Anti-Psikotik İlaç Değişikliğinin Şizofreni Tedavisine Etkisi

Şizofreni hastalarından ilk epizod veya ilk atak sürecinde olan bireylerde, anti-psikotik ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin klinik anlamda iyileşmede gelişmeye neden olmadığı anlaşıldı. Bunu bir araştırma ile ilk kez gösteren Mount Sinai araştırmacılarının bir araya getirdiği veriler, […]

34 Paylaşımlar