Hücre İçinde Yağ Yapılandırmak İçin Özelleşmiş Mitokondriler Keşfedildi

Hücrenin enerji santrali olarak da adlandırılan mitokondriler, onlarca yıldan bu yana, enerji üretmek için şekerlerin ve yağların oksitlendiği organel olarak biliniyor. UCLA bilimcileri tarafından bir süre önce yapılan bir araştırmada ise tüm mitokondrilerin bu tanımlamaya […]

82 Paylaşımlar

Hücreler Neden Proton Derecesine Bağlı Çalışır?

Neredeyse tüm hücreler, zarlarının ötesine proton (hidrojen iyonu) pompalayarak “nefes” alır. Moleküler biyolog Leslie Orgel’e göre bu, biyolojide Heisenberg, Schrödinger ve Einstein’ın  ortaya attığı sıradışı fizik fikirleri ile kıyaslanabilecek tek düşüncedir. Uçuk İngiliz biyokimyacı Peter Mitchell […]

127 Paylaşımlar

Hücre-içi Genetik Mücadeleler Sonucunda Yeni Türler Oluşabiliyor

Bir hücrenin çekirdeğindeki genler ile mitokondrisindeki genler arasındaki mücadele (mitonükleer çatışma), bazen bir türü ikiye bölebilir. İnsanların ve diğer organizmaların karmaşık hücrelerinde, canlılığın sürdürülmesi için iki farklı genom ortaklaşa çalışır. Binlerce gen kodlayan DNA moleküllerinden […]

99 Paylaşımlar