Doğal Öldürücü Hücreleri Kanserle Savaşta Bir Silah Olarak Kullanmak: Vitaminin Rolü

Doğal Öldürücü Hücreleri

Doğal Öldürücü Hücreleri Kanserle Savaşta Bir Silah Olarak Kullanmak: Vitaminin Rolü

Kanser hastalarının, kötü huylu hücrelere yerleşip onları yok etme yeteneğine sahip agresif bir bağışıklık sistemi savaşçıları ordusunu içeren deneysel bir kanser tedavisi yönteminde donörlerden elde edilen doğal öldürücü hücrelerden yararlandığı görüldü.Doğal öldürücü hücreler, çoğu insan tarafından niasin veya B3 vitamini olarak bilinen bir bileşik olan nikotinamid ile ön işleme tabi tutuldu. Bu, doğal öldürücü hücrelere özel bir yakınlığı olan ve kanserleri yok etme kapasitelerini artıran bir maddedir. Laboratuvarda hazır hale getirildikten sonra bu doğal katiller, zorlu hedeflere karşı serbest bırakılmaya hazırdır. Gelişen metodoloji, tedavisi zor kan kanserlerini remisyona (aktif kanser ya da inflamatuvar bağırsak hastalığı belirtilerinin görülmediği zaman aralıkları) sokmayı amaçlayan bir ön çalışmada umut vaat ettiğini gösterdi.

Science Translational Medicine’de yayımlanan yeni araştırmadan önce, diğer ekiplerin doğal öldürücü hücre infüzyonlarını lösemiler, lenfomalar ve diğer kan maligniteleri için bir terapötik olarak kullanma girişimleri her zaman etkili değildi. Doktorlar bir sorunla karşı karşıya kaldı: Bazı insanlar standart tedavi başarısız olduktan sonra sunulan araştırma tedavisine yanıt vermedi.

Şimdi, Minnesota Üniversitesi Hematoloji, Onkoloji ve Transplantasyon Bölümü’ndeki tıp bilimcileri, bu yeni ortaya çıkan kanser tedavisi biçimini benzersiz bir şekilde ele alarak, doğal öldürücü hücrelerin etkinliğini artırmanın ve terapötik rollerini geliştirmenin bir yolunu buldular. Yenilikçi yaklaşım, doğal öldürücü hücrelerin etkisini artırdı ve inatçı kanserleri olan hastalarda iyileşme sağladı.

Dr. Frank Cichocki ve meslektaşları dergide, “Allojenik doğal öldürücü hücre adoptif transferi, nükseden veya refrakter lösemiler ve lenfomalarda remisyon sağlama potansiyelini göstermiştir.” diye yazıyor. “Klinik etkinliği artırmak için doğal öldürücü hücre sağkalımını ve işlevini artıracak stratejilere ihtiyaç vardır. İnterlökin-15-IL-15 ve nikotinamid ile ex vivo olarak kültüre edilen doğal öldürücü hücrelerin, lenf nodu homingi için önemli bir lenfosit yapışma molekülü olan l-selektinin stabil indüksiyonunu sergilediğini gösterdik.”

Nikotimamid vücudun gıdaları enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur ve kimyasal olarak vücuttaki oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında kritik öneme sahip olan NAD+ ve NADH koenzimlerinin bir parçasıdır. Bu faaliyetler arasında hücresel ve metabolik süreçleri besleyen adenozin trifosfat, ATP üretimi de yer almaktadır.

1937 yılında araştırmacılar, pellegra olarak bilinen sistemik hastalığın niasin eksikliğinden kaynaklandığını keşfettiler. Bu hastalık üç D (bunama, ishal ve dermatit) ile karakterize edilir. Basitçe niasin sağlamak olan tedavi olmaksızın, pellegra ölümcül olabilir.

Ekibin doğal öldürücü hücrelerin güçlendiricisi olarak nikotinamidi seçmesi, suda çözünen yaygın bileşiğe ışık tutuyor ve doğal öldürücü hücrelerin anti-kanser aktivitesini nasıl artırabileceğini gösteriyor. Bu hücreler lenfositlerdir ve vücudun invaziv (zarar verici olan doku oluşumları) hastalığa karşı ilk tepkisi olan doğuştan gelen bağışıklık sisteminin üyeleridir. Doğal öldürücü hücrelerin görevi, kanser ve istilacı mikropların kontrolüne yardımcı olmaktır.

Bu arada, deneysel tedaviyi geliştiren bilim insanları, bu hücrelerin kanserlere daha etkili bir şekilde saldırmalarına yardımcı olmak için onları güçlendirdiler. Daha ileri testler bu yöntemin etkili olduğunu kanıtlarsa -ki Minneapolis merkezli bilim insanları doğru yolda olduklarına inanıyorlar- o zaman kan kanserlerinin tedavisinde yenilikçi bir yaklaşım ortaya çıkacak.
Cichocki, Science Translational Medicine’da “IL-15 ve nikotinamid ile ex vivo genişletilmiş doğal öldürücü hücrelerin monoklonal antikorlarla birlikte adoptif yoluyla transferini test eden ilk insan faz 1 klinik çalışmasını, nükseden veya refrakter non-Hodgkin lenfoma ve multipl miyelom hastalarında gerçekleştirdik.” dedi.

Bu küçük ön çalışmada, Cichocki ve çalışma arkadaşları nikotinamidin doğal öldürücü hücrelerin aktivitesini arttırmakla kalmayıp kandaki kalıcılıklarını da arttırdığını ve bu hücrelerin sadece kanser hücrelerini avlamakla kalmayıp onları kolayca yok etme kapasitesini de desteklediğini bulmuşlardır.

Nikotinamid ile güçlendirilmiş doğal öldürücü hücreler ve monoklonal antikor tedavisinin kombinasyonu, 20’si nükseden veya tedavisi zor Hodgkin dışı lenfoma olmak üzere 30 hastada güvenliydi. Hodgkin dışı lenfomalı 19 hastadan 11’i tedaviden sonraki 28 gün içinde tam yanıt, üçü ise kısmi yanıt göstermiştir. Ekip, nikotinamidin doğal öldürücü hücreleri oksidatif stresten koruduğunu ve lenf düğümlerine yerleşme yeteneklerini artırdığını tespit etti.

Cichocki, doğal öldürücü hücreleri lenf düğümlerine yönlendiren homing molekülü CD62L’ye atıfta bulunarak, “Yüksek CD62L frekansları, yüksek transkripsiyon faktörü forkhead box O1 veya FOXO1 ile ilişkiliydi.” dedi. Bir transkripsiyon faktörü olarak FOXO1, metabolizma, hücre döngüsü ilerlemesi ve programlanmış hücre ölümüyle ilgili çok sayıda genin düzenlenmesinden sorumludur.

Kanserlerde FOXO1, esas olarak programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) teşvik eden ve hücre döngüsü ilerlemesini, anjiyogenezi ve metastazı engelleyen rolleri nedeniyle kötü huylu hücrelerin baskılayıcısı olarak işlev görür.
Çalışmanın başyazarı Cichocki, “Nikotinamid, proteazomal bozulmayı önleyerek FOXO1’in stabilitesini destekledi.” diye ekledi. “Nikotinamid ile kültürlenen doğal öldürücü hücreler, yüksek glikoz akışı ve oksidatif strese karşı koruma ile ilişkili metabolik değişiklikler sergiledi.”

Laboratuvarda nikotinamid ile muamele edilen doğal öldürücü hücreler, kanser hücrelerine karşı enflamatuar ve toksik bir yanıt oluşturma yeteneğinin arttığını da gösterdi. Cichocki ve meslektaşları, bulgularının yeni transfer stratejisinin daha büyük klinik çalışmalarda daha fazla incelenmesi gerektiğini gösterdiği sonucuna vardı.

Kaynak: https://medicalxpress.com

Derleyen: Simge Kara

Bilim İnsanları Kanser Tedavisini Uzayda Bulabileceğimize İnanıyor


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
23 + 11 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Çok Okunan Yazılar