Volkanlar veya Bir Asteroit Dinozor Neslini Tüketmekle Suçlanmayı Hak Ediyor mu?

Science dergisinde yayınlanan yeni verilere göre, 66 milyon yıl önce bir asteroit veya kuyruklu yıldız çarpmasının, Karayip Denizi’ndeki etki bölgesinden yarım dünya ötedeki Hindistan’daki büyük volkanik patlamaları yeniden harekete geçirdiği görülüyor. Ancak, iki felaketin dinozorları […]

0 Paylaşımlar

4.000 Yıl Önce Köpekler Ritüelistik Olarak Gömülüyordu

İber Yarımadası’nın kuzeydoğusundaki Neolitik topluluklar, yaklaşık 4.000 yıl önce yaygın olarak köpekleri ritüelistik olarak gömüyordu. Kuzeydoğu İber Yarımadası’nın Neolitik toplulukları, Güney Avrupa’dan gelen Çukur Mezar kültürüyle (4200-3600 yıl önce) birlikte, köpeklerin kurban edilmesi ve gömülmesiyle […]

1 Paylaşımlar

Meşruiyeti Tanrı Enlil mi Sağladı?

Devletin nasıl oluştuğu ve nasıl yönetileceği konusunda kuşkusuz ki Mezopotamya uygarlıkları döneminde de bir çok farklı görüş öne sürülmüştür ancak hepsinin altında yatan, kralların kendilerini tanrının çocukları olarak görmesi ve babaları adına ülkelerini yönetmesi idi. […]

84 Paylaşımlar