Yaşlanmaya Meydan Okuyan Şifre Termodinamik Yasaları’ nda Mı?

Yaşlanmaya Meydan Okuyan Şifre Termodinamik Yasaları’ nda Mı? Termodinamik yasaları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı etkileşimlerin ayrıntılarına veya incelenen sistemin özelliklerine bağlı olarak değişmez. Yani bir sistemin sadece madde veya enerji giriş-çıkışı bilinse […]