Ses Dalgaları Artık Su Arıtımında Kullanılacak

Ses Dalgaları Artık Su Arıtımında Kullanılacak Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde yürütülen “Su Arıtımında Ultrases Uygulaması: Arıtma Yöntemlerine Farklı Bir Yaklaşım Projesi” kapsamında ele alınan uygulama, doğal sularda aşırı üreyen alglerin (su yosunu) […]

72 Paylaşımlar