Vücut Sıcaklığınız Tüm Yaşamınızı Kontrol Ediyor Olabilir!

Bilimin zor zamanlarında, zamanı aşarak kendi ilkelerini savunmak adına, çevresiyle mücadele etmek zorunda kalmış bir bilim insanı Ludwig Boltzmann… Fiziğin kesinlik istediği, onun ise hiçbir sistemin mükemmel olamayacağını anlatmaya çalıştığı entropi yani düzensizlik ile arasında […]

Sanal Parçacıklar Kendisini Tanımlayıp Solucan Delikleri Oluşturan Bilinçli Temel Etkiler Mi?

Sanal parçacık sıradan parçacıkların özelliklerini sergileyen fakat sınırlı bir süre var olan geçici dalgalanma olarak tanımlanır. Sanal parçacık kavramı, sıradan parçacıklar arasındaki etkileşimi, sanal parçacıklar arasındaki değiş tokuş olarak tanımlayan kuantum alan teorisinin problemini çözüm […]

Asla Özgür Olamayacak ve Köle Yetiştiren Yapay Zekalarız

Asla Özgür Olamayacak ve Köle Yetiştiren Yapay Zekalarız İnsan programlanmaya açık olarak oluşturulmuştur. Her türlü etki insan duygularını, davranışlarını, tutumlarını etkileyecek kadar uyarıcı etkiye sahiptir. Ancak aynı uyarıcı her bireyi aynı şekilde etkilemez.  Yani çevreden […]

Yaşlanmaya Meydan Okuyan Şifre Termodinamik Yasaları’ nda Mı?

Yaşlanmaya Meydan Okuyan Şifre Termodinamik Yasaları’ nda Mı? Termodinamik yasaları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı etkileşimlerin ayrıntılarına veya incelenen sistemin özelliklerine bağlı olarak değişmez. Yani bir sistemin sadece madde veya enerji giriş-çıkışı bilinse […]