Potansiyel Suçlular 3 Yaşında Tespit Edilebiliyor

Potansiyel Suçlular 3 Yaşında Tespit Edilebiliyor. Duke Üniversitesinin 1970’lerin başından bu yana yürüttüğü bir çalışma ile bir bireyin suç işleme ihtimalinin çocukluk döneminde yapılan beyin sağlığı testlerinden anlaşılabileceği ortaya koyuldu. Azınlık Raporu (Minority Report) filmindeki uygulamaya benzeyen bu deneyde, henüz üç yaşındayken beyin sağlığının yeterince iyi olmadığı tespit edilen çocukların, büyüdüklerinde suça karışma ihtimalinin çok daha fazla olduğu görüldü.

Kamu hizmetlerine ihtiyaç duyuyorlar

Pareto ilkesine (80-20 kuralı) uygun olarak, çocukların en düşük beyin sağlığı skoruna sahip yüzde 20’lik kısmının gelecekte bu grup tarafından işlenecek suçların yüzde 80’inden sorumlu olduğu belirlendi. 38 yıllık çalışma ile birlikte, geleceğin muhtemel suçlularını belirlemenin mümkün olduğu görüldü. Araştırmacılar bu verilerin, beyin sağlığı yüksek seviyede olmayan çocukların daha fazla yardım almasını ve topluma kazandırılmasını sağlayacağını düşünüyor.

Beyin sağlığının sadece suçla ilişkili olmadığını ifade eden araştırmacılar, aynı yüzde 20’lik kısmın, hastanede geçirilen gece sayısının yüzde 57’sini, sosyal yardım alanların yüzde 66’sını ve babasız çocuk büyütme rakamlarının da yüzde 77’sini oluşturduğunu söylüyor. Genel olarak topluma uyum sağlamakta zorlanan bu bireylerin, kamu kaynaklarını da daha fazla kullandığı görülüyor.

Sosyoekonomik konumdan bağımsız

Düşük beyin sağlığına sahip çocukların genellikle sosyoekonomik konumu düşük olan ailelerden geldiği düşünüldüğünde aslında bu rakamların tek sebebinin beyin sağlığı olmadığı, dış şartların da bu oranların ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Ancak araştırmacılar, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireyleri araştırma dışında bıraktıklarında da benzer rakamlarla karşılaştıklarını, beyin sağlığı ve topluma uyumsuzluk arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu keşfettiklerini belirtiyor.

Çalışmanın yöneticilerinden Terrie Moffitt, düşük beyin sağlığı skoruna sahip olan çocukların genellikle okulun ilk yıllarında zorlandıklarını ve edindikleri kötü deneyimin ardından okulda başarılı olma ihtimallerinin azaldığını söylüyor. “Okulda başarısız oldukları için gerekli yeteneklere sahip olmadan okuldan ayrılan bu bireyler iş bulmakta da zorlanarak kendilerine toplumun alt tabakalarında bir yer buluyor.” diyen Moffitt, bu durumda da suç işlemenin bir süre sonra bu bireyler için uygun bir alternatif haline gelebileceğini belirtiyor.

Engel olunabilir

Bu bireylerin hayata dezavantajlı olarak başladıklarını belirten Moffitt, düşük yaşlardan itibaren beyin sağlığı düşük seviyede olan çocukların özel olarak eğitilerek topluma kazandırılması gerektiğine inanıyor. Doğuştan gelen özelliklerinin bu çocukların yaşam koşullarını etkilediğini belirten Moffitt, buna engel olmanın toplumun sorumluluğu olduğunu belirtiyor.

Alıntı: www.dunyahalleri.com

Kaynak: http://qz.com/866064/neuroscience-study-brain-tests-identify-future-criminals-as-toddlers/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.