Covid-19’dan Kurtulan 3 Kişiden 1’inde 6 Ay İçinde Nörolojik veya Psikiyatrik Sorunlar Oluştu

Covid-19dan Kurtulan 3 Kişiden 1'inde 6 Ay İçinde Nörolojik veya Psikiyatrik Sorunlar Oluştu

Covid-19’dan Kurtulan 3 Kişiden 1’inde 6 Ay İçinde Nörolojik veya Psikiyatrik Sorunlar Oluştu

Pandeminin başlangıcından bu yana, enfeksiyon kaptıktan aylar sonra zayıflatıcı etkilerden muzdarip insanların raporları geldi ve COVID-19’un uzun vadeli sağlık sonuçları olabileceğine dair sürekli artan kanıtlar var.

Şuana dek ABD’de 230.000’den fazla insanı değerlendirerek kendi türünün en büyük çalışmalardan biri yapıldı ve  1/3 oranında COVID-19’dan kurtulan kişi sayısında  altı ay içinde bir nörolojik veya psikiyatrik tanı aldığı bulundu.  

The Lancet Psychiatry‘de yayınlanan bulgular,  COVID-19 hastalarının diğer solunum yolu rahatsızlıklarından muzdarip hastalara kıyasla beyin rahatsızlıklarından daha fazla muzdarip olduğunu doğruladı. 

Profesör Paul Harrison, “Bunlar, çok sayıda hastadan alınan gerçek dünya verileridir. COVID-19’dan sonra yüksek psikiyatrik tanı oranlarını doğruluyorlar ve sinir sistemini etkileyen ciddi bozuklukların (inme ve bunama gibi) da ortaya çıktığını gösteriyorlar. İkincisi daha nadir olmakla birlikte, özellikle şiddetli COVID-19 olanlarda gerçekleşmiştir.”

“Çoğu rahatsızlığın bireysel riskleri küçük olsa da, pandeminin ölçeği ve bu koşulların çoğunun kronik olması nedeniyle, tüm popülasyondaki etki sağlık ve sosyal bakım sistemleri için önemli olabilir. Sonuç olarak, hem birinci hem de ikinci basamak bakım hizmetlerinde beklenen ihtiyaçla başa çıkmak için sağlık hizmetleri sistemlerinin kaynaklarının sağlanması gerekiyor. “

Yeni çalışma, ABD’den 236.379 COVID-19 hastasının elektronik sağlık kayıtlarını inceledi ve sonuçları diğer iki kohortla, 105.579 influenza (grip) tanısı almış hasta ve herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konmuş 236.038 hasta ile karşılaştırdı.

COVID-19 hastalarının yüzde 34’üne enfeksiyondan sonraki 6 ay içinde nörolojik veya psikiyatrik bir durum teşhisi konduğunu buldular. Bu hastaların yüzde 13’ü için ilk nörolojik veya psikiyatrik tanıydı. En yaygın psikiyatrik durumlar anksiyete bozuklukları, ardından duygudurum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve uykusuzluktu. Nörolojik sonuçlar daha düşük bir insidansta olmasına rağmen, beyin kanaması, iskemik inme ve demans sonuçları bildirildi.

Çalışmanın sonuçlarını yorumlayan  Profesör Sir Simon Wessely,“Bu çok önemli bir çalışmadır. COVID-19’un hem beyni hem de zihni eşit ölçüde etkilediğini makul şüphelerin ötesinde doğruluyor. Bunlardan bazıları zaten biliniyordu, örneğin artan inme oranları ve ayrıca anksiyete bozuklukları. Diğerleri ise daha az biliniyordu, örneğin demans ve psikoz. ” 

Yaş, cinsiyet, etnik köken ve mevcut sağlık koşullarını hesaba katan araştırma, COVID-19 hastalarının normal griple karşılaştırıldığında yüzde 44 oranında nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlık riskine sahip olduğunu buldu. 

Bu çalışma gözlemsel bir araştırma olduğundan, hangi mekanizmaların dahil olabileceğine dair içgörü sağlayamıyor ve ABD kohortlarına odaklandığından, bulguları ve diğer ülkelerdeki insanları nasıl etkilediğini çözmek için daha fazla çalışma yapılması gerekecek. Ek olarak, gelecekteki araştırmalar, yalnızca hafif COVID-19 yaşayanlarda nörolojik veya psikiyatrik durumlar için risk faktörlerinin nasıl olduğunu da araştırmalıdır. Yine de yeni bulgular büyük önem taşıyor. 

Dr Max Taque , “Hastalar diğer risk faktörleri için eşleştirilse bile, sonuçlarımız, beyin hastalıkları ve psikiyatrik bozuklukların,  COVID-19’dan sonra grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarından daha yaygın olduğunu gösteriyor,”  diye  bitirdi. “Şimdi altı aydan sonra ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Çalışma, ilgili mekanizmaları ortaya çıkaramaz, ancak bunları önlemek veya tedavi etmek amacıyla bunları belirlemek için acil araştırma ihtiyacına işaret ediyor. ” 

Derleyen: Feyza ÇETİNKOL

Parmak Arası Mantar Tedavisinde Kullanılan İlaç Covid-19 Virüsünü Öldürdü

Parmak Arası Mantar Tedavisinde Kullanılan İlaç Covid-19 Virüsünü Öldürdü

/Covid-19’dan Kurtulan 3 Kişiden 1’inde 6 Ay İçinde Nörolojik veya Psikiyatrik Sorunlar Oluştu /

One thought on “Covid-19’dan Kurtulan 3 Kişiden 1’inde 6 Ay İçinde Nörolojik veya Psikiyatrik Sorunlar Oluştu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
11 + 8 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.