Hamilelerdeki daha yüksek florür seviyesi ile çocuklarındaki daha düşük zeka düzeyi arasında bağlantı bulundu.

Hamilelerdeki daha yüksek florür seviyesi ile çocuklarındaki daha düşük zeka düzeyi arasında bağlantı bulundu. Toronto Üniversitesi araştırmacılarına göre, hamile kadınların idrarındaki flüorür gösteriyor ki çocuklarında daha düşük zeka düzeyi ölçülmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Araştırmacılar, […]

Çocukluk Çağında Yaşadıklarınız, Hayatınızın Geri Kalanında DNA’nızı Değiştirebilir

Çocukluk çağında yaşadıklarınız, hayatınızın geri kalanında DNA’nızı değiştirebilir. Hatta sizi hastalığa meylettirebilir Çocukluk, herhangi bir insanın yaşamında belirleyici bir dönemdir, ancak çoğumuz için görünen o ki erken yaş deneyimleri vücudun genetik seviyesini olumsuz yönde değiştirebilmektedir. […]

İnsan Hücrelerinin Ömrünün Ne Kadar Kaldığını Haber Veren ‘Saat’i Artık Okuyabiliriz

Şimdiye kadar, hücrelerin yaşam döngüsünde nerede olduklarını takip etmek, sadece ölü olduklarında mümkündü.Bununla birlikte, yeni bir çalışma, canlı hücrelerin çekirdeklerine yakından bakılarak analiz edilmesine yönelik bir metodu, ana hatlarıyla çizmektedir. Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri(PNAS) dergisinde, […]