Atmosferin Karbondioksit Haritası

Çin’in TanSat uydusundan alınan veriler sayesinde atmosferdeki karbondioksit oranını gösteren ilk küresel karbondioksit haritası hazırlandı. Çin Bilimler Akademisi’nde çalışan bilimciler, Çin uydusu TanSat‘dan alınan verilere dayanarak ilk küresel karbondioksit haritalarını hazırladı. 2016’nın Ekim ayında fırlatılan TanSat uydusu, karbondioksidin […]