Endonezya “Hobbitlerinin” Evrimsel Kökeni Ortaya Çıkarıldı

Endonezya “Hobbitlerinin” Evrimsel Kökeni Ortaya Çıkarıldı

2003 yılında Endonezya’nın Flores adasında keşfedilen küçük bir insan olan Homo floresiensis‘in kemiklerine dair yürütülen kapsamlı bir araştırma; türün, Homo erectus’tan evrimleştiği yaygın kanısının aksine, Afrika’daki bir atadan evrimleşmiş olmasının çok daha muhtemel olduğu sonucuna ulaştı.

The Australian National University’den bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, küçük boyundan dolayı “hobbit” olarak isimlendirilen Homo floresiensis’in, 1.75 milyon yıl önce Afrika’da yaşamış bir insan türü olan Homo habilis‘in kardeş bir türü olduğuna dair güçlü deliller elde edildi. Journal of Human Evolution‘da yayımlanan araştırmada toplanan veriler, Homo floresiensis‘in daha büyük yapılı olan ve Endonezya’da fosillerine ulaşılan bir başka insansı tür olan Homo erectus‘tan evrimleştiği yaygın düşüncesine dair herhangi bir delil sunmuyor.

Görünüşe göre, elde edilen sonuçlar Homo floresiensis‘in keşfinden beri süren tartışmalara bir nokta koyacak. Çünkü analizler, Homo floresiensis’in, soy ağacında Homo habilis’in kardeş türü olduğuna işaret ediyor, yani bu iki tür ortak bir atayı paylaşıyor. Öte yandan, Homo floresiensis’in Afrika‘da evrimleşip göç etmiş olması ya da ortak atanın Afrika’dan göç edip bir yerde Homo floresiensis’e evrimleşmiş olması da ihtimaller dahilinde. Türün, yaklaşık 54.000 yıl önceye kadar Flores’de yaşadığı biliniyor. Geçmiş çalışmalar, türün büyük oranda kafatası ve alt çene kemiğine odaklanmıştı ancak bu araştırmada ise, kafa tasından, köpek dişlerine, diğer dişlere, kol, bacak ve omuz kemiklerine kadar değişkenlik gösteren 133 veri noktası kullanıldı. Ancak Homo floresiensis‘in, Homo erectus‘tan evrimleştiği görüşüne destek sunan herhangi bir delil gözlemlenmedi.

Araştırma sonuçlarına bakınca, eğer bu iki türü evrim ağacında birbirine bağlamaya çalışırsak, oldukça desteksiz bir sonuç sağlamış oluruz. Çünkü yapılan hiçbir test; türün, Homo erectus‘tan evrimleştiği iddiasıyla uyumluluk göstermiyor. Bu durum, çene yapısı gibi birçok özelliğin Homo floresiensis‘in Homo erectus‘tan daha ilkel olması gerçeği ile destekleniyor. Mantıksal olarak, bu gerilemeye nasıl sahip olunabildiğini anlamak zor olacaktır. Yani nasıl oluyor da; Homo erectus‘un çenesi, Homo floresiensis‘te gözlemlediğimiz bu ilkel hale geri dönmüştür? Yapılan analizler, Homo floresiensis‘in evrim ağacında 1.75 milyon yıl önceden daha erken bir dönemde kendi dalına ayrılmış olabileceği düşüncesini ileri sürebilir. Eğer böyleyse, Homo floresiensis, ilk Homo habilis‘den de önce evrimleşmiş olabilir ve bu da türün çok daha geçmişe ait olduğunu önümüze koyar.

Verileri istatistiksel modelleme ile analiz eden Flinders University’den araştırmacılar, “hobbit”in, Homo habilis ile olan ilişkisini ortaya koyan bu araştırma ile bariz uyumluluk gösteren deliller elde etti ve Homo floresiensis‘in evrim ağacında çok daha ilkel bir konumda kendisine yer bulduğu sonucuna ulaştı. Artık Homo floresiensis’in, Homo erectus‘tan evrimleşmediği konusunda çok güçlü delillere sahibiz.

Kaynak:https://bilimfili.com/endonezya-hobbitlerinin-evrimsel-kokeni-ortaya-cikarildi/

One thought on “Endonezya “Hobbitlerinin” Evrimsel Kökeni Ortaya Çıkarıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
9 + 14 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar