Göbekli Tepe’de Kafatası Kültüne Dair Yeni Kanıtlar Bulundu

Göbekli Tepe’deki insan kemiklerinde Neolitik dönem kafatası kültüyle bağdaştırılabilecek kasıtlı yapılmış izler bulundu. Şanlıurfa’daki 11.000 yıllık sit alanı Göbekli Tepe’de kazı çalışmaları sırasında parçalanmış halde binlerce insan kemiği ele geçti. Bunların arasında üzerinde oluk izleri, delikler ya […]

İnsan Kafatası İki Ayak Üzerinde Yürüme ile Birlikte Evrimleşti

Fosilleşmiş insanlarda iki ayak üzerinde yürümenin evrimi, kafatasının kilit bir noktası incelenerek belirlenebilir – daha önce itirazlara maruz kalan bu iddianın geçerliliği artık Stony Brook Üniversitesi ve Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından kanıtlanıyor. Diğer primatlarla karşılaştırıldığında, insan […]

Beynin Büyümesinde Antropolog Sosyal Guruplar İçinde Önemli Etken Olduğuna İnanıyor

Beynin Büyümesinde Antropolog Sosyal Guruplar İçinde Önemli Etken Olduğuna İnanıyor Birçok antropolog, büyük sosyal gruplar içinde yaşamanın beynin giderek büyümesinde önemli bir etken olduğuna inanıyor; fakat yeni bulgular bu inancın sorugulanmasına neden oluyor. New York […]

Güney Amerika’ya Gelen İlk İnsanlar Dalgalar Halinde Göçmüş

Güney Amerika’ya Gelen İlk İnsanlar Dalgalar Halinde Göçmüş Güneydoğu Brezilya’da bulunan eski insan kafataslarının analizi, Sahra altı Afrika’daki kökenlerimizden on binlerce yıl sonra Amerika kıtasına göçen insanlara dair yeni bilgiler veriyor. Brezilya’nın Lagoa Santa bölgesinde […]