Tarihteki Depremlerin Yaşını Belirlemek İçin Yeni Bir Metot

Ana kaya kırılması sonucu oluşan depremlerin tarihini sınırlamak, sismik aktiviteyi ve plaka tektonik evrimini tahmin etmek için önemlidir. Yayınlanan yeni bir çalışmada, bir araştırmacı ekibi, milyarlarca yıl boyunca doğal kaya kırıklarının tekrar tekrar aktivasyonu sırasında yetişmiş kristallerin yaşını belirlemek için yeni bir mikro ölçek tekniği sunuyor.

Dünya’nın kabuğunu oluşturan tektonik plakaların çarpışması veya yayılması nedeniyle ana kaya bölümleri birbirine göre ters yönde hareket ederken, bir depremin ani enerji salınımı oluşur. Hareket, yeni mineral kristallerinin aynı anda büyüdüğü fay düzlemleri boyunca gerçekleşir.

İskandinavya’nın ana kayası, iki milyar yıla kadar, İskandinav kabuğunun erken tarihinden modern zamanlara uzanan farklı bölümlerde oluşan geniş bir kırık ağı sergiliyor. İsveç’teki derin kuyulardan alınan kaya örneklerinde, özgün fay kristallerinin yeni mikro ölçekli radyoizotopik tarihlendirmesi, İskandinavya’yı etkileyen baskın kırılma olaylarını ortaya koymaktadır.

İsveç, Linnaeus Üniversitesi’nde doktora öğrencisi ve makalenin ilk yazarı Mikael Tillberg şöyle açıklıyor: “Analiz edilen kristallerimizin yaşları, plaka sınırları doğrudan İskandinavya’ya komşu olduğunda çeşitli dağlık oluşum dönemleri ile eşleşiyor. Bu zamansal kısıtlamalar, yeni geliştirilen yaklaşımımızın karmaşık kırılma geçmişlerini çözmek için uygun olduğunu gösteriyor. ”

İsveç’in Gothenburg Üniversitesi’nden Thomas Zack ve çalışmanın ortak yazarı, tanışma yönteminin nasıl çalıştığını açıklıyor. “Belirli mineraller, belirli izotopların zamanla bozulduğu radyojenik elementler içerir. Bu izotopların kırık yüzeyler üzerinde oluşan minik kristallerdeki bolluğu , yüksek hassasiyet ve ayrıntılı uzaysal çözünürlük ile ölçülür. ”

“Kristal büyümesi ile depremlerin sürtünme hareketi arasındaki bağlantı, hareketle kırık yüzey kristalleri üzerinde oluşan çizgilerin tanımlanmasıyla sağlanır. Bu mikroskobik araştırma, faylanma tarihçesi için basit ve sağlam bir prosedür sağlamak amacıyla yaş analizinden önce geliyor. ”diye ekliyor.

Mikael Tillberg, bu tekniğin önemi ve gelecekteki olası uygulamalarını şöyle özetliyor:

“ Tekrarlanan deprem olayları, tek bir kristalde veya belirli bir kırık yüzeyinde bile kaotik bir dizi kırık kaya ve mineral büyümesi üretir. Metodolojimiz bu dizileri çözebilir ve kırılmaya dahil olan mikro ölçekli mekanizmaları kıta çapında plaka tektonik kuvvetlerine bağlayabilir. Bu, sismisite ve altyapı mühendisliği gibi çeşitli uygulamalar için jeolojik modellerin yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.”

Kaynak: http://www.bizsiziz.com/a-new-method-for-dating-ancient-earthquakes/

Çeviri: Simge Kara

57 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
1 + 2 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.