Dünya İlk Dönemlerinde, Yaklaşık 4.4 Milyar Yıl Önce Bir Merkür Embriyosuyla Çarpışmış Olabilir.

Dünyanın çekirdeği ,gezegenin kütlesinin yaklaşık üçte birini çoğunlukla demir oluşturuyordu.Gezegnin slikat yapısı kalan üçte ikisini oluşturur ve yüzeyin altında 1500 milden daha fazla genişliktedir.

Toprak örtüsü,atmosfer ve yer kabuğu ,elementlerini yaşam için gerekli gaz halinde bulunan elementelerle değiş tokuş eder.Eğer dünyanın ilk karbon dağılımı uzayda buharlaştıysa veya çekirdekte sıkıştıysa,yeryüzündeki ve biyosferdeki karbon nereden geldi?

Rice Üniversitesi Guangzhou Jeokimya Enstütüsü’nden Dr. Yuan Li ” Dünyanın çekirdeği oluştuktan sonra karbon,sülfür,nitrojen ve hidrojen gibi buharlaşabilen elementlerin de eklendiğine dair popüler bir fikir oluştu.’ dedi.

‘Bu elementlerden bazıları meteorlarla ve Güneş Sisteminin oluşmasından sonra yaklaşık 100 milyon yıl sonra bir noktaya kadar dünyayı çevreleyen magma okyanusunun yoğun sıcaklığından kurtulabilen kuyruklu yıldızlardan dünya yüzeyine ulaşmıştır.’

‘Bu fikirle ilgili sorun ; bu elementlerin çoğunun bol olmasına sebep olabilirken,gezegenin slikat kısmındaki buharlaşabilen elementleri üreten bilinen herhangi bir meteora rastlanmamıştır.’

Ekip ,sülfür ve silikonun karbon için demir ilşkisini nasıl değiştirdiğini ölçmek için çeşitli deneyler yapmaya karar verdi.

Rice Üniversitesi’nden Prof. Rajdeep Dasgupta ‘ Yerküre çekirdeğinin demir,nikel ve karbon bileşiminden oluştuğuyla ilgi alışılagelmiş fikirden artık uzaklamamış gerektiğini düşündük.’ dedi.

‘Bu yüzden sülfr zengini ve silikon zengini olanları kısmen keşfetmeye başladık;çünkü, marsın çekirdeğinin sülfür zengini olduğu ,merkürün çekirdeğinin ise slikon zengini olduğu düşünülüyordu.’

Bu bileşimsel görüntü yalnızca bizim gezegenimiz için değil diğer güneş sistemimizde bulunan tüm toprağı olan gezegenlerimiz için kesinlikle ilişkili olduğunu gösteriyor.’

Deneylereğer demir alaşımı hem slikon hem de sülfür bakımından zenginse ; karbonun, çekirdekten hariç olabileceğini ve slikat tabakasına indirgediğini ortaya çıkardı.

Dr Li ‘ Sıcaklık,basınç,sülfür ve silikon içerikleri gibi çeşitli fonksiyonlar olarak karası olan gezegenlerin ,metalik ve slikat arasında nasıl çeşitlenip bölündüklerini kilit bilgi ortaya çıkardı.’

Biliminsanları ,çeşitli sülfür ve slikon seviyelerinin altında yükselen karbon konsantrasyonlarını derinlemesine açıkladı ve bu konsantransyonları dünyanın slikat tabakasında bilinen uçucu gazlarla kıyasladı.

Prof. Dasgupta ‘Dünyayla çarpışan ve dünya tarafından emilen merkür gibi silikon ağırlıklı çekirdeği önceden oluşmuş Merkür gibi embriyonik bir gezegen karbonun sülfüre oranını ve karbon miktarının fazla bulunmasını açıklayan bir diğer senaryodur.’şeklinde açıkladı.

‘Çünkü kütlesel gövdesi ve dinamikleri gezegenimizin çekirdeğine direk ulaşan gezegenin çekirdeği aracılığıyla işleyebilir ve karbon miktarı fazla olan toprakla dünyanın yer kabuğu birbirine karışacaktır.’

‘Bu yazıda karbon ve sülfür üzerinde durduk.Yalnız buharlaşabilen elementlerle ilgili daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor.En azından karbon ve sülfürün fazlalılığı ve karbon sülfür oranı açısından ,Bu çalışma şimdilik şuanda mevcut bulunan karbon ve sülfür miktarını açıklayabiliyor.’

http://www.sci-news.com/featurednews/proto-earth-mercury-like-planetary-embryo-04166.html

Çeviri: Burcu KURT DUMAN

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
21 + 14 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.