Schrödinger’in Kedisinin Optiksel Benzeri Oluşturuldu

Bir rubidyum-87 atomu ile bir lazer atımı arasındaki dolaşıklık, makroskobik süperpozisyon durumlarının yaratımına yol açıyor. Erwin Schrödinger’in 1935 yılında ileri sürdüğü kedili düşünce deneyi, mikroskobik fiziksel sistemler ile makroskobik fiziksel sistemler arasında dolaşıklık olmasını ve […]

48 Paylaşımlar

Kuantum Dünyasında Nedensellik Sıralaması Tersyüz Oluyor

Yaklaşık 1 yüzyıl boyunca, biz ölçümle tepelerine çökene dek parçacıkların belirlenmiş özelliklere sahip olmadıkları düşünülüyordu. Bu tür kuantum çılgınlığı, mantığa aykırı paradokslardan oluşan yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Örneğin, tek bir parçacığın iki olay dizisini aynı […]

146 Paylaşımlar

Oda Sıcaklığında Işık ve Maddeden Oluşan Süper Akışkan Elde Edildi

2017 yılında Nature‘da yayımlanan bir çalışmada, fizikçiler ilk defa, oda sıcaklığında “sıvı ışık” elde ederek, maddenin bu tuhaf halini erişilebilir kıldılar. Bu madde, hem sıfır sürtünme ve viskoziteye sahip bir süper akışkan, hem de –zaman zaman maddenin beşinci hali olarak […]

215 Paylaşımlar

Yeni Kuantum Olasılık Kuralı, Dalga Fonksiyonunun Çöküşüne Farklı Bir Bakış Açısı Getiriyor

Kuantum kuramı büyük ölçüde olasılıklara dayalıdır; çünkü bir kuantum sistemi ölçmek, her seferinde aynı çıktıyı vermez. Ölçüm sonucunda, her birinin belirli bir gerçekleşme olasılığı olan değerlerden birini verir. Bir süre önce New Journal of Physics dergisinde yayımlanan […]

77 Paylaşımlar

Einstein’in Ürkütücü Eylemi İlk Kez Büyük Ölçekte Gösterildi

Bilim insanları, kuantum fiziğini anlamlandırmada büyük bir adım olan ve makroskopik nesneler arasında gerçekleşen Einstein’ın ‘uzak mesafeli ürkütücü eylem’ olarak tanımladığı kuantum dolanmasını, büyük bir ölçekte göstermeyi başardılar. Kuantum dolanması, parçacıklar birbirinden çok uzak mesafelerde […]

310 Paylaşımlar

Hepimiz Aslında Bir Kuantum Bilgisayarı mıyız?

Beyin, sınırları öyle uçsuz bucaksızdır ki, gelişmiş kuantum hesaplamalarını sadece beynimiz ile yapabilmemiz mümkündür. Bu konu üzerinde çalışan araştırmacılar, aslında bir kuantum bilgisayarı kadar zeki olup olmadığımıza emin olabilmek açısından bir dizi deney gerçekleştiriyorlar. İnsan […]

512 Paylaşımlar