Bilim İnsanları, İlk Kez Eşlenmiş Kuantum Noktaları Oluşturmayı Başardı

Bilim İnsanları, İlk Kez Eşlenmiş Kuantum Noktaları Oluşturmayı Başardı Bilim insanları ilk defa eşlenmiş kuantum noktaları oluşturmayı ve gözlemlemeyi başardıklarını açıkladı. Bu yöntem, yepyeni bir alanın ortaya çıkmasını sağlayabilir, kuantum bilgisayarlarını ilerletebilir. NIST (National Institute […]

214 Paylaşımlar

Süperpozisyon İlkesi İçin Önemli Deney

Viyana Üniversitesi ve Basel Üniversitesi’nden bilim insanları, önemli bir kuantum süperpozisyon deneyi gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen deneyden elde edilen veriler, kuantum mekaniğine alternatif teorilerin ileri sürdüklerine bir sınır getirmiş oldu. Süperpozisyon ilkesi, kuantum mekaniğinin en temel denklemlerinden […]

35 Paylaşımlar

Yapay Sinir Ağları, Kuantum Mekaniği ile Moleküler Hareketin Belirlenmesinde Kullanılabilecek

Chapel Hill’de bulunan University of North Carolina bünyesinde bulunan Los Alamos National Laboratory ve University of Florida araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir araştırmada yapay nöron ağlarının kuantum mekaniksel kuralları kodlamada kullanabilmek üzere eğitilebileceğini gösterdi. Bu yolla geliştirilebilecek […]

37 Paylaşımlar

Schrödinger’in Kedisinin Optiksel Benzeri Oluşturuldu

Bir rubidyum-87 atomu ile bir lazer atımı arasındaki dolaşıklık, makroskobik süperpozisyon durumlarının yaratımına yol açıyor. Erwin Schrödinger’in 1935 yılında ileri sürdüğü kedili düşünce deneyi, mikroskobik fiziksel sistemler ile makroskobik fiziksel sistemler arasında dolaşıklık olmasını ve […]

48 Paylaşımlar

Kuantum Dünyasında Nedensellik Sıralaması Tersyüz Oluyor

Yaklaşık 1 yüzyıl boyunca, biz ölçümle tepelerine çökene dek parçacıkların belirlenmiş özelliklere sahip olmadıkları düşünülüyordu. Bu tür kuantum çılgınlığı, mantığa aykırı paradokslardan oluşan yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Örneğin, tek bir parçacığın iki olay dizisini aynı […]

146 Paylaşımlar

Oda Sıcaklığında Işık ve Maddeden Oluşan Süper Akışkan Elde Edildi

2017 yılında Nature‘da yayımlanan bir çalışmada, fizikçiler ilk defa, oda sıcaklığında “sıvı ışık” elde ederek, maddenin bu tuhaf halini erişilebilir kıldılar. Bu madde, hem sıfır sürtünme ve viskoziteye sahip bir süper akışkan, hem de –zaman zaman maddenin beşinci hali olarak […]

215 Paylaşımlar