Makro ve Mikro Sistemler Paradigması ile Özgür İrade Uzantısı

Yaşamımızı biz mi belirliyoruz? Neden buradayız?  Özellikle Dünya yaşamının, insan ırkı elinde ne kadar zorlaştığını görüp derinden bir ah çekenler için en acı verici sorulardır bunlar. Bilimsel temelde bu soruların cevaplarını arayıp duruyoruz. Bu sorular […]

Kuantum Dünyasında Nedensellik Sıralaması Tersyüz Oluyor

Yaklaşık 1 yüzyıl boyunca, biz ölçümle tepelerine çökene dek parçacıkların belirlenmiş özelliklere sahip olmadıkları düşünülüyordu. Bu tür kuantum çılgınlığı, mantığa aykırı paradokslardan oluşan yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Örneğin, tek bir parçacığın iki olay dizisini aynı […]

Kuantum Bilişime Dair 20 Özet Bilgi

Ticaret, teknoloji ve büyük veri konularında yazan Bernard Marr, kuantum bilişime dair 20 temel bilgi paylaştı. Bilgisayarları bugün kullanılan bilgisayarlardan çok daha hızlı ve güçlü hale getirmek için kuantum seviyesindeki mekaniklerin gücünden yararlanmak anlamına gelen […]