Antik İnsanlar Anatomik Bilgiyi Nasıl Edindi?

Antik İnsanlar Anatomik

Antik İnsanlar Anatomik Bilgiyi Nasıl Edindi?

Bugün anatomi hakkında düşündüğümüzde, aklımıza çeşitli görüntüler geliyor. Belki de domuz organlarını ya da bir kurbağayı parçalara ayırmanın vücudun iç kısmına açılan ilk pencereniz olduğu lise yıllarına geri dönüyorsunuz. Ya da belki de soğuk, steril bir hastane ortamında, krom masaların üzerinde yatan ve hevesli (ya da o kadar da hevesli olmayan) tıp öğrencileri tarafından incelenmeyi bekleyen grileşmiş kadavraları hayal edersiniz.

Aklınıza ne gelirse gelsin, muhtemelen yüzyıllar boyunca edinilmiş tıbbi gelenek ve bilginin sonucu olan bir tür temsil olacaktır. Peki her şeyin nasıl başladığını hiç merak ettiniz mi?

Yeni bir makale, eski insanların vücudun gizli kısımları hakkında fikir verebilecek çeşitli faaliyet ve deneyimlerine dair bazı perspektifler sunuyor. Makale, ilk yazar Grzegorz Wysiadecki’nin doktora tezinin bir parçasıydı. Yüzyıllar boyunca, insan ve hayvanların başlangıçta basit ve sıradan olan bu gözlemleri, kelime oyununu bağışlarsanız, resmi bilgi birikimine yardımcı olmuş olabilir.Yazarlar özünde, beş tür fırsatın eski insanların anatomiyi gözlemlemeye başlamasına izin vermiş olabileceğini savunuyor. Bunlar arasında hayvan bedenlerinin yemek için hazırlanması, hayvan bağırsaklarının büyü ve kehanet ritüelleri için kullanılması, hayvanların dini törenlerde kurban olarak kullanılması, öbür dünyaya hazırlık olarak insan bedenlerinin mumyalanması süreci ve yaralı insanlardaki ciddi yaraların gözlemlenmesi yer almaktadır.

Bunlardan ilki kendi kendini açıklar niteliktedir, ancak diğerleri daha ayrıntılı olarak incelenmeye değerdir.

Parçaları ve parçaları incelemek
Kehanet için hayvan organlarının kullanımına gelince, Babilliler gizli işaretlerin incelenmesinden kozmik düzen hakkında ipuçları elde edilebileceğine inanıyorlardı. Bu tür kaynaklardan biri, yazarların “karşılaştırmalı anatominin” ilk örneği olduğunu iddia ettikleri şeyin bir parçası olarak, baru adı verilen rahiplerin etkin bir şekilde “araştırdıkları” hayvanların bağırsaklarıydı.

Ancak bu, bugün anladığımız türden bir “bilimsel araştırma” ile karıştırılmamalıdır. Yazarlar bu bağlamda anatomik bilgi birikiminin amacının bir kehanet kaynağı olarak hizmet eden işaretler aramak olduğunu vurgulasalar da, bu farklı uygulamalar arasında olması gerekenden daha yakın bir bağlantı olduğunu varsaymak kolaydır.

Bu, tarihsel faaliyetlere günümüz versiyonlarıyla eşleştirme gözüyle bakmanın getirdiği bir zorluktur. Tutarlı bir kronoloji oluşturmak için geçmişi düzleştirmek ve farklılıkları basitleştirmek kolay olabilir. Yine de ekip, eski insanların vücutların içini ilk kez nasıl kurcalamaya başladıklarına dair bazı ilginç örnekler sunuyor.

Örneğin Baru’lar karaciğerin kehanet için özellikle önemli bir organ olduğuna inanırlardı çünkü karaciğerin ruhun merkezi olduğu ve duygusal ve zihinsel faaliyetlerin gerçekleştiği nokta olduğu düşünülürdü. Kehanetlerde bulunmak için koyun ciğeri ararlardı, bu da rahiplerin sadece organın nerede olduğunu bilmelerini gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda şekli, boyutu ve ayrıntılarına da son derece aşina olmaları anlamına gelirdi.

İnisiyelerin bu hayvan işaretlerinde neye bakmaları gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olmak için baru, karaciğerin genel şeklini ve yazarların yazdığı gibi “organın yapısıyla ilgili seçilmiş anatomik ayrıntıları” yeniden üreten kilden modeller yaptı.

Aynı zamanda Babilliler, hastalıkları tedavi etme konusundaki ampirik yaklaşımlarına (ilk elden deneyimlerine) dayanan ilk anatomik terminoloji biçimlerini üretmişlerdir. Bu aynı zamanda, bu gözlemlere dayanarak sonuçlar ve genel düzenlilikler çıkarmalarına da olanak sağlamıştır; ancak bunun, o dönemde belirli hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve nasıl tedavi edileceği konusunda bir fikir birliği olduğu anlamına gelmediği vurgulanmalıdır.

Yazarlar ayrıca teşhis, tedavi ve şeytan çıkarma (fiziksel tedaviden ayrı olarak görülmesi gerekmeyen ruhani bir tedavi) uygulayan başka bir rahip sınıfının – ašipu – çalışmalarından da bahsetmektedir. Büyücülük, bilim ve sihrin büyük ölçüde birleştiği bir dönemde, bu uygulayıcılar hastalıkları iyileştirirken aynı zamanda büyücülükle mücadeleye de yardımcı oluyorlardı.

Şu anda ašipu ve baru’nun gözlemlerini ne ölçüde (hatta paylaşıp paylaşmadıkları bile) net değildir, ancak yazarlar paylaşmış olabileceklerini tahmin etmektedir. Onlara göre, baruların hayvan bedenleri üzerinde yaptıkları “diseksiyonlardan” elde ettikleri açıklama ve içgörüleri sunmuş olmaları mümkündür. Yine de bu konu netlikten uzaktır.

Ceset hazırlama
Antik cesetlerin korunmasını düşündüğümüzde, çoğumuzun aklına hemen Mısır mumyaları gelir. Bu uygulamanın kökenleri net olmaktan uzaktır, ancak motivasyonlarını biliyoruz. Eski Mısırlılara göre, ruhun parçaları – Ba – bedenleri korunduğu sürece ölümden sonra ölüler diyarında ikamet ediyordu. Bu nedenle mumyalama, bedeni çürümekten korumak için tasarlanmış dini ve ruhani bir ayindi.

Akademisyenler uzun bir süredir mumyalamanın, bilimsel keşiflerden kaynaklanmasa da, erken dönem anatomik bilgilere katkıda bulunacak şekilde vücudun iç kısmına dair içgörüler sağlamış olabileceğini anlamışlardır. Dahası, uygulama zaman içinde evrim geçirmiş ve Yeni Krallık döneminde (MÖ 1550-1070 yılları arasında) en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Bu süre zarfında, organlara erişmek için kesilerin nasıl yapıldığı, bunlarla nasıl başa çıkıldığı, mumyalama için hangi maddelerin kullanıldığı, yapay organların kullanımı (örneğin, vücudun ölümde “gerçekçi” görünmesine yardımcı olan yapay gözler) ve cesedi sarma yöntemleri de dahil olmak üzere vücudun korunmasına yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir.

Yaralanmalar ve yaralar
Yazarlar, bilinen en eski tıbbi bilgi kaynakları arasında M.Ö. 17. yüzyıla tarihlenen Edwin Smith papirüsü olduğunu belirtiyor. Çok daha eski bir versiyonun kopyası olabileceği düşünülen metinde boyun, baş, köprücük kemiği, göğüs kemiği, omurga, kol ve omuz yaralanmalarının yanı sıra çeşitli yaraların prognozu ve tedavisi de dahil olmak üzere 48 tıbbi vaka anlatılıyor. Papirüs, eski hekimlerin yaralarla karşılaştıklarında öğrendiklerini ve bunu vücudun yapısı hakkında bazı ilkel bilgiler edinmek için bir şans olarak kullandıklarını göstermektedir.

Edwin Smith papirüsünün bir özelliği de “beyin “den bahsetmesidir. Bunu yapan ilk tıbbi metindir ve aynı zamanda beyin omurilik sıvısını da tanımlamaktadır. Antik metindeki vakalar, hekimlerin bazı yaralanmaların diğerlerinden çok daha ölümcül olduğuna dair işaretleri tanımlayabildiklerini göstermektedir; örneğin kafatası parçalarının meninksleri (beyin ve omuriliği koruyan üç zar tabakası) ihlal etmesi, beynin herhangi bir şekilde açığa çıkması, kafatası yaralarının enfeksiyon kapması, derin penetran yaralar ve yaralanmaya eşlik eden afazi.

Makalenin yazarları ayrıca Homeros’un İlyada’sında anlatılan ve Truva şehrinin dışındaki savaşlarda meydana gelen çeşitli yaralara da atıfta bulunmaktadır. Bu anlatı çoğunlukla doğaüstü olaylarla ilgili olsa da, akademisyenler savaş sırasında meydana gelen yaralanmaların yanı sıra bunların nasıl ve hangi silahlarla meydana geldiğine dair 151 referans tespit etmişlerdir.

Ancak bu yaralar ile Yunanlıların daha genel anatomi bilgisi arasında nasıl daha geniş bir ilişki kurabileceğimiz açık değildir. Babilli rahiplerle ilgili yukarıdaki ifadede olduğu gibi, bedenin iç dünyasını inceleyen antik uygulamaların anatomik bilgide daha sonraki gelişmelere nasıl katkıda bulunduğunu tam olarak söylemek zordur. Ayrıca, antik Çin gibi Batı dışı toplumlardan gelen diğer bilgi kaynaklarının da daha sonraki geleneklere nasıl katkıda bulunmuş olabileceği sorusu da vardır.

Ancak bu çalışma, insanların her zaman vücudun içini kurcalamak için nedenler bulduğunu ve içeride ne olduğunu merak ettiğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.iflscience.com
Derleyen: Figen Berber 

Mısır Mumyalarına Dair Anlayışımızı Değiştiren 5 Keşif

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çok Okunan Yazılar