İlk Antik Frengi Genomları Çözüldü

Uluslararası bir araştırma ekibi, frengi hastalığına yol açan Treponema pallidum bakterisine ait ilk antik genomları belirledi. Daha önce, antik numunelerden bu bakterinin DNA’sının elde edilemeyeceği düşünülüyordu. Araştırmacılar çalışma kapsamında, hastalığın frengiye yol açan ve frambeziye yol açan, iskelet […]