Çoklu Partikül Sisteminde İlk Defa EPR Paradoksu Gözlemlendi

Basel Üniversitesin’de yapılan kuantum fiziği araştırmalarında EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) paradoksu çoklu partikül sisteminde başarıyla gözlemlendi ve verileri kaydedildi. EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) paradoksunu kuantum teorisinin ilk formülizasyonları esnasında fark edilen bir çelişkiyi ortaya koymak amacıyla oluşturulmuş bir düşünce […]