Kuantum Dünyasında Nedensellik Sıralaması Tersyüz Oluyor

Yaklaşık 1 yüzyıl boyunca, biz ölçümle tepelerine çökene dek parçacıkların belirlenmiş özelliklere sahip olmadıkları düşünülüyordu. Bu tür kuantum çılgınlığı, mantığa aykırı paradokslardan oluşan yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Örneğin, tek bir parçacığın iki olay dizisini aynı […]

Oda Sıcaklığında Işık ve Maddeden Oluşan Süper Akışkan Elde Edildi

2017 yılında Nature‘da yayımlanan bir çalışmada, fizikçiler ilk defa, oda sıcaklığında “sıvı ışık” elde ederek, maddenin bu tuhaf halini erişilebilir kıldılar. Bu madde, hem sıfır sürtünme ve viskoziteye sahip bir süper akışkan, hem de –zaman zaman maddenin beşinci hali olarak […]

100,000 Gönüllü İle Yapılan Deney Einstein’ ın Yanıldığını Gösterdi

100,000’ den fazla gönüllünün katıldığı deney ‘’kuantum dolaşıklığın’’ çalıştığını gösterdi. Böylece, Einstein’ ın ‘’parçacıkların konumlarının belirsizliğini’’ kabul edemediği bu ilginç fenomen (rastgelelik) bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kuantum dolaşıklık, parçacıklar birbirinden ne kadar uzakta olursa […]

Einstein’in Ürkütücü Eylemi İlk Kez Büyük Ölçekte Gösterildi

Bilim insanları, kuantum fiziğini anlamlandırmada büyük bir adım olan ve makroskopik nesneler arasında gerçekleşen Einstein’ın ‘uzak mesafeli ürkütücü eylem’ olarak tanımladığı kuantum dolanmasını, büyük bir ölçekte göstermeyi başardılar. Kuantum dolanması, parçacıklar birbirinden çok uzak mesafelerde […]