Efsanevi Yukatan “Kayıtlar Salonu” Yaxchilan’da mı bulundu? Garip Labirentler ve Edgar Cayce

Antik Maya şehri Yaxchilan, Piedras Negras şehrinin karşısında, büyük Usumacinta nehrinin Meksika kıyısında Guatemala tarafının yaklaşık 35 km(26 mil) aşağısında bulunuyor. Bu gün bile, Yaxchilan’a tek erişim, nehir boyunca tekne ile gitmekle sağlanıyor. Palenque ve diğer Maya bölgelerinin kalabalığından uzakta bulunan Yaxchilan kalıntıları, bugün hala Maudslay ve Maler tarafından 20. yüzyılın başlarında “Altın Çağ” keşiflerinin zirve noktasında ilk kez tanımladıkları gibi aynı koşullarda bulunuyor.

Yaxchilan, Meksika-Guatemala sınırındaki en uzak Maya sitelerinden biridir. Bugüne kadar, siteye tek erişim Usumacinta nehri boyunca tekne ile. Yaxchilan'a giden yollar yok. (Fotoğraf: © Marco M. Vigato)

Chiapas’ın Gizemli Maya Labirentleri

Yaxchilan’ın antik yapıları arasında özellikle bir yapının eşi benzeri yok.

Yaxchilan Labirenti'nin ana girişi, Bina 19 olarak bilinen Ana Plaza'nın bir tarafında yer alan alçak bir binadan gelmektedir. Bu alandaki en eski ve en karmaşık süslü yapılarından biridir. (Fotoğraf: © Marco M. Vigato)

Maler, bu yapıyı “Labirent” olarak adlandırdı ve günümüzde ziyaretçilerin bölgeye girdiklerinde karşılaştıkları ilk yapılardan biri bu yapıdır. İçinde karanlık, yarasa dolu koridorları, bir meydanı ve kubbeli tonozlu odaları olan bir labirentten oluşan ikisi yer altı ve biri yer üstü olmak üzere üç seviyesi vardır. Bu üç seviye iç merdivenlerle birbirine bağlıdır ve gerçek bir labirent izlenimi veren birçok sunak taşlı niş ve çıkmaz geçitleri vardır. Alt geçitlerin birçoğu eski zamanlarda kasten molozlarla doldurulmuştur, bu nedenle tünellerdeki yeraltı şebekesinin gerçek kapsamı, daha fazla kazı gerçekleştirilinceye kadar bilinmeyebilir.

Yaxchilan Labirenti'nin alt seviyesindeki tünel açıklıklarının bir görünümü. Tünellerin bu kısmı, çatı, muhtemelen yukarıdaki yapıların ağırlığı altında çökünce açıkta bırakılmıştır. (Fotoğraf: © Marco M. Vigato)

Günümüzde labirente giriş, üst katta plazaya bakan dört ikizkenar yamuk şeklindeki kapı ve alt kattaki üç şeritli kemerden sağlanır. İç geçitlerin hepsi, alttaki taş işçiliğini gizleyen kalın bir beyaz sıva tabakası ile kaplıdır. Labirentin en azından bir kısmının, taştan inşa edilmek yerine yamaca yer altı tüneli ile bağlanmış olması mümkündür. Bu esrarengiz yapının işlevi, içeriği ve uzun zamandır kaybolmuş tüm duvar resimleri ya da dekorasyon izleri hakkında hiçbir ipucu yoktur. Labirentte de hiçbir gömü bulunamamıştır, bu da amacını daha da gizemli hale getirmektedir.

Maya labirentlerinin sadece iki örneği daha biliniyor — biri Toniná’daki Chiapas’ta, diğeri Oxkintok’taki Yucatan’da. Toniná Labirenti, ölülerin ruhlarına tapınak olduğuna inanılan gerçek bir “Yeraltı Dünyası Sarayı” oluşturur. Yaxchilan Labirenti’ni Maya dünyasında eşsiz kılan pek çok incelikten yoksun olsa da Toniná Labirenti,  yüz ölçümü bakımından Yaxchilan Labirenti’nden büyüktür.

Yaxchilan'ın “Saray” olarak da bilinen Yapı 33, Akropolis'in dibinde, doğal bir yükselmenin üzerine kurulmuş heybetli bir yapıdır. Bu binanın önünde, Maler, Yaxchilan'ın yakınlarında bir yerde bulunan büyük ve hala keşfedilmemiş bir mağara sisteminden gelebileceği düşünülen oymalı bir sarkıt bulmuştur. (Foto: © Marco M. Vigato)

Toniná Labirenti, bölgenin akropolisini oluşturan (hem Teotihuacan’daki Güneş Piramit’ini hem de Cholu’daki Büyük Piramit’i büyüklük ve yükseklik bakımından geçerek artık Meksika’daki en büyük olduğu düşünülen) devasa, insan yapımı piramidin ilk katmanında yer almaktadır. Birbiriyle ve birkaç çıkmaz tünel ve küçük odayla bağı olan yaklaşık dört metrelik (12 fit) yükseklikteki muhteşem kertenkele tonozlarla kaplı 11 tonozlu geçitten oluşmaktadır. Erişim, piramit tepesinin dış tarafındaki ovaya açılan üç büyük kapıyla sağlanır. Yaxchilan Labirenti’nden farklı olarak, Toniná’da sadece bir seviye vardır. Akropolisin tabanına yerleştirilen bu yapı büyük ihtimalle, büyük piramit-dağın, yeryüzü ve göksel düzlem üzerindeki görünür tezahürü temsil ettiği yeraltı dünyasını simgelemek için inşa edilmiştir.

Yukarıdaki iki resim, Yaxchilan'ın “Küçük Akropolis” i, askeri veya savunma işlevi görmüş ve antik kentin en büyük elit konutlarından bazılarına ev sahipliği yapmış olabilir. (Fotoğraflar: © Marco M. Vigato)
Sebebi henüz açığa çıkmış olmasa da, milattan önce yaklaşık 700 yılında Toniná, Yeraltı Dünyası’nın tanrılarının yıkılması ve Labirent’in ve Ölüm kültüyle ilişkili diğer yapıların kasıtlı olarak doldurulmasıyla sonuçlanan bir dini devrimin tiyatrosuna dönüştü.

Bir Maya Labirenti’nin diğer bilinen tek örneği Oxkintok’ta bulunur ve antik çağlarda Tza Tun Tzat (“insanların kaybolduğu yer” anlamına gelen Satunsat) olarak adlandırıldı. Yaxchilan Labirenti’ne benzer şekilde, iç merdivenlerle birbirine bağlı üç ayrı seviyeden oluşmaktadır. Labirent, içeriye doğru küçük bir ışığın süzülmesini sağlayan küçük pencerelerden hariç, tamamen karanlıktır. İnşa edilişi, Klasik Dönem’in (MS 300 ila 500) ilk dönemlerine kadar uzanır ve bu da onu Toniná labirentinden biraz daha eski yapar. Ayrıca burada, henüz keşfedilmemiş olan ve Ölüler Diyarı’na bir girişi bulundurduğu söylenen alt katlar olduğu efsaneleri de vardır.

Kayıtlar Salonu ve Uyuyan Peygamber Efsaneleri

Esrarengiz bilgilerin kaynağı olan ve muhtemelen Altantis’te bulunan “Kayıtlar Salonu” kavramı ilk kez 1930’larda ünlü Amerikan medyum ve kahin Edgar Cayce tarafından dile getirildi. Okumalarının birçoğunda, “Uyuyan Peygamber” (bilindiği şekliyle), Atlantis uygarlığının kayıtlarının gezegenin üç noktasında kasten gömülmesinden bahsetti: biri Atlantis’te (Poseidonis), diğeri Mısır’da, ve üçüncüsü de Yukatan veya Orta Amerika’da. Kayıtların gömülmesinin hikayesini bilemese de, Cayce  orijinal Mezoamerikan “Kayıtlar Tapınağı” nın yıkımına ve kayıtların başka bir yere taşınmasına işaret ediyor gibi görünüyor. Yazarlar John Van Auken ve Lora Little, Yucatan’daki eski bir “Kayıtlar Salonu” bulunduğu fikrini daha da popüler hale getirdi ve araştırmalarını Cayce’nin okumalarının açık bir yorumu üzerine temellendirdi. Bu araştırmanın sonucunda 2000 yılında yayınlanan bir kitap yayınlandı ve birkaç yıl sonra bir televizyon belgeseli yayımlandı. Belgesel ve kitapta iki yazar da, Piedras Negras’ın Cayce’in “Kayıtlar Salonu” için en muhtemel yer olduğunu iddia etti. Piedras Negras Yaxchilan’dan Usumacinta Nehri boyunca aşağı doğru sadece 35 kilometre (21 mil) uzaklıktadır ve üstünde daha az çalışılmış ve kazılmış bir bölgedir.

Taş Mezarı, Usumacinta Nehrinin kuzey kıyısında yer alan Kolomb öncesi Maya uygarlığının yıkık kenti Piedras Negras'tan kurtarıldı (CC BY-SA 2.5)

Piedras Negras sahasının çeşitli özellikleri Cayce’nin betimlemesiyle eşleşirken, Piedras Negras’daki yeraltı yapılarının varlığı tamamen varsayımsaldır.

Cayce’nin bilgilerinin kaynağı ne olursa olsun, eski Maya yazılarında Usumacinta Nehri boyunca uzanan bir yerde bulunan gizli bir bilgi kaynağına gerçekten atıfta bulunulmaktadır. 17. yüzyılda, Chiapas’ın piskoposu Francisco Nuñez de la Vega, Tzeltal dilinde esrarengiz bir el yazması aldı. Bu, Probanza de Votan (“Votan’ın Denemesi”) olarak bilinen ve şimdilerde kayıp olan el yazması, doğudaki gizemli bir ada krallığından gelen yabancı bir ırkın Yukatan sahiline gelişinin hikâyesini anlatıyor. Bu ırkın lideri, Chanes(deniz levreği) ya da “Yılanlar” soyundan gelen, Votan adında bir yarı-tanrı ya da peygamberdi.

Bu Votan, Xibalba adlı Tzeltal halkıyla büyük bir imparatorluk kuran bir medeniyet ve kültür kahramanı ve büyük bir kanun koyucu olarak kabul edilirdi. Mayanist Abbé Brasseur de Bourbourg’e göre, bu eski imparatorluk bir zamanlar Meksika ve Guatemala’nın tamamını kaplardı ve Palenque’i başkenti yapmıştı (Hikayenin Tzeltal versiyonunda, şehir “Yılanların Şehri” anlamına gelen Nachan olarak adlandırılmıştı). Çoğu bu efsanelerde, kahraman Aztek ve Yucatec Maya’ları tarafından tanındığı için, Quetzalcoatl ve Kukulkan’ın tanıdık hikayesinin bir varyasyonunu görmüşlerdir. Quetzalcoatl gibi Votan’ın da, Valum Votan olarak bilinen doğuda denizlerin ötesindeki gizemli bir ada krallığından geldiği söyleniyordu. Bu büyük deniz imparatorluğunun Meksika kolonisinin adı Valum Chivim’di.

Usumacinta Nehri üzerinde Bir “Karanlık Ev”

Piskopos Nuñez de la Vega’nın elindeki orijinal yazıya göre, Nachan krallığı, birlikte Xibalba ya da Valum Chivim imparatorluğunu oluşturan dört Valum Votan monarşisinden biriydi. Diğer üç krallığın başkentlerine aynı yazı Tulan (Tula?), Mayapan ve Chiquimala (Copán yakınında) isimlerini verir. Valum Votan ile Valum Chivim kolonisi arasında her biri farklı bir Votan’ın rehberliği altında yapılan çeşitli seferlerden bahsedilir. Son yolculuğundan sonra, Votan’ın Huehuetan ya da Usumacinta Nehrinde bir “Karanlık Ev” inşa ettiği söylenir; burada yer altı odalarında ırkının tüm kutsal kayıtlarını kutsal rahip ve rahibelerin sorumluluğuna bırakmıştı.

Palenque antik krallarının benzer şekilde tarih öncesine ve karabatak kuşu tarafından sembolize edilen Matwiil adlı gizemli bir araziye uzanan ilahi bir kökeni desteklediğini belirtmek gerekir.

Yaxchilan, Klasik dönemin en büyük Maya sitelerinden biridir.  Tören merkezi, birçoğu hala ormanın altına gömülmüş yüzlerce yapıdan oluşur. (Fotoğraf: © Marco M. Vigato)

Hiyeroglif yazıtlara göre, Palenque’nin ilk ilahi yöneticisi, MÖ 3.309 yılında (bugünkü dünya çağının başlangıcından iki asır önce ve aynı zamanda Maya takviminin başlangıcı ile aynı tarihe denk gelen M.Ö. 3114’te) tahtta çıkan Tanrı G1 ya da diğer adıyla Muwaan Mat’tır. İkinci bir ilahi hanedan M.Ö. 2360’da başladı ve üç ana kralı vardı (Tanrı Genç G1, Tanrı G2 ve Tanrı G3). Atalarından kalan vatanlarının onuruna Palenque hükümdarları hâlâ “İlahi Matwiil Lord” unvanını taşıyordu. Bu tarih öncesi şehirle ilgili hiçbir şey bilinmese de, hiyeroglif yazıtlarda benzer bir şekilde geçen bir başka esrarengiz yer ismi Tokhtan’ın (“Sis Merkezi” anlamına gelen) bununla ilişkili olması olasıdır.

Valtan Votan, Palenque krallarının ilk kutsal hanedanlarının izini taşıyan Matwiil’in gizemli toprakları ile aynı mıydı? Eğer öyleyse, bu durum fetih sonrasındaki Probanza de Votan’da elde edilen bilgiye ve dolaylı olarak Cayce’nin Yucatan’ın muhtemelen “Atlantis” kolonileşmesine dair iddialarına daha fazla güvenirlik katacaktır.

Olayların ilginç bir şekilde gelişmesi sonucunda, Piskopos Nuñez de la Vega, Probanza’da anlatılan “Karanlık Ev” in yerini gerçekten keşfettiğini iddia etti. Piskoposa, Huehuetan Nehrinde bir kaç yazıtlı çanak çömlek ve eski el yazmaları bulduğu bir mağara gösterildi. Bu kalıntıların hepsinin, 1690’dan sonra Huehuetan kentinin ana meydanında yakılmasını emretti. Ancak, kayıtların yakılması pek çok açıdan şüpheli, çünkü Probanza de Votan’ın elyazması “ Karanlığın Evi ”nin yeraltında (yani doğal bir mağara değil) olarak inşa edilen ve“ Tapınak”ın altındaki çok sayıda yeraltı odasının olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, hem Huehuetan hem de Usumacinta nehirleri belgede belirtilse de, Nachan’ın (Palenque) eski başkenti ile daha yakın olması nedeniyle, bu antik kaynağın Usumacinta’da olması daha muhtemel görünüyor.  Ek olarak, Orta Amerika’daki en gemi seferine elverişli nehri olan Usumacinta, Meksika Körfezi’nde, Laguna de Terminos yakınlarındaki ucundan Chiapas eyaletinin iç kısmına en kolay erişimi sağlayabilirdi.

Usumacinta nehri boyunca sadece iki büyük antik Maya bölgesi olduğu bilinmektedir: Guatemala tarafında Piedras Negras ve Meksika tarafında Yaxchilan. Bunlardan biri olan Yaxchilan çok daha önemli ve muhtemelen daha eski bir yer gibi görünüyor. Yaxchilan Labirenti’nin özellikleri, Probanza de Votan’ın el yazmasında anlatılan antik kaynağın özellikleriyle, yer altı yeraltı odalarından dolayı “Karanlık Ev” olarak bilinen “Tapınak” ile uyuşmaktadır. Piedras Negras veya Usumacinta nehri boyunca bulunan diğer Maya bölgelerinden benzer yapılar bilinmemektedir ve hatta diğer Chiapanese ve Yukateck “Labitent”lerinin bunun bir kopyası olması bile mümkündür.

Dahası, Yaxchilan labirentinin daha alt seviyelerinde, henüz keşfedilmemiş bir oda ve tünel sistemine çıkabilecek bloke geçitlerin olduğuna dair kanıt vardır. En derin kısımları taştan inşa edilmek yerine kayadan inşa edilmiş gibi görünen bu labirentin, antik kentin büyük bir bölümünde yer alan büyük bir mağara sistemi ile birleşmiş olması da mümkündür.

Gizli bir mağara mı?

Yaxchilan altındaki muazzam mağaraların varlığına dair ek bir ipucu, antik kentin bazı büyük binalarının önünde stel olarak dikilmiş olan, üç metreye (dokuz feet) kadar uzunluğa kadar uzanan bir dizi oyma sarkıt ve dikit tarafından sağlanmıştır.

Ünlü arkeolog Teobert Maler, yapı 33’ün önündeki oyulmuş bir sarkıtın 1903’teki bulgusuna yorum yaptı: “Diğer yapıların önünde benzer sarkıt sütunlar buldum ki bu da Yaxchilan yakınında eskilerin sütunları temin ettikleri damla taş mağarası olabileceği varsayımını güçlendiriyor. Komşu sıradağlar arasında muhtemelen gizlenmiş olan bu mağara, şu anda tamamen bilinmemektedir.” Yaxchilan’ın bugünkü kalıntılarının altında veya yakınlarında böyle bir mağara varsa Labirent’in alt ve hala keşfedilmemiş seviyeleriyle bir şekilde bağlantılı olabileceği tamamen mümkün görünmektedir.

Son olarak, Washington DC’deki Carnegie Enstitüsü tarafından desteklenen ve arkeolog Sylvanus Morley liderliğindeki Yaxchilan’daki ilk sistematik kazıların 1931’de yapıldığını ve bu olayın Cayce’nin okumalarından bir tanesinde (440-5), Yukatan “Kayıtlar Salonu”na ait taşların “şimdi… son birkaç ay içinde ortaya çıkarılıyor” şeklinde doğruladığını biliyoruz.

Kaynak: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-americas/house-darkness-secret-caverns-legendary-yucatan-hall-records-found-yaxchilan-021843?nopaging=1

Çeviren: Özlem SEİS

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
9 + 2 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.