıtların kasıtlı olarak gömülmüş olması muhtemeldir.

O döneme ait hiçbir yazılı kayıt bulunmadığı için uzmanlar sadece tahmin yürütebiliyor. Ancak yapı, gelecekteki insanlar için güvende tutmak amacıyla gömülmüş olabilir.

Elbette, yeni bir din ya da halk onun yerini aldıysa, alan bir kutsallık ya da tabu yeri olarak görülmüş ve bir deyimi ödünç almak gerekirse usulüne uygun olarak “hafıza çukuru” haline getirilmiş olabilir.

Gobekli Tepe: The world’s first temple that’s 6,000 years older than Stonehenge

Eğer bu yer dini bir mabetse, bir başka olası neden de gömme işleminin bu yeri daha az kutsal hale getirme sürecinin bir parçası olması olabilir.

Birçok kültürde, doğaüstü veya ilahi güce sahip olduğu düşünülen nesneler veya binalar, artık ihtiyaç duyulmadıklarında yok edilmeli veya bir şekilde değiştirilmelidir.

Örneğin, birçok Hristiyan geleneğinde, kapatılacak veya başka bir şey için kullanılacak bir kilisenin sunağı, bir kişinin yanlışlıkla kutsal bir masayı başka bir şey için kullanıp kutsala saygısızlık etmemesi için ritüel olarak kutsallıktan arındırılmalıdır.

Göbekli Tepe hakkında bazı ilginç gerçekler nelerdir?
Bu esrarengiz alan hakkında bilinen pek çok şeyi zaten ele aldık, ancak Göbekli Tepe hakkında ortaya çıkarılmaya değer daha pek çok heyecan verici bilgi var.

İşte bu gizemli yerle ilgili en önemli gerçeklerden bazıları.

Stonehenge gibi diğer ünlü neolitik antik alanlardan daha eskidir.
Eğer alan için verilen tarihler doğruysa, bu durum alanı Stonehenge gibi diğer ünlü Neolitik mega yapılarından yaklaşık altıbin l öncesine tarihleyecektir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Stonehenge için verilen tarihler de doğruysa Stonehenge bize Göbekli Tepe’nin Stonehenge’i inşa eden insanlara olduğundan daha yakın demektir!

Tesadüfe bakın ki, bu tarih ünlü Giza piramitleriyle aşağı yukarı aynı yaştadır, dolayısıyla Göbekli Tepe de resmi olarak onlardan daha eskidir.

Bunu düşünmek bile inanılmaz.O dönemde Batı Avrupa’da insanlar muhtemelen sayıca oldukça azdı.

Göbekli Tepe’de yaşayan insanların öncelikle avcı-toplayıcı oldukları ve yavaş ama emin adımlarla “Bereketli Hilal”den gelen çiftçi insanlar tarafından ya yerlerinden edildikleri ya da etkilendikleri düşünülmektedir.

Göbekli Tepe avcı toplayıcılar için dev bir açık hava barbekü alanı olabilir.
Alanın ne için kullanıldığının hararetle tartışıldığını gördük. Ancak, en ilginç teorilerden biri, antik avcı-toplayıcıların burayı festivaller için bir yer olarak inşa etmiş olabileceğidir. Burayı inşa eden insanlar, göçebe avcı-toplayıcı kabilelerden ilk gerçek yerleşik halklara geçiş arasında insanlık tarihinin kritik bir noktasında yaşamış olmalılar.

Alanın içinde ya da yakınında ekinlerin ya da hayvanların evcilleştirildiğine dair belirgin bir işaret bulunmadığından, ekip burayı inşa edenlerin henüz bu geçişi yapmadıklarını öne sürdü. Kalıntılar arasında çok sayıda av kalıntısı bulunduğundan, buranın büyük bir olasılıkla bir açık hava barbekü yeri veya festivallerin düzenlendiği bir alan olarak kullanıldığını ileri sürdüler.

Göbekli Tepe, astronomik gözlemler için bir yer olabilir.
Göbekli Tepe’deki taş halkaların, önemli gökyüzü olaylarını izlemek için kullanılabilecek bir astronomik gözlemevi olarak inşa edilmiş olabileceği öne sürülmüştür. Bazı araştırmacılar, taş sütunların belirli astronomik olayları izlemek için konumlandırıldığına dair kanıtlar olduğunu öne sürüyorlar. Bu, belirli mevsimlerde güneşin, ayın ve yıldızların konumunu takip etmeyi ve belki de tarım faaliyetlerini zamanlamak için kullanılmış olabileceği anlamına gelir.

Ancak, bu teori henüz tam olarak kanıtlanmamıştır ve Göbekli Tepe’nin gerçek amacı hala büyük ölçüde bir gizem olarak kalmaktadır.

Bu gerçekler, Göbekli Tepe’nin sadece bilim dünyasını değil, genel olarak insanlığın tarihine olan ilgimizi de artırmaktadır. Henüz keşfedilmemiş daha pek çok sırrın bulunması umuduyla, araştırmacılar bu gizemli antik alanı anlamak için çalışmaya devam ediyorlar.

Derleyen: Deniz KAFKAS

Kaynak: Göbekli Tepe: Stonehenge’den Altıbin Yıl Daha Eski Dünyanın İlk Tapınağı.

Okçuluğun And Dağları’nda Ortaya Çıkışı Bütün Bir Medeniyeti Değiştirdi

Göbekli Tepe: Stonehenge’den Altıbin Yıl Daha Eski Dünyanın İlk Tapınağı.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çok Okunan Yazılar