Yazım Faktörlerinin Özellikleri, Mitotik Kromozoma Bağlanışlarından Öngörülebiliyor

Yazım (transkripsiyon) faktörleri, protein üretiminin ilk adımı olan gen yazımını (geni oluşturan DNA nükleotit diziliminin, RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizilimi olarak kopyalanmasını) düzenleyen proteinlerdir. Yazım faktörlerinin işleyişi, tüm genomu aramak ve genleri düzenleyen belirli […]

28 Paylaşımlar

Otofajinin, Kanserin Ortaya Çıkmasını Önlediği Keşfedildi

Telomerlerin kanserle ilişkisini inceleyen Salk Enstitüsü bilimcileri, 23 Ocak 2019’da Nature dergisinde yayımlanan çalışmalarında, genel olarak hayatta kalma mekanizması olarak bilinen otofajinin (hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesidir; otofagositoz adı da verilir), tamamen yeni […]

58 Paylaşımlar

Bakterilerle Savaşabilen Minik Yapay Hücreler

University of California bünyesindeki Biyomedikal Mühendisliği araştırmacıları tarafından bakterilerle savaşarak onları hedef olarak görebilen ve hatta öldürebilen yapay hücreler başarı ile üretildi. Ağustos ayının sonunda ACS Applied Materials and Interfaces’de yayımlanan makale ile biyoloji mühendisliği […]

110 Paylaşımlar

Hücre İçinde Yağ Yapılandırmak İçin Özelleşmiş Mitokondriler Keşfedildi

Hücrenin enerji santrali olarak da adlandırılan mitokondriler, onlarca yıldan bu yana, enerji üretmek için şekerlerin ve yağların oksitlendiği organel olarak biliniyor. UCLA bilimcileri tarafından bir süre önce yapılan bir araştırmada ise tüm mitokondrilerin bu tanımlamaya […]

82 Paylaşımlar

Beyinde “Anksiyete Hücreleri” Keşfedildi

Anksiyete yani kaygı bozukluğu, Türkiye’de görülen en yaygın beş zihinsel (mental) bozukluktan biri. Uluslararası çapta bakıldığında ise, mental sağlık muayenesinden geçmiş her 13 kişiden birisine anksiyete bozukluğu teşhisi konuluyor. Anksiyete bozukluğu kısaca, sürekli endişeli olma hâlidir. Yaygın […]

357 Paylaşımlar