Göbekli Tepe’de Kafatası Kültüne Dair Yeni Kanıtlar Bulundu

Göbekli Tepe’deki insan kemiklerinde Neolitik dönem kafatası kültüyle bağdaştırılabilecek kasıtlı yapılmış izler bulundu. Şanlıurfa’daki 11.000 yıllık sit alanı Göbekli Tepe’de kazı çalışmaları sırasında parçalanmış halde binlerce insan kemiği ele geçti. Bunların arasında üzerinde oluk izleri, delikler ya […]

İnsan Kafatası İki Ayak Üzerinde Yürüme ile Birlikte Evrimleşti

Fosilleşmiş insanlarda iki ayak üzerinde yürümenin evrimi, kafatasının kilit bir noktası incelenerek belirlenebilir – daha önce itirazlara maruz kalan bu iddianın geçerliliği artık Stony Brook Üniversitesi ve Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından kanıtlanıyor. Diğer primatlarla karşılaştırıldığında, insan […]