Dirençli Bakterilerin Olası Sınır Ötesi Salgınlarına Karşı Hazırlıklı mıyız?

Dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkışı ve yayılması uluslararası halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden sınır ötesi olası salgınlara karşı koyacak  hızlı, titiz ve verimli bir tepki oluşturulması için gereken önlemlerin alınması hayati derecede önem taşımaktadır. 

Bu araştırma, Hollanda ve Almanya’yı kapsayan ortaya çıkması muhtemel salgınlar sırasındaki iki ülkenin kendi sınırları ötesindeki  müdahale ağını belirleyerek   uluslararası işbirliğini geliştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.

Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’nün (RIVM) himayesinde yayınlanan bu araştırma  makalesi geçtiğimiz günlerde ,  2006’dan bu yana Bilim Halk Kütüphanesi tarafından yayınlanan hakemli bir açık erişim bilimsel dergi olan PLOS One  ‘ da yayınlandı  . Ayrıca bu araştırmada  , Jacklien Maessen’in  Tilburg Üniversitesi’nde Sosyal ve Davranış Bilimleri Bölümünde  Jörg Raab denetiminde yapmış olduğu master çalışmaları için yazdığı yüksek lisans tezinden de yararlanıldı .  Makale  ‘‘ Sınır ötesi salgınlara nae kadar hazırız? ’’ başlığı ile yayınlandı  .Makale içeriği ,  Hollanda ve Almanya’da ilaçlara dirençli mikroorganizma salgınları için sınır ötesi müdahale ağlarının belirlenmesi  için yapılan analizlerden oluşmaktadır .

Çok etkili bir antibiyotiklere  dirençli  Salmonella ve Escherichia Coli gibi hastalık yapıcı büyük bir bakteri ailesi salgını sırasında ,sınır ötesinde sağlıklı ortamlar oluşturmada müdahale biçimlerini araştırmak için sayısal yöntemler kullanılmıştır. Seksen altı Hollandalı ve Alman sağlık uzmanı , tepkisel oranı  %70 olan kurgusal ancak gerçekçi bir salgın senaryosu hazırladı. Salgın müdahalesi  sırasında ilgili taraflar arasındaki işbirliğine dayalı olarak , önceki çalışma ilişkileri ve bağlantılarına duyulan güvene istinaden  gerekli veriler  toplandı .İletişim ağlarını analiz etmek için, kullanılan teknikler  , her bir  iletişim ağındaki  yoğunluk, merkezileşme, gurup yapıları ve iki ağ arasındaki yapılanma benzerliği  gibi konularındaki bağlantıların incelenmesini esas almaktadır.

Her ne kadar ilgili taraflar ağırlıklı olarak bulundukları ülkeye  ait taraflarla  işbirliği yapsalar da, ulus ötesi işbirliği de bir şekilde mevcuttur. Ağın entegrasyonu sağlanmıştır , çünkü birçok katılımcı  ulus ötesi  işbirliğinin koordine edilmesini sağlayacak  şekilde konumlanmıştır. Bununla birlikte, güven seviyeleri orta derecelerdedir   ve önceden  yapılmış olan sınır ötesi çalışma ilişkileri de çok azdır.

İncelenen ağların özellikleri göz önüne alındığında, sistemin etkin bir koordinasyon sağlaması  için umut verici bir temele sahip olduğu sonucuna varılabilmektedir . Bununla birlikte, gelecekteki araştırmalar gerekli sınır ötesi müdahale faaliyetini koordine etmede ne tür bir ağ yönetişimi formunun ne kadar etkili ve verimli olabileceğini belirlemelidir. Ayrıca, bu çalışmada tanımlanan ağlar sadece kriz  zamanlarında  önemli kazanmamalıdır , aynı zamanda kriz dışı zamanlarda da güçlendirilmelidir.

Çeviri: İbrahim Özkaraca

Makale aslı  https://medicalxpress.com/news/2019-07-cross-border-outbreaks-resistant-bacteria.html

Are we well prepared for possible cross-border outbreaks of resistant bacteria?

42 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
22 + 18 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.