Risk tahmini etmek sadece beyindeki nöronlarda mı saklı?

Stony Brook Üniversitesi aşireti’nden Noah Smith, insanların risk karşısında nasıl davranacağı sorusuna ekonomi ve psikoloji bilimleri yerine nörolojinin cevap verebileceğini savunuyor İnsan beyninin hâlen net bir şekilde nasıl tepki vereceğinin tahmin edilemediği risk unsuru, finan […]

1 Paylaşımlar